امروز: پنجشنبه 16 آذر 1402
امنیت
دسته بندی علوم سیاسی
بازدید ها 2,750
فرمت فایل doc
حجم فایل 128 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37
15,600 تومان
رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

فهرست مطالب

چكیده ت‌

مقدمه: 1

سوال اصلی: 3

سوال فرعی: 3

فرضیه: 3

روش تحقیق: 4

مفاهیم و تعاریف: 5

علل انتخاب موضوع: 7

فصل دوم: 8

چهارچوب تئوریك.... 8

- قوم: 8

ملت: 9

تفاوت ملت و قوم: 10

قومیت و دولتها: 11

شكافهای اجتماعی و قومیت: 12

عوامل تشدید كننده شكافهای قومی.. 12

1- زبان: 12

2- مذهب: 13

3- ناسیونالیسم منفی و كاذب قومی: 13

4- نارضایتی اقتصادی و سیاسی: 13

ناسیونالیسم قومی: 13

نظریات مربوط به بسیج قومی.. 14

1- نظریه رقابت بر سر منابع: 14

2- نظریه استعمار داخلی: 15

3- نظریه انتخاب حسابگرانه: 15

4- نظریه رقابت نخبگان: 15

5- نظام بین‌المللی و خود مختاری اقوام: 15

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی.. 16

1- اندیشمندان كلاسیك: 16

2- نظریه های اندیشمندان معاصر: 16

تقسیم بندی استانهای كشور بر مبنای تركیب قومی آنها: 17

قومیت ها و تهدید امنیت داخلی: 19

افزایش سریع جمعیت و قدرت اقتصادی گروههای قومی: 19

تسهیل‌ورود و تردد اتباع بیگانه و اقلیتهای قومی سایر كشورها به مناطق قوم‌نشین: 20

گسترش بی رویه روابط با اقوام كشورهای همجوار و تبعات منفی آن: 20

تشدید گرایشهای فرهنگی و گرایانه در مناطق قومی: 21

تشدید معضل جاسوسی: 21

فرآیند شكل گیری تهدید: 22

امنیت و امنیت ملی: 22

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران: 23

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین: 23

شیوه های حل و فصل منازعات قومی: 24

نتیجه گیری: 28

پیشنهادات: 30

مراجع و منابع: 31

چكیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود كه بیش از پیدایش دولتهای تك شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می كردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یكسان هستند كه پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاكمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد.

مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یك جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید كننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان كشوری كه در جرگه كشورهای كثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این كشورها دارا باشد

سوال اصلی:

پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این كه چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این كه از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

سوال فرعی:

برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حكومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشاركت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم كرد؟

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حكومتی تبیین نمود؟

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا