امروز: پنجشنبه 27 مرداد 1401
باسلام دوستان در این مجموعه به تحقیق بررسی تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور پرداخته شده است این تحقیق در رمت word قابل ویرایش بوده و در حدود 95 صفحه میباشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 1,046
فرمت فایل doc
حجم فایل 445 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 95
26,400 تومان
تحقیق بررسی تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور

فهرست موضوعی مطالب
عنوان                                              صفحه  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه    1
چارچوبی نظری تحقیق    3
فرضیه‌ها     4
روش تحقیق     5
مشكلات و موانع    5
اصطلاحات و واژه‌های كلیدی    6
(1) فصل اول:     8
    1-1) توسعه و مفاهیم    8
    2-1) توسعه اقتصادی    17
    3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی    19
    4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382 –1376...23
جداول و نمودارها    26
(2) فصل دوم:     28
    1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران    28
جداول و نمودارها    40
(3) فصل سوم:     44
    1-3) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی 44
    2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی    59
    الف) تأثیر كمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی    63
    A) وضعیت زناشویی و سواد     63
    B ) باروری و سواد    64
    C) سواد و تعداد فرزندان     65
    D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان    66
    ب) تأثیر كیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی    67
    A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده    68
    B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرك دیپلم و بالاتر    
    3-3 ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی    69
جداول و نمودارها    81
(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد    93
    1-4) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران     96
     2_4)بررسی فرضیه ها    .102
     3_4)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی    102
فهرست منابع     103
 
فهرست جداول و نمودارها
عنوان                                        صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ایران 1382- 1376    26
جدول (2-4-1): شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی ایران 1382- 1376    26
جدول (3-4-1): توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی  
كشورها 1382-1376     27
جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعیت در ایران در  
سال‌های 1375 و 1365 و 1355 به تفكیك جنس     40
جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت موثر كشور در سالهای
 1375 و 1365 و 1355 به تفكیك گروه‌های مختلف سنی و جنس    40
جدول (3-2): ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت ایران در گروه‌های سنی
 24-6 ساله به تفكیك جنس دو سال‌های 1375 و 1365 و 1355     41
جدول (4-2): نسبت جنسی محصلین در سالهای 1375 و 1365 و 1355 به  
تفكیك گروه‌های سنی مختلف    41
جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌های 1376 – 1315 به تفكیك  
سطوح مختلف آموزشی     41
جدول (6-2) درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزش كشور در سال‌های
 1376-1347 به تفكیك سطوح مختلف آموزشی    41
جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذیرفته شدگان، دانشجویان  
و فارغ التحصیلان آموزش ‌عالی در ایران در سال‌های
 1377- 1357 به تفكیك جنس    42
جدول (8-2): تعداد و درصد پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی در سال
 1376- 1358 به تفكیك دوره‌های تحصیلی     43
جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجویان در آموزش عالی در سال‌های  
1377-1358 به تفكیك دوره‌های تحصیلی     43
جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع  
زناشویی به تفكیك شهری و روستایی     81
جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع  
سواد و زناشویی به تفكیك نقاط شهری و روستایی     81
نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی 82
جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار  
ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكیك شهری و روستایی     83
جدول (1-B- الف- 2-3): میزان باروری ویژه سنی زنان بر حسب وضع  
سواد در نقاط شهری و روستایی     83
نمودار (2-B- الف- 2-3): باروری ویژه سنی زنان باسواد و بی سواد هنگام  
تولد اولین فرزند زنده به دنیا آورده    84
نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان  
زنده به دنیا آورده     84
نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان  
زنده به دنیا آورده     85
جدول (1- D – الف- 2-3): توزیع نسبی زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار  
ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده و دوره تحصیلی     86
جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار ازدواج كرده  
برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده    86
جدول (1-B- ب- 2-3): توزیع نسبی زنان مورد مطالعه در جمعیت نمونه بر  
حسب سطح تحصیلات و سطح تحصیلات فرزندان     87
جدول (1-3-3): توزیع سنی زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شورای  
اسلامی    88
جدول (2-3-3): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفكیك جنس  
در سال 1380    88
نمودار (3-3-3): كاركنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی به  
تفكیك جنس در پایان سال 1381    89
نمودار (4-3-3): كاركنان نهاد ریاست جمهوری و موسسات وابسته به تفكیك  
جنس در پایان سال 1381    90
نمودار (5-3-3): كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكیك  
جنس در پایان سال 1381    90
نمودار (6 –3-3-): كاركنان وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات وابسته به  
تفكیك جنس در پایان سال 1381    91
نمودار (7-3-3): كاركنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات وابسته  
به تفكیك جنس در پایان سال 1381    91
نمودار (8-3-3): كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و  
موسسات وابسته به تفكیك جنس در پایان سال 1381    92
نمودار (9-3-3): كاركنان وزارت بازرگانی و موسسات وابسته به تفكیك  
جنس در پایان سال 1381    92
 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا