امروز: شنبه 11 آذر 1402
پاورپوینت بررسی تالاموس در 40 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل
دسته بندی علوم پزشکی
بازدید ها 891
فرمت فایل ppt
حجم فایل 9.578 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 40
21,600 تومان
پاورپوینت بررسی تالاموس

پاورپوینت بررسی تالاموس در 40 اسلاید قابل ویرایش


 
تالاموس ها : هسته هایی به شكل تخم مرغ در دوطرف بطن سوم  و پائین بطن های طرفی هستند


عملكرد تالاموس

 با دستگاه های حسی. دستگاه حركتی. دستگاه تعادلی.  دستگاه لیمبیك .حافظه ودستگاه بیدار نگهدارنده مغز در ارتباط است .
1- دریافت تمام حس های بدن ( بجز بویایی ) وانتقال آنها به قشر مغز.                                                                 2 - دریافت اطلاعات حركتی از مخچه و هسته های قاعده ای  مغز و ارسال آن به قشر حركتی مربوطه  .               3- دریافت اطلاعات از دستگاه مشبك ساقه مغز و ارسال آنها به تمام قشر مغز
نكته در حیوانات پست نقش اصلی را در حس و حركت دارد ولی در انسان در خدمت قشر مغز است.
بطن های مغزی

 چهار حفره درون مغز – شامل :
 1و 2 : بطن های طرفی – درون هر یك از نیمكره های مغز
 3 : بطن سوم – دیانسفال
 4 : بطن چهارم – بصل النخاع
 با مجرای مركزی نخاع ادامه می یابد
 حاوی مایع مغزی نخاعی است
 عمل مهم : مغز را در برابر فشارهای مكانیكی ناشی از   حركت سر محافظت می كند- منبع سرشاری از       ویتامین و مواد غذایی است
هیپوتالاموس

مجموعه هسته هایی كه در زیر تالاموس قرار گرفته اند و  بالاترین مرجع تنظیم اعمال خودكار در مغزمحسوب میشود .
عملكرد هیپوتالاموس

1- تنظیم اعمال نباتی (سمپاتیك – پاراسمپاتیك )
2-  //      آب بدن :هسته سوپرااپتیك باترشح هورمون آنتی دیورتیك    وهسته جانبی  بعنوان مركز تشنگی
3-تنظیم تغذیه : هسته ونترومدیان مركز سیری وهسته جانبی مركز    گرسنگی است.
4-تنظیم حرارت بدن  
5-تنظیم ترشح غدد داخلی  
6-ساعت بیولوژیك       7- تنظیم خواب وبیداری
8-تنظیم عواطف :خشم. شادی . اضطراب
9-رفتار جنسی : هسته پره اپتیك
كاركرد هسته های قاعده مغز

 عمدتا با حركت در ارتباطند : كاستن از حركات اضافی – و تونوس   عضلات  
 5 مدار موازی بین قشر مغز و هسته های قاعده ای مغز        وجود دارد : دو مدار حركتی است و بقیه با شناخت -      حافظه وعواطف در ارتباطند.
 بیماریها :
  پاركینسون :كاهش دوپامین درجسم مخطط بعلت تحلیل جسم سیاه
  بیماری كره : ضایعه هسته دم دار
  ژیل دولاتوره : حساسیت بیش از حد گیرنده های دوپامین در سر                    هسته دم دار
 قشر مخ

از6لایه تشكیل شده است:درقسمتهای مختلف مغزمتفاوت است
1:لایه ملكولی:دندریت ها و اكسون های بلند               
2:لایه دانه ای بیرونی:سلول های هرمی كوچك            
3:لایه سلولی هرمی:سلول های هرمی                     
4:لایه دانه ای درونی:سلول های كوچك-محل اصلی      دریافت اطلاعات حسی                                       
5:لایه درونی هرمی
6:لایه چند شكلی

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا