امروز: دوشنبه 3 مهر 1402
باسلام دوستان در این مجموعه به ارائه ی تحقیق فوق العاده درباره بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد پرداخته شده است این بررسی در مجموع 190 صفحه منظم میباشد این تحقیق هم بصورت word هم بصورت pdf در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 1,464
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.003 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 190
32,400 تومان
تحقیق بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان  از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد

چكیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ابتدایی ناحیه 5 مشهد انجام گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش این است كه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماری این تحقیق مدیران می‌باشند كه گروه مورد بررسی 104 نفر می‌باشند كه از میان آنها 40 نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند حجم نمونه برای گروه ذی نفعان 120 نفر می‌باشد كه هر دو نمونه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده بوسیله را یا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش 2 پرسش نامه به شرح زیر می‌باشد.  
پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز- بریگز كه پرسشنامه هنجار شده است و برای تعیین تیپ شخصیتی توسط مدیران پاسخ داده شده است.
پرسشنامه اثر بخشی مدیر كه توسط محققین ساخته شده و توسط اساتید مدیریت اجرا و تایید گردیده است كه این پرسشنامه توسط گروه ذینفعان (معلمین، انجمن اولیاء، مربیان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.  
روش تحقیق در این بررسی همبستگی است و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون جداول توافقی استفاده شده است برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتایج بدست آمده عبارتند از:  
بین تیپ شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد.  
مدیرانی كه دارای تیپ شخصیتی "ESTJ" هستند از اثر بخشی بالایی برخوردارند.  
مدیرانی كه دارای تیپ شخصیتی "ISTJ" هستند از اثر بخشی بالایی برخوردار هستند.  
مدیرانی كه دارای تیپ شخصیتی ""ESTP هستند از اثر بخشی متوسط برخورداند.
مدیرانی كه دارای تیپ شخصیتی "ISTP" هستند از اثر بخشی پایین برخورداند.  
نتایج بدست آمده گویای این مطلب است كه مدیرانی كه تیپهای خاصی شخصیتی داشته باشند اثر بخشی بیشتری دارند.  

فهرست مطالب:
فصل اول    1
1-1 مقدمه    2
1-2- بیان مسئله    4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش    8
1-4- اهداف پژوهش    10
1-5- فرضیه‌های پژوهش    10
1-6- متغیرها و تعاریف آنها    11
1-6-1 تعاریف نظری متغیرها    11
1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها    12
1-7- تعاریف اصطلاحات    13
فصل دوم: پیشینه تحقیق    15
2-1 شخصیت    16
2-2 تعاریف شخصیت    16
2-3 حوزه‌های شخصیت    18
2-3-1 ساختار    19
2-3-2 فرآیند    19
2-3-3 رشد و نمو    20
2-3-4 آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار    22
2-4  مضامین عمده در نظریه شخصیت    22
2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خویشتن    24
2-4-2 سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار    25
2-4-3  رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود    26
2-4-4  اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار    26
2-5 نظریه‌های شخصیت    27
2-5-1 نظریه روان كاوی در شخصیت    27
2-5-2 زیگموند فروید     27
2-5-3 نظریه روان پویشی فروید(روانكاوی در شخصیت):    29
2-5-4 سطوح شخیت: هشیار3، نیمه هشیار2 و ناهشیار    29
2-5-5 ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن    30
2-6 نظریه نوروان كاوی    33
2-6-1    كار گوستاو یونگ     33
2-6-2 نكات برجسته ی نظریات یونگ    36
2-7 روان شناسی فردی    36
2-7-1    آلفرد آدلر    36
2-7-2 بررسی نظریات آدلر    37
2-8 نظریه اختلالات شخصیتی    39
2-8-1 كارن هورنای    39
2-8-2 بررسی نظریات هورنای    40
2-9 نظریه روان پزشکی بین فردی    41
2-9-1    هری استاك سالیوان    41
2-9-2 بررسی نظریات سالیوان    42
2-10    تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور)    43
2-10-1 كارل راجرز    43
2-10-2 بررسی نظریات و كارهای راجرز    44
2-10-3 تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز    45
2-10-4 ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز    46
2-11    نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت    47
2-11-1آبراهام مازلو    47
2-12    نظریه رویكرد صفات در شخصیت    48
2-12-1گوردون آلپورت    48
2-12-2 بررسی نظریات آلپورت    49
2-13 نظریه چندبعدی شخصیت    51
2-13-1هانس ج آی سنك    51
2-13-2بررسی نظریات آیسنک    52
2-13-3 ابعاد اساسی شخصیت    53
2-14    نظرریه رویكرد تحلیلی عاملی صفات    54
2-14-1ریموند كوته    54
2-14-2 بررسی نظریات كتل در شخصیت    54
2-15    نظریات رابطه شغل و شخصیت    56
2-15-2 شخصیت نوع A    59
2-15-3 شخصیت نوع B    60
2-16 بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل    62
2-16-1 اثر كانون كنترل    62
2-16-2 ماكیاول گرایی     63
2-16-3 مناعت طبع یا عزت نفس.    65
2-16-4 سازگاری با موقعیت    66
2-16-5خطر پذیری    67
2-17 شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن    68
2-17-1    شخصیت در قرآن    69
2-18 تیپ شناسی    71
2-19 نظریه‌های تیپ شناسی    73
2-19-1 زندگینامه    73
2-19-2نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت    74
2-19-3 تیپ شناسی در تست رورشاخ    75
2-20    ظریه ساخت بدن و خلق وخوی    76
2-21 نظریه شلدن (ریخت شناسی)    78
2-22 نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی:    79
2-23 تیپ‌شناسی یونگی    79
2-23-1 اساس درك واقعی ذهنی از نظر یونگ    79
2-23-2 كاركردهای غیر عقلانی    80
2-23-3 كاركردهای عقلانی    80
2-23-4 روابط كاركردی    81
2-23-5 انواع كاركرد    82
2-23-6 تیپ‌های روان‌شناختی یونگ    84
2-23-7 توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه    85
2-23-8 اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی    90
2-23-9 نقد تیپ شناسایی یونگی    91
2-24 اثر بخشی     93
2-25 شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف    94
2-25-1 كمرون و ویتون:    94
2-25-2 سی‌شور:    95
2-25-3 آرجریس:    95
2-25-4 پیترز وواترمن:    95
2-25-5 مالفورد:    96
2-25-6 بس و هرسی – بلانچارد    97
2-25-7 هوی و میكسل و چستر بارنارد    97
2-25-8 كالدول و اسپینكس    97
2-25-9 لوتانز و همكارانش    97
2-25-10 دیدگاه راجرز و همكاران:    98
2-25-11مطالعات بسكر و چیرنز:    99
2-25- 12 مدل پارسونز:    99
2-26مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی    100
2-27 نظریات جدید در اثربخشی   

...........................  ........................

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا