امروز: جمعه 28 مرداد 1401
مبانی نظری ساختار سازمانی، قدرت سازمانی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 901
فرمت فایل docx
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39
36,000 تومان
مبانی نظری ساختار سازمانی، قدرت سازمانی

مبانی نظری ساختار سازمانی، قدرت سازمانیتوضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری مقدمه      12
2-1- مبانی نظری پژوهش     12
2-1-1- ساختار سازمانی .......................................................................................................... 13
             2-1-1-1- تعریف ساختار و ماهیت آن ...........................................................................13  
     2-1-1-2- کارکردهای ساختار     14
     2 -1-1-3- ابعاد ساختار    14
     2-1-1-4- تئوری¬های کلاسیک و نئوکلاسیک در خصوص ساختار    15
    2-1-1-5- نوع¬شناسی ساختار     16
              2-1-1-5- 1- انواع کلاسیک ساختار سازمانی............................................................16
               2 -1-1-5- 2- انواع جدید ساختار سازمانی.................................................................17     
                      2 -1-1-5-1- 1- ساختار کارکردی     16
                      2-1-1-5-1-2- ساختار بخشی...    16
                      2-1-1-5-1- 3- ساختار ماتریسی..    17
                      2-1-1-5-2- 1- ساختار افقی     .............18
                      2-1-1-5-2-2- ساختار شبکه¬ای....................................................................... 18
                      2-1-1-5-5- 3- ساختار ستاره¬ای شکل یا خوشه ستاره¬ای...........................18
                      2 -1-1-5-5-4- ساختار تار عنکبوتی ...............................................................19
                      2 -1-1-5-5- 5- ساختار پارندی .......................................................................19
                      2 -1-1-5-5-6- ساختار خوشه¬ای .....................................................................20
                      2-1-1-5- 5- 7- ساختار مجازی ..................................................................... 20
                      2-1-1-5-2-8- ساختار تواناساز و بازدارنده......................................................21
                      2-1-1-5-2-8-1- ساختار تواناساز ....................................................................21
                     2-1-1-5-2-8-2- ساختار بازدارنده ...................................................................25
                     2-1-1-5-2-8-3- مقایسه دو نوع ساختار تواناساز و بازدارنده......................27
        2-1-2- قدرت    28
             2-1-2-1- تعریف قدرت و ماهیت آن .............................................................................28
             2-1-2-2- نقش قدرت و اهمیت آن در سازمان و تعامل با محیط     29
             2-1-2-3- قدرت و وابستگی     31
             2-1-2-4- پیامدهای قدرت و دیدگاه¬های مختلف به آن    32
2-1-2-5- منابع قدرت     33
2-1-2-6- دسته¬بندی قدرت     34
    2-1-2-7- کاربرد قدرت     35
    2-1-2-8- جمع¬بندی     37
2-2- پیشینه پژوهشی     38
2-2-1- پیشینه خارجی     38
2-2-1-1- پژوهش‌های مرتبط با ساختار سازمانی    38
2-2-1-2- پژوهش‌های مرتبط با قدرت و منابع آن ......................................................39
2-2-2- پیشینه داخلی     40
2-2-2-1- پژوهش ‌های مرتبط با ساختار سازمانی    40
2-2-2-2- پژوهش‌ های مرتبط با قدرت و منابع آن ....................................................41
2-2-3- جمع ¬بندی پژوهش‌های پیشین     42
    2-3- جمع ¬بندی فصل    432-1- مبانی نظری

در زندگی سازمانی امروزی، مبتنی بر مفهوم پویای"برهم¬کنش چندلایه"(ترک¬زاده، 1388)، نیروهای پویای متعدد و متکثری بر دانشگاه به عنوان یک سیستم اجتماعی باز (هوی و میسکل، 2005 و 2008) نفوذ می یابند. این نیروها از طریق نفوذ (شکل¬دهی و جهت¬دهی) در و بر رفتار سازمانی افراد در سطوح مختلف (فردی، گروهی و سازمانی)، توانمندی سازمانی را نیز متاثر می نمایند. از جمله این عوامل، ساختار سازمانی و قدرت و منابع پویای آن می¬باشد (فونشن ،2007؛ اسوار ،2006). پویش معنادار دانشگاهی، مستلزم درک پویایی¬ها و پیچیدگی¬های درونی و محیطی آن است (ترک¬زاده، 1388). از این رو بررسی رابطه بین انواع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران به منظور ادراک پویایی¬های درون دانشگاهی اهمیت می¬یابد.
2-1-1-ساختار سازمانی
2-1-1- 1- تعریف ساختار سازمانی و ماهیت آن
ساختار سازمانی موضوعی است که اکثر افراد در موقعیت¬های کاری، کمتر در خصوص آن به تفکر می-پردازند. افراد هر روز به سر کار خود رفته و وظایف خویش را انجام می¬دهند اما در خصوص چگونگی سازماندهی سازمان نمی¬اندیشند. ساختار سازمانی، هم برای سازمان و هم برای اعضای آن مفهوم و عاملی بسیار کلیدی تلقی می¬شود که می¬بایست به دقت در خصوص آن اندیشید. از این¬¬رو می¬بایست به دقت در خصوص آن اندیشید. زیرا یکی از پیامدهای ساختار سازمانی، موفقیت ها و شکست¬های سازمان و اعضای آن می¬باشد (فونشن، 2007).
      ساختار روش و رویه¬ای است که به وسیله آن فعالیت¬های سازمان تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می-شوند. از این¬رو ساختار به کنترل اعمال اعضای سازمان می¬انجامد (رابینز و جاج، 2009؛ اعرابی، 1376). در واقع ساختار میدانی¬است برای کنش¬های سازمانی در سطوح مختلف (هال، 2002). با چنین تعریفی، ساختار عملاً قلمرو وسیعی می¬یابد که دارای ابعاد، عناصر و ویژگی¬های خاص خود می¬باشد. بر همین اساس، ساختار سازمانی، بسته به ترکیب ابعاد، عناصر و ویژگی¬های خود، در انواع مختلفی متجلی خواهد شد. بدیهی است که هر نوعی نیز به نوبه خود، کارکرد و به تبع اثرات ویژه خود را خواهد داشت. لذا ملاحظه می¬شود که ساختار سازمانی می¬تواند نقش و اثر تعیین¬کننده¬ای در کیفیت عملکرد و اثربخشی سازمان در سطوح و رده¬های مختلف داشته باشد.
      در نگاهی دیگر، ساختار سازمانی برآیند چرخه پویای تفکیک و یکپارچگی می¬باشد. بدین معنا که تفکیک در سازمان از طریق تقسیم کارویژه¬های (کار، نقش و عملکرد) مختلف میان اجزای یک مجموعه سازمانی، رخ می¬دهد. این مهم (تفکیک) منجر به ایجاد فشار فزاینده برای برقراری ارتباط و هماهنگی میان اجزا می¬گردد. این امر نیز به نوبه خود به یکپارچگی سازمانی می¬انجامد. تحقق این مهم (یکپارچگی سازمانی) خود از طریق ایجاد یک واحد مدیریتی یا سیستم¬ها و روش¬های واحد یا هماهنگ انجام می¬پذیرد. حال چنانچه  یکپارچگی با رشد سازمان هماهنگ گردد، خود تفکیک مجدد را ایجاب می¬نماید. تفکیک مجدد نیز خود منجر به یکپارچگی مجدد می¬شود. پس بر اساس پویایی¬های داخلی واقتضائات محیطی می¬بایست تفکیک¬ها و یکپارچگی¬های متفاوتی ایجاد نمود. به عبارتی دیگر، متناسب با شرایط درونی و برای پاسخگویی معنادار به اقتضائات محیطی می¬بایست به طور مستمر (دائم نه بلکه لحظه به لحظه) به طراحی تفکیک و یکپارچگی¬های پویا اقدام نمود. از این¬رو می¬بایست همواره درصدد برقراری تعادل پویا بین این دو مفهوم بود (هچ، 1387).

مبانی نظری ساختار سازمانی، قدرت 

 

مقدمه  ..................................................................................................................................................... 12 

    2-1- مبانی نظری پژوهش ............................................................................................................... 12

2-1-1- ساختار سازمانی .......................................................................................................... 13

             2-1-1-1- تعریف ساختار و ماهیت آن ...........................................................................13  

     2-1-1-2- کارکردهای ساختار .......................................................................................... 14

     2 -1-1-3- ابعاد ساختار...................................................................................................... 14

     2-1-1-4- تئوری­های کلاسیک و نئوکلاسیک در خصوص ساختار........................ 15

    2-1-1-5- نوع­شناسی ساختار ........................................................................................... 16

              2-1-1-5- 1- انواع کلاسیک ساختار سازمانی............................................................16  

                   2 -1-1-5- 2- انواع جدید ساختار سازمانی.................................................................17      

                          2 -1-1-5-1- 1- ساختار کارکردی .............................................................. 16

                      2-1-1-5-1-2- ساختار بخشی........................................................................ 16

                      2-1-1-5-1- 3- ساختار ماتریسی.................................................................. 17

                      2-1-1-5-2- 1- ساختار افقی .................................................................. .............18

                      2-1-1-5-2-2- ساختار شبکه­ای....................................................................... 18

                      2-1-1-5-5- 3- ساختار ستاره­ای شکل یا خوشه ستاره­ای...........................18

                      2 -1-1-5-5-4- ساختار تار عنکبوتی ...............................................................19

                      2 -1-1-5-5- 5- ساختار پارندی .......................................................................19

                      2 -1-1-5-5-6- ساختار خوشه­ای .....................................................................20

                      2-1-1-5- 5- 7- ساختار مجازی ..................................................................... 20

                      2-1-1-5-2-8- ساختار تواناساز و بازدارنده......................................................21

                      2-1-1-5-2-8-1- ساختار تواناساز ....................................................................21

                     2-1-1-5-2-8-2- ساختار بازدارنده ...................................................................25

                     2-1-1-5-2-8-3- مقایسه دو نوع ساختار تواناساز و بازدارنده......................27

        2-1-2- قدرت................................................................................................................................ 28

             2-1-2-1- تعریف قدرت و ماهیت آن .............................................................................28

             2-1-2-2- نقش قدرت و اهمیت آن در سازمان و تعامل با محیط ....................... 29

             2-1-2-3- قدرت و وابستگی ........................................................................................... 31

             2-1-2-4- پیامدهای قدرت و دیدگاه­های مختلف به آن........................................... 32

2-1-2-5- منابع قدرت ........................................................................................................ 33

2-1-2-6- دسته­بندی قدرت ............................................................................................. 34

    2-1-2-7- کاربرد قدرت ...................................................................................................... 35

    2-1-2-8- جمع­بندی ........................................................................................................... 37

2-2- پیشینه پژوهشی ....................................................................................................................... 38

2-2-1- پیشینه خارجی ............................................................................................................. 38

2-2-1-1- پژوهش‌های مرتبط با ساختار سازمانی......................................................... 38

2-2-1-2- پژوهش‌های مرتبط با قدرت و منابع آن ......................................................39

 

2-2-2- پیشینه داخلی ............................................................................................................... 40

2-2-2-1- پژوهش ‌های مرتبط با ساختار سازمانی....................................................... 40 

    2-2-2-2- پژوهش‌ های مرتبط با قدرت و منابع آن ....................................................41

2-2-3- جمع ­بندی پژوهش‌های پیشین ............................................................................... 42

    2-3- جمع ­بندی فصل........................................................................................................................ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1- مبانی نظری

 

در زندگی سازمانی امروزی، مبتنی بر مفهوم پویای"برهم­کنش چندلایه"(ترک­زاده، 1388)، نیروهای پویای متعدد و متکثری بر دانشگاه به عنوان یک سیستم اجتماعی باز (هوی و میسکل، 2005 و 2008) نفوذ می یابند. این نیروها از طریق نفوذ (شکل­دهی و جهت­دهی) در و بر رفتار سازمانی افراد در سطوح مختلف (فردی، گروهی و سازمانی)، توانمندی سازمانی را نیز متاثر می نمایند. از جمله این عوامل، ساختار سازمانی و قدرت و منابع پویای آن می­باشد (فونشن[1]،2007؛ اسوار[2]،2006). پویش معنادار دانشگاهی، مستلزم درک پویایی­ها و پیچیدگی­های درونی و محیطی آن است (ترک­زاده، 1388). از این رو بررسی رابطه بین انواع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران به منظور ادراک پویایی­های درون دانشگاهی اهمیت می­یابد. 

2-1-1-ساختار سازمانی 

2-1-1-         1- تعریف ساختار سازمانی و ماهیت آن 

ساختار سازمانی موضوعی است که اکثر افراد در موقعیت­های کاری، کمتر در خصوص آن به تفکر می­پردازند. افراد هر روز به سر کار خود رفته و وظایف خویش را انجام می­دهند اما در خصوص چگونگی سازماندهی سازمان نمی­اندیشند. ساختار سازمانی، هم برای سازمان و هم برای اعضای آن مفهوم و عاملی بسیار کلیدی تلقی می­شود که می­بایست به دقت در خصوص آن اندیشید. از این­­رو می­بایست به دقت در خصوص آن اندیشید. زیرا یکی از پیامدهای ساختار سازمانی، موفقیت ها و شکست­های سازمان و اعضای آن می­باشد (فونشن، 2007).

      ساختار روش و رویه­ای است که به وسیله آن فعالیت­های سازمان تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می­شوند. از این­رو ساختار به کنترل اعمال اعضای سازمان می­انجامد (رابینز و جاج، 2009؛ اعرابی، 1376). در واقع ساختار میدانی­است برای کنش­های سازمانی در سطوح مختلف (هال، 2002). با چنین تعریفی، ساختار عملاً قلمرو وسیعی می­یابد که دارای ابعاد، عناصر و ویژگی­های خاص خود می­باشد. بر همین اساس، ساختار سازمانی، بسته به ترکیب ابعاد، عناصر و ویژگی­های خود، در انواع مختلفی متجلی خواهد شد. بدیهی است که هر نوعی نیز به نوبه خود، کارکرد و به تبع اثرات ویژه خود را خواهد داشت. لذا ملاحظه می­شود که ساختار سازمانی می­تواند نقش و اثر تعیین­کننده­ای در کیفیت عملکرد و اثربخشی سازمان در سطوح و رده­های مختلف داشته باشد.

      در نگاهی دیگر، ساختار سازمانی برآیند چرخه پویای تفکیک و یکپارچگی می­باشد. بدین معنا که تفکیک در سازمان از طریق تقسیم کارویژه­های (کار، نقش و عملکرد) مختلف میان اجزای یک مجموعه سازمانی، رخ می­دهد. این مهم (تفکیک) منجر به ایجاد فشار فزاینده برای برقراری ارتباط و هماهنگی میان اجزا می­گردد. این امر نیز به نوبه خود به یکپارچگی سازمانی می­انجامد. تحقق این مهم (یکپارچگی سازمانی) خود از طریق ایجاد یک واحد مدیریتی یا سیستم­ها و روش­های واحد یا هماهنگ انجام می­پذیرد. حال چنانچه  یکپارچگی با رشد سازمان هماهنگ گردد، خود تفکیک مجدد را ایجاب می­نماید. تفکیک مجدد نیز خود منجر به یکپارچگی مجدد می­شود. پس بر اساس پویایی­های داخلی واقتضائات محیطی می­بایست تفکیک­ها و یکپارچگی­های متفاوتی ایجاد نمود. به عبارتی دیگر، متناسب با شرایط درونی و برای پاسخگویی معنادار به اقتضائات محیطی می­بایست به طور مستمر (دائم نه بلکه لحظه به لحظه) به طراحی تفکیک و یکپارچگی­های پویا اقدام نمود. از این­رو می­بایست همواره درصدد برقراری تعادل پویا بین این دو مفهوم بود (هچ، 1387). [1]Fontaine

[2]Swarr

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا