امروز: جمعه 10 آذر 1402
مقاله با عنوان آموزش والیبال در فرمت ورد در 48 صفحه
دسته بندی علوم تربیتی
بازدید ها 2,948
فرمت فایل doc
حجم فایل 219 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48
21,600 تومان
آموزش والیبال

تاریخچه والیبال

تولد والیبال

تکنیک توپگیرى

وضعیت ایستاده

وضعیت خمیده:

وضعیت نشسته:

انواع تکنیکهاى مقدماتى توپگیرى

توپگیرى با یک دست (غلت)

تمرینات توپگیرى با یک دست )غلت(

با توپ

حرکت به اطراف

حرکت به سمت جلو (گام به جلو)

حرکت به سمت عقب )گام به عقب(

حرکت به سمت راست(گام به راست)

حرکت به سمت چپ )گام به چپ(

شیرجه

نحوهٔ اجراء مهارت شیرجه:

تمرینات شیرجه

شنا با توپ:

ایستادن در مقابل دیوار و انجام حرکت افت

اجراء فن شیرجه با خم شدن کامل روى زمین:

دریافت توپهاى آویزان در زیر توپ

تکنیکهاى مقدماتى توپگیرى

تمرینات تکنیکهاى مقدماتى توپگیرى

نکات ایمنى

قوانین و مقررات

تعویض بازیکنان

محدودیتهاى تعویض

تعویض استثنائى

تعویض بواسطه اخراج یا محرومیت

تعویض غیرقانونى

خطاهاى ضربهٔ حمله

خطاهاى ضربهٔ سرو

خطاهاى دفاع روى تور

استراحت در بازى

زمان استراحت

زمان استراحت فنى

زمان فاصلهٔ استراحت:

نوع فاصلهٔ استراحت:

مقدمات مسابقه

قرعهکشى

انتخاب یک سمت زمین

بازندهٔ قرعه باقیمانده را مىپذیرد.

دورهٔ گرم کردن

قوانین و مقررات

زمین و خطوط آن

زمین

خطوط زمین:

خط وسط

خط یکسوم:

منطقه‌ سرویس

توپ

توپ در بازى

تعداد تماس با توپ

مشخصات زدن توپ:

عبور توپ از تور

تماس با تور:

نفوذ از زیر تور

نحوهٔ استقرار بازیکنان در زمین

آرایش تیم (ترکیب)

تغییر آرایش تیم )چرخش(

کاپیتان

وظایف عمده کاپیتان:

مربىوظایف مربى

قوانین و مقررات

شمارهٔ پیراهن

جاگیرى بازیکنان در زمین

خطاهاى جاگیرى

تعداد ستها در یک مسابقه

تشکیلات داورى

انتخاب زمین یا سرویس

عبور از خط وسط زمین

تفاوت بازیکنان خط عقب و جلو:

امتیاز بازى:

زمانِ استراحت

زمان تعویض

وسایل تخصصى رشته

منطقه بازی

ابعاد

توضیح

سطح بازى کردن

خطوط روى زمین

خطوط محدودکننده

خط مرکزى )وسط(

خط حمله

مناطق و نواحى

منطقه جلو:

منطقه سرویس

منطقه تعویض

ناحیه گرم کردن

منطقه جریمه )پنالتی(

درجه حرارت

نور

تور و میلهها

ارتفاع تور

ساختار تور

نوارهاى کنارى

آنتنها

میلهها

وسایل اضافى

توپها

استانداردها (مشخصات)

یکسانى توپ

روش سه توپى

موارد منع

پزشکى

قانونى

تأخیر در تعویض

مجازاتها براى تأخیرها

منابع 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا