امروز: یکشنبه 23 مرداد 1401
تحلیل و پیش بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی) در عصر حاضر به جرات می­توان گفت بشر برای انجام فعالیت­های روزمره و افزایش رفاه زندگی خود، بیش از هر انرژی دیگر از انرژی الکتریکی بهره می­برد با توجه به مشکل ذخیره­سازی انرژی الکتریکی، پیش­بینی میزان بار مورد نیاز به منظور
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 1,176
فرمت فایل doc
حجم فایل 981 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 112
36,000 تومان
دانلود فایل ورد Word  تحلیل و پیش بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک های داده کاوی

تحلیل و پیش بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی)

در عصر حاضر به جرات می­توان گفت بشر برای انجام فعالیت­های روزمره و افزایش رفاه زندگی خود، بیش از هر انرژی دیگر از انرژی الکتریکی بهره می­برد. با توجه به مشکل ذخیره­سازی انرژی الکتریکی، پیش­بینی میزان بار مورد نیاز به منظور داشتن یک شبکه توزیع برق مطمئن و پایدار حیاتی است. مشترکین برق یکی از اصلی­ترین ارکان زنجیره عرضه برق می­باشند. هدف این تحقیق پیش­بینی برق مصرفی مشترکین و تحلیل رفتار مصرفی آن­ها تحت تاثیر عوامل آب­و­هوایی و متغیرهای زمانی می­باشد. در صورت داشتن یک پیش­بینی مناسب و دقیق می­توان از هدررفت منابع مالی ناشی از افزایش هزینه­های عملیاتی جلوگیری نمود. از سوی دیگر، با توجه به حجم انبوه داده­های مصرف مشترکین و عوامل موثر، تنها می­توان با استفاده از ابزارهای نوین فن­آوری اطلاعات همچون داده­کاوی به تجزیه­وتحلیل داده­ها پرداخت. ابزار داده­کاوی به استخراج الگوها و دانش پنهان از داده­ها جهت یک پیش­بینی درست می­پردازد.

در این تحقیق، به بررسی و پیش­بینی میزان مصرف برق مشترکین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی می­پردازیم. برای این منظور و با در اختیار داشتن داده­های مصرفی 5595 مشترک طی 12 دوره دوماهه، الگوریتم­های پیش­بینی کننده همچون CHAID، C&R،Regression ،Neural Networks را بر روی داده­های موجود اجرا نموده و نتایج حاصل از اجرای هر الگوریتم بر اساس معیارهای ارزیابی خطای پیش­بینی مانند میانگین درصد قدرمطلق خطا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نیز با خوشه­بندی مشترکین با استفاده از الگوریتم Kohonen به بررسی رفتار مصرفی آن­ها پرداخته شد. در نهایت، به نتیجه­گیری و ارائه ­پیشنهادات پرداختیم.

کلمات کلیدی: پیش­بینی، مصرف برق، مشترک، داده‌کاوی، دسته­ بندی، رگرسیون، خوشه ­بندی

 

 عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

1-1- مقدمه                                                         1

1-2- بیان مسئله تحقیق                                                2

1-3- ضرورت و اهداف تحقیق                                            3

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق                                     6

1-5- ساختار پایان­نامه                                                  7

 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه                                                         9

2-2- انرژی الکتریکی و اهمیت آن                                         9

2-3- ویژگی­های انرژی الکتریکی                                         11

2-4- تاریخچه صنعت برق در جهان و ایران                                 14

2-5- زنجیره­ی عرضه­ی برق                                             15

2-5-1 تولید                                                    16

عنوان صفحه

2-5-2- انتقال                                                    16

2-5-3- توزیع                                                    16

2-5-3-1- مصرف برق در ایران و جهان                            17

2-5-3-2- مشترک                                           18

2-5-3-2-1- مشترکین بخش خانگی                      18

2-5-3-2-2- مشترکین بخش تجاری                      19

2-5-3-2-3- مشترکین بخش صنعت                      19

2-5-3-2-4- مشترکین بخش عمومی                      19

2-5-3-2-5- مشترکین بخش حمل­و­نقل                    20

2-5-3-2-6- مشترکین بخش کشاورزی                    20

2-6 مطالعه و پیش­بینی بار                                               22

2-6-1- الگوی مصرف                                               23

2-6-2- پیش­بینی مصرف                                            23

2-6-3- عوامل موثر بر مصرف برق                                      24

2-6-3-1- شرایط آب­و­هوایی                                    25

2-6-3-2- متغیرهای زمانی                                     26

2-6-3-3- ویژگی­های محل اقامت مشترک                          27

2-7- داده­کاوی                                                        27

2-7-1- اهداف داده ­کاوی                                             29

2-7-2- روش­های داده ­کاوی                                          30

2-7-2-1- دسته­بندی                                         30

عنوان صفحه

2-7-2-2- خوشه­بندی                                        31

2-7-2-3- تحلیل وابستگی                                     31

2-7-3- فرآیند داده­کاوی ( مدل CRISP-DM )                          32

2-8- چکیده فصل                                                     34

 

فصل سوم: مروری بر ادبیات تحقیق

3-1- پیشینه تحقیق                                                    36

3-2- چکیده فصل                                                     41

 

فصل چهارم: روش تحقیق

4-1- مقدمه                                                          43

4-2- فرآیند داده­کاوی                                                  44

4-3- استاندارد CRISP-DM                                            44

4-3-1- مرحله درک تجاری                                           45

4-3-2- مرحله درک داده­ها                                           46

4-3-3- مرحله پیش­پردازش داده­ها                                     50

4-3-4- مرحله ساختن مدل                                          53

4-3-4-1- الگوریتم C&R                                    53

4-3-4-2- الگوریتم CHAID                                  55

4-3-4-3- الگوریتم رگرسیون خطی                               56

4-3-4-4- الگوریتم شبکه عصبی                                 57

4-3-4-5- الگوریتم کوهونن                                    58

عنوان صفحه

4-3-5- مرحله ارزیابی مدل                                           59

4-3-6- بکارگیری مدل                                              61

4-4- چکیده فصل                                                     62

 

فصل پنجم: نتایج و ارزیابی

5-1- مقدمه                                                          63

5-2- نتایج                                                           64

5-2-1- نتایج حاصل از پیش­بینی مصرف برق مشترکین با در نظر گرفتن "تعطیلات" به عنوان عامل موثر                                                       64

5-2-2- نتایج حاصل از پیش­بینی مصرف برق مشترکین با در نظر گرفتن "میانگین ارتفاع سقف ابر" به عنوان عامل موثر                                             66

5-2-3- نتایج حاصل از پیش­بینی مصرف برق مشترکین با در نظر گرفتن "کمینه دما و بیشینه دمای موثر" به عنوان عوامل موثر                                     67

5-2-4- نتایج حاصل از پیش­بینی مصرف برق مشترکین با در نظر گرفتن "تعطیلات، میانگین ارتفاع سقف ابر، کمینه دما و بیشینه دمای موثر" به عنوان عوامل موثر         68

5-2-5- مقایسه عملکرد حالت­های مختلف بر اساس معیار ارزیابی میانگین درصد قدرمطلق خطا                                                         71

5-2-6- خوشه­بندی رفتار مصرفی مشترکین برق با در نظر گرفتن عوامل موثر       72

5-3- چکیده فصل                                                     76

 

فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

6-1- مقدمه                                                          77

6-2- یافته­های تحقیق                                                  78

6-3- پیشنهاد برای تحقیقات آتی                                          81

منابع                                                               82

 فهرست جدول­ها

  عنوان و شماره صفحه

جدول 4-1- اطلاعات کارکرد مشترکین                                      46

جدول 4-2- اطلاعات هواشناسی                                           48

جدول 5-1- پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عامل "تعطیلات"                   65

جدول 5-2- پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عامل "میانگین ارتفاع سقف ابر"        66

جدول 5-3- پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عوامل "کمینه دما و بیشینه دمای موثر"  67

جدول 5-4- پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عوامل "تعطیلات، میانگین ارتفاع سقف ابر، کمینه دما و بیشینه دمای موثر "                                           69

جدول 5-5- خوشه­های رفتاری مشترکین برق                                 73

 فهرست شکل­ها

 عنوان صفحه

شکل 2-1- نمودار مصرف برق در جهان در طی سال­های 2000-20009             17

شکل 2-2- نمودار مصرف برق در ایران در طی سال­های 1383-1389               18

شکل 2-3- درصد انرژی برق مصرفی کشور به تفکیک بخش­های مختلف در سال 1389  21

شکل 2-4- درصد مشترکین بخش­های مختلف در سال 1389                     21

شکل 2-5- درصد انرژی مصرفی استان آذربایجان غربی به تفکیک بخش­های مختلف در سال 1389                                                              21

شکل 2-6- درصد مشترکین بخش­های مختلف استان آذربایجان غربی در سال 1389    21

شکل 2-7- داده­کاوی به عنوان یک مرحله از فرآیند کشف دانش                   29

شکل 2-8- مراحل مدل مرجع فرآیند داده­کاوی                               33

شکل 4-1- ساختار شبکه کوهونن                                         58

شکل 5-1- مقایسه الگوریتم­ها در پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عامل "تعطیلات"   65

شکل 5-2- مقایسه الگوریتم­ها در پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عامل "میانگین ارتفاع سقف ابر"                                                            67

شکل 5-3- مقایسه الگوریتم­ها در پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عوامل "کمینه دما و بیشینه دمای موثر"                                                    68

شکل 5-4- مقایسه الگوریتم­ها در پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عوامل "تعطیلات، میانگین ارتفاع سقف ابر، کمینه دما و بیشینه دمای موثر "                       69

شکل 5-5- قسمتی از درخت تصمیم ایجاد شده توسط مدل Kohonen-CHAID     70

شکل 5-6- مقادیر میانگین مصرف واقعی و پیش­بینی شده توسط مدل Kohonen-CHAID                                                                   71

شکل 5-7- عملکرد حالت­های مختلف بر اساس معیار ارزیابی میانگین درصد قدرمطلق خطا                                                                     72

 کلمات اختصاری

 

Co2 Carbon dioxide

GDP Gross Domestic Product

NI National Income

IEA International Energy Agency

LTF Long-Term Load Forecasting

MTLF Medium-Term Load Forecasting

STLF Short-Term Load Forecasting

CRISP-DM Cross Industry Standard Process for Data Mining

CI Computational Intelligence

C&R Classification & Regression

CHAID Chi-squared Automatic Interaction Detection

SOM Self-Organizing Map

MSE Mean-Square Error

RMSE Root-Mean-Square Error

MAE Mean Absolute Error

MAPE Mean Absolute Percentage Error

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا