امروز: چهارشنبه 12 مهر 1402
دوستان این تحقیق یکی بهترین تحقیق های رشته عمران مهندسی عمران حمل و نقل برنامه ریزی در کارشناسی ارشد میباشد این تحقیق در قالب word و در مجموع 190 صفحه میباشد
دسته بندی عمران و نقشه کشی
بازدید ها 1,010
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.757 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 190
28,800 تومان
تحقیق ارزیابی اقتصادی و فنی و راه اندازی قطار سریع السیر در مسیر تهران ـ زنجان

باسلام. دوستان این تحقیق یکی بهترین تحقیق های رشته عمران مهندسی عمران حمل و نقل برنامه ریزی در کارشناسی ارشد میباشد. این تحقیق در قالب word و در مجموع 190 صفحه میباشد با تمامی مطالب و منابع جامع و نتیجه گیری عالی .

فهرست مطالب
عنوان                                                      صفحه
فصل اول: مقدمه
1- مقدمه
1ـ1ـ تاریخچه قطارهای سریع السیر                                1
1-1-1- تاریخچه مطالعات قطارهای سریع السیر در ایران  
1ـ2ـ تاثیرات غیرمستقیم و تاثیرات فرهنگی- اجتماعی قطارهای سریع السیر                2
فصل دوم: سرعت در راه آهن و راه‌آهن سریع السیر
2ـ1ـ سرعت در راه آهن                                        3
2ـ2ـ سرعت بازرگانی                                        4
2ـ3ـ قطار سریع السیر                                        6
2ـ3ـ1ـ فواید راه آهن سریع السیر                                    6
2ـ3ـ2ـ چگونه این فواید بدست می‌آیند؟                                6
2ـ3ـ3ـ تاثیرات افزایش خدمات راه‌آهنی (تاثیرات مثبت قطارهای سریع السیر)                    7
2ـ3ـ4ـ مقایسه كوتاه با هوا و جاده                                    8
2ـ4ـ معرفی برخی ازعوامل و شاخص‌های تصمیم‌گیری درارزیابی تحقیق‌های راه آهن سریع السیر    9
2ـ4ـ1ـ پراكندگی جمعیت و تولید ناخالص ملی                                9
2ـ4ـ2ـ افزایش سرعت، كاهش زمان سفر،افزایش ظرفیت ترافیكی                        9
2ـ4ـ3ـ مصرف انرژی                                        11
2ـ4ـ4ـ تامین منابع مالی                                        11
2ـ5ـ واژه‌ها و مفاهیم كلیدی در موضوع سرعت قطارهای مسافری                    12
2ـ5ـ1ـ ركورد سرعت                                         13
2ـ5ـ2ـ حد نهایی سرعت عملیاتی                                    13
2ـ5ـ3ـ ركورد سرعت در شرایط واقعی                                    13
2ـ5ـ4ـ ركوردهای سرعت قطارهای مسافری چگونه بجا گذاشته می‌شوند؟                    15
2ـ6ـ مقایسه وضعیت قطارهای سریع در ایران و جهان                        15
2ـ6ـ1ـ بررسی گذشته راه آهن ایران از دیدگاه تكنولوژی كاربردی جهت نیل به سرعتهای روز            15
2ـ6ـ2ـ بررسی تكنولوژی و سرعت عملیاتی در ایران                            17
عنوان                                                      صفحه
2ـ6ـ3ـ بررسی وضعیت سرعتها در ایران و جهان                                26
2ـ6ـ4ـ ركوردهای سرعت رسمی و عملیاتی درایران                             28
2ـ6ـ5ـ سیر تحول تكنولوژی حمل و نقل ریلی جهان در ارتباط با سرعت                    29
2ـ6ـ6ـ خلاصه آمارهای مهم سریع السیر                                29
فصل سوم: بررسی روسازی خطوط آهن برای كاربرد در قطارهای سریع
3-1- مقدمه    31
3-2- تراورسهای بتنی و دیگر تراورسهای مصنوعی                                 31
3-2-1- تراورسهای بتنی                                        31
3-2-2- تراورسهای دیگر                                    31
3-3- طراحی های مدرن                                        40
3-4- اتصالات                                            44
3-5- ریلهای پیوسته جوش شده (CWR)                                47
3-5-1- مزایا و معایب                                        48
3-5-2- تئوری انبساط                                         48
فصل چهارم: موانع موجود دردستیابی به سرعتهای بالا در راه آهن                
4ـ1ـ پارامترهای كاهنده سرعت                                    52
4-1-1- مقاومت هوا                                         52
4ـ1ـ2ـ عبور از تونلها                                        53
4ـ1ـ3ـ علائم                                             54
4ـ2ـ فاصله ترمز                                            55
4ـ2ـ1ـ نیاز به توان كششی زیاد                                    56
4ـ2ـ2ـ پایداری درمسیر مستقیم                                     56
4ـ2ـ3ـ نیاز به طراحی ویژه خط                                    59
4ـ3ـ اثرات زیست محیطی                                        60
4ـ3ـ1ـ تصادفات                                             60
4ـ3ـ2ـ آسایش مسافرین                                         61
4ـ3ـ3- عبور از سوزنها و تقاطع‌ها                                    62
عنوان                                                      صفحه
فصل پنجم: ضرورت برقی كردن خطوط راه‌آهن
5ـ1ـ مقدمه                                            63
5ـ2ـ انرژی، حمل ونقل و راه آهن                                    64
5ـ2ـ1ـ اهمیت صرفه‌جویی درمصرف فراورده‌های نفتی                            66
5ـ2ـ2ـ  برقی كردن راه آهن ومزایای آن ازنظر انرژی ومحیط زیست               

.................

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا