امروز: یکشنبه 23 مرداد 1401
سرقت از جمله جرایم مهم و شایعی است که از مصادیق بارز ناامنی به حساب می آید این جرم علاوه بر امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را نیز تهدید می کند راههای پیشگیری از جرم از مباحث مهم جامعه شناختی و حقوقی محسوب می شود پیشگیری وضعی یکی از سیاست های جنایی برای جلوگیری از سرقت می باشد هدف پیشگیری وضعی، تحدید موقعیت های ارتکاب جرم است و به ا
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,098
فرمت فایل docx
حجم فایل 731 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 172
28,800 تومان
پیشگیری وضعی از جرم و تاثیر آن در کاهش جرم سرقت

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول ـ کلیات تحقیق.. 1

1-1: مقدمه. 2

1-2: بیان مسأله. 3

1-3: اهمیت وضرورت انجام تحقیق. 4

1-4: پیشینه تحقیق. 5

1-5: جنبه جدید ونوآوری در تحقیق. 6

1-6: اهداف تحقیق. 7

1-7: سوالات تحقیق. 7

1-8: فرضیات تحقیق. 7

1-9: تعریف واژه‌ها واصطلاحات به صورت مفهومی و عملیاتی. 8

1-10: روش تحقیق. 9

1-11: دشواری و محدودیت‌های تحقیق. 9

1-12: ساختار تحقیق. 10

فصل دوم   ـ کلیات پیشگیری از جرم. 11

2-1: معانی ومفاهیم واهمیت پیشگیری ازجرم. 12

2-1-1: معانی لغوی واصطلاحی پیشگیری از جرم. 12

2-1-1-1: معنی لغوی پیشگیری. 12

2-1-1-2: مفهوم اصطلاحی پیشگیری. 13

2-1-2: تعریف پیشگیری از جرم واهمیت پیشگیری از جرم. 15

2-1-2-1: تعریف پیشگیری از جرم. 15

2-1-2-2: اهمیت پیشگیری از جرم. 16

2-2: تاریخچه پیشگیری از جرم. 17

2-2-1: تاریخچه پیشگیری از جرم در جهان. 17

2-2-2: تاریخچه پیشگیری از جرم در ایران. 19

2-3: نقش اسلام و باورهای دینی در پیشگیری از جرم. 21

2-3-1: پیشگیری از جرم در اسلام وآیات و روایات.. 21

2-3-2: پیشگیری وضعی ازجرم خصوصا سرقت از نگاه آموزه‌های اسلامی و قرآنی. 24

2-4: انواع پیشگیری از جرم. 28

2-4-1: انواع پیشگیری از جرم بر حسب تاریخ ظهور آن. 28

2-4-1-1: پیشگیری متداول. 28

2-4-1-2: پیشگیری جدید. 31

2-4-2: تقسیم بندی بر اساس ماهیت اقدامات پیشگیرانه. 32

2-4-3: انواع پیشگیری از جرم در رهنمود‌های سازمان ملل متحد. 34

2-4-3-1: پیشگیری اولیه وپیشگیری از تکرار جرم. 34

2-4-3-2: پیشگیری اجتماعی، وضعی و پیشگیری از جرایم سازمان یافته. 35

فصل سوم: شیوه‌های پیشگیری وضعی وبازدارندگی درجرم سرقت.. 38

3-1: ویژگی‌ها واهداف ومبانی پیشگیری وضعی. 39

3-1-1: ویژگی‌هاواهداف پیشگیری وضعی. 39

3-1-1-1: ویژگی‌ها پیشگیری وضعی از جرم. 39

3-1-1-2: اهمیت واهداف پیشگیری وضعی. 41

3-1-2: مبانی پیشگیری وضعی از جرم. 43

3-1-2-1: دیدگاه انتخاب عقلانی. 43

3-1-2-2: نظریه فعالیت روزمره 44

3-1-2-3: نظریه الگوی جرم. 46

3-2: فنون یا شیوه‌های پیشگیرانه وضعی. 47

3-2-1: شیوه‌های مبتنی بر افزایش تلاش وزحمت ارتکاب جرم. 48

3-2-2: شیوه‌های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی در ارتکاب جرم. 50

3-2-3: کاهش منافع قابل پیش بینی از جرم یا همان سود حاصله. 53

3-2-4: شیوه‌های مبتنی برکاهش تحریک بزهکاران. 56

3-2-5: شیوه‌های از بین بردن بهانه‌ها 59

3-3: محافظت از آماج وبازدارندگی در پیشگیری وضعی از سرقت.. 61

3-3-1: حفاظت فیزیکی از آماج‌ها 61

3-3-2: حفاظت الکترونیکی از آماج‌های جرم. 65

3-3-3: شناسایی اجناس در معرض خطر سرقت وپیشگیری ازوقوع سرقت آنها وراهبردهای پیشگیری از سرقت منازل وسرقت خودرو ولوازم داخل آن با بهره گیری از تکنیک‌های پیشگیرانه وضعی. 70

3-3-3-1: شناسایی اجناس در معرض خطر سرقت و پیشگیری از وقوع آن. 71

3-3-4: بازدارندگی در پیشگیری وضعی. 75

فصل چهارم ـ پیشگیری وضعی محیطی از طریق تغییر و طراحی محیطی.. 79

4-1: امنیت محیط وعاری از ترس از جرم. 80

4-1-1: امنیت ومفهوم آن. 80

4-1-2: محیط اجتماعی ومحیط جرم. 82

4-1-3: تأثیر ناامنی ذهنی مجرم در پیشگیری وترس از وقوع جرم. 84

4-2: اصول پیشگیری از جرم وارتقای امنیت با استفاده از طراحی محیطی. 87

4-2-1: قلمروگرایی وتقویت آن. 88

4-2-2: ارتقاء نظارت برمحیط واماکن. 90

4-2-3: کنترل دسترسی یا ورودی. 95

4-2-4: تعمیر ونگهداری محیط.. 97

4-3: استراتژی‌های طراحی محیطی ومدیریت در پیشگیری وضعی از جرم. 100

4-3-1: خطوط دید یا شعاع دید. 100

4-3-2: پیوستگی بافت شهری. 102

4-3-3: نورپردازی. 104

4-3-4: مالکیت ،نگهداری ومدیریت.. 107

4-4: مناطق جرم خیر وحاشیه نشینی به عنوان یکی از مناطق جرم خیز 108

4-4-1: تعریف مناطق جرم خیز واهمیت آن. 109

4-4-2: ابزار شناسایی مکان‌ها ی جرم خیز 112

4-4-2-1: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 113

4-4-2-2: بکارگیری سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) 114

4-4-2-3: نقشه جرم ومراحل ایجاد آن. 115

4-4-3: حاشیه نشینی به عنوان یکی از مناطق جرم خیزوعلل به وجود آمدن آن. 117

4-4-3-1: مفهوم حاشیه نشینی و انواع حاشیه نشینی. 117

4-4-3-2: علل به وجود آمدن حاشیه نشینی. 119

4-4-4: سرقت به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه بعد از شکل گیری حاشیه نشینی ونقش شهرداری در پیشگیری وکاهش جرایم از جمله سرقت در این مناطق. 121

 

 

4-4-4-1: سرقت به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه بعد از شکل گیری حاشیه نشینی. 121

4-4-4-2: نقش شهرداری در پیشگیری وکاهش جرایم از جمله سرقت در مناطق حاشیه نشین. 123

فصل پنجم ـ پیشگیری وضعی انتظامی یا پلیسی.. 126

5-1: اقدامات وضعی پلیسی یا انتظامی. 127

5-1-1: اقدامات پیشگیرانه کلاسیک«سرکوبی وحضورپلیس در صحنه » پلیس... 127

5-1-2: اقدامات نوین پیشگیری پلیسی. 131

5-1-2-1: پلیس جامعه محور واهداف آن. 131

5-1-2-2: پلیس مسأله محور 134

5-2: طبقه­بندی مکان‌های مرتبط با مسائل عام پلیسی وحضور گشتی‌های پلیس در مکان‌های جرم خیز 137

5-2-1: طبقه بندی مکان‌های مرتبط با مسائل عام یا امورپلیسی. 137

5-2-2: حضور گشتی‌های پلیس در مکان‌های جرم خیز 141

5-3: پلیس محله یا نگهبان محله. 144

5-3-1: نقش پلیس محله «نگهبان محله» در پیشگیری از وقوع جرم وتفاوت آن با پلیس سنتی. 145

5-3-1-1: تعریف ونقش نگهبان محله در پیشگیری از وقوع جرم به ویژه سرقت.. 145

5-3-1-2: مقایسه پلیس محله با پلیس سنتی. 147

5-3-2: ساختار و فعالیت‌های موسسات انتظام و وظایف پلیس یا نگهبان محله. 148

5-3-2-1: ساختار مراکز انتظام و نوع فعالیت‌های مؤسسات حفاظتی و مراقبتی نگهبان محله 148

5-3-2-2: وظایف پلیس محله و کلانتری ناجا در قبال مؤسسات مراقبتی و حفاظتی. 150

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها 152

6-1: نتیجه گیری. 153

6-2: پیشنهادها 158

منابع. 160

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا