امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
باسلام دوستان در این مجموعه به بررسی تحقیق تاثیر ERP در SCM پرداخته شده است این بررسی در قالب آفیس word و در مجموع 80 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد باتشکر
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 983
فرمت فایل doc
حجم فایل 116 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80
26,400 تومان
تحقیق تاثیر ERP بر مدیریت زنجیره تأمین  SCM

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
 
فصل اول:
1 ERP -    1
1-1 وظایف اصلی ERP    1
2 - 1اجرای ERPدر سازمان :    1
3-1 اهمیت فرآیندها (شناخت فرآیندها):     4
4-1 ERP  موفقیت ها و شكست ها :    5
5-1تعاریف     8
6-1ماژولهای استاندارد در:ERP    8
7-1مزایای ERP:    9
8-1نكات مهم درپیاده سازی ERP:    9
9-1دلایل استفاده از ERP در سازمانها :    9
1-9-1یكپارچه سازی اطلاعات مالی:    10
2-9-41یكپارچه سازی اطلاعات سفارشات:    10
3-9-1استاندارد سازی و سرعت در فرایندهای تولید:    10
4-9-1كاهش حجم انبارداری:    10
5-9-1استانداردسازی اطلاعات منابع انسانی:    10
10-1كاربردهای : ERP    11
11-1آینده ERP:    12
12-1یكپارچگی سیستمهای نرم افزاری :    12
13-1راه حل یکپارچه سازی جامع:    14
14-1نتیجه    14
فصل دوم:
2- SCM    15
فهرست مطالب
عنوان     صفحه
 
1-2- مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟     15
2-2نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه وظیفه ای دارد ؟    16
 3-2 آیا نیاز به نصب نرم افزار مدیریت منابع سازمانی ( ERP) قبل از نرم افزار
 مدیریت زنجیره تامین (SCM) میباشد ؟     18
4-2 هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟...................................20    
5-2 چه موانعی بر سر راه نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین وجود دارد ؟ ...........21
1-5-2  بدست آوردن اطمینان تامین كنندگان مواد اولیه و شركای تجاری . ............21
2-5-2  مقاومت داخلی در برابر تغییر    22  
3-5-2  اشتباهات اولیه     22
4-5-2آیا استفاده از این سیستمها بهتر است یا تهیه و نصب سیستم خصوصی ؟ .......23
5-5-2 تصمیمات زنجیره تامین در چه حیطه ای هستند ؟ .......................................24
فصل سوم:
: نقش ابزار ERP  در تقسیم اطلاعات زنجیره تامین ، همکاری
 و بهینه سازی هزینه    26  
1-3خلاصه    26
2-3 مقدمه    26
3-3ابزار ERP :فرصت ها وموانع (محدودیت های) زنجیره تامین یکپارچه..............27
4-3 حمایت کمی برای بهینه سازی زنجیره تامین     30
1-4-3 : روابط سنتی     31
2-4-3:شراکت ، JIT  ، همکاری واشتراک سیاست های بهینه    33
3-4-3 شبکه زنجیره تامین    35
5-3 فاکتور های سازمانی    37
1-5-3راهکارها و موانع     38
فهرست مطالب
عنوان     صفحه
 
2-5-3 چارچوب همکاری سطوح مختلف     39
6-3 خلاصه و راهنمای جستجو در آینده     41
1-6-3چگونه ما می توانیم در شركتها برای تبادل اطلاعات انگیزه ایجاد كنیم  ؟    ......41
2-6-3 انتخاب وجمع آوری اطلاعات در تقسیم بین شرکاء چگونه است ؟..............42
3-6-3  یکپارچه سازی وبهینه سازی مدل های تجاری چگونه است ؟.....................42
4-6-3 بهترین عملیات در سیستم همکاری چیست ؟...............................................42
فصل چهارم :
: تأثیر برنامه ریزی منابع شركت بر روی مدیریت زنجیرة تامیننتیجة
 تحقیقات و پژوهش موسسه مطالعاتی اروپایی «دلفی»...............................................44
1-4 خلاصه    44
2-4 مقدمه    45
3-4 مدیریت زنجیرة تامین یا همان سیستمSCM در شبكة اقتصادی:.......................50
4-4 سیستم های ERP    54
5-4 روش تحقیق     58
1-5-4 طرح تحقیقاتی موسسه دلفی     58
2-5-4 صورت جلسه نهایی تحقیق به روش دلفی     60
6-4 نتایج تحقیق به روش دلفی     64
7-4 بحث و گفتگو و تصمیم گیری     66
1-7-4 موقعیت ها و فرصت های SCMبرای ERP    66
1-1-7-4 سفارشات انبوه     66
2-1-7-4استاندارد سازی    67
3-1-7-4 فناوری اطلاعات جهانی     68
2-7-4 ضعف های SCM سیستم های ERP کنونی     69
1-2-7-4نقص در توسعه کارایی شرکت     70
2-2-7-4 کمبود انعطاف پذیری درسازگاری با تغیرات زنجیره تامین    70
3-2-7-4 فقدان توانایی حمایت از تصمیمات پیشرفته     73
فهرست مطالب
عنوان     صفحه
 
4-2-7-4فقدان ساختار سیستمی باز و زیر سیستم ها(ماژول)    75
8-4 نتیجه گیری     75
مراجع    77
منابع انگلیسی..........................................................................................................78

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا