امروز: سه شنبه 14 آذر 1402
سوریه ، ایران
دسته بندی علوم سیاسی
بازدید ها 2,965
فرمت فایل doc
حجم فایل 152 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125
28,800 تومان
بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

مقدمه

 

فصل اول (كلیات)

 1.        1.         طرح و تبیین موضوع
 2.        2.         ادبیات موضوع
 3.        3.         علل انتخاب موضوع
 4.        4.         سؤال اصلی و سؤالات فرعی
 5.        5.         فرضیه های تحقیق
 6.        6.         تعریف مفاهیم
 7.        7.         متغییرها
 8.        8.         روش‌تحقیق
 9.        9.         موانع و محدودیتهای تحقیق
 10.      10.       سازماندهی تحقیق
 11.        1.         روشهای مطالعه سیاست خارجی
 12.        2.         سطح تحلیل
 13.        3.         عوامل مؤثر درتعیین سیاست خارجی
 14.        1.         اصول واهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
 15.        2.         ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
 16.        3.         اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه
 17.        4.         ابزارهای سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه
 18.        5.         بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه
فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه)

بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی

بخش دوم

 

فصل سوم (پیشینه روابط ایران و سوریه 1979ـ 1946)

بخش اول ـ روابط ایران و سوریه از1979- 1946

بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه

1.         عوامل تأثیر گذار بر سردی روابط دو جانبه (1973ـ 1946)…

الف ـ روابط ایران و اسرائیل …

ب ـ مشكلات داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیكال بعث

2.            عوامل تأثیر گذار بر بهبود نسبی روابط دوجانبه (1979ـ 1974)

الف ـ شرایط منطقه ای

ب ـ شرایط بین المللی

ج ـ به قدرت رسیدن حافظ اسد و پایان بحران داخلی

د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسیونالیسم عربی

نتیجه گیری فصل سوم

فصل چهارم (روابط ایران و سوریه 1988ـ 1979)

بخش اول ـ انقلاب اسلامی ایران

 1. انقلاب اسلامی ایران و مواضع سوریه
 2. جنگ ایران و عراق و موضع گیریهای سوریه
 3. دلایل حمایت سوریه از ایران در جنگ

بخش دوم

الف ـ دیدگاهها و مواضع ایران در مورد بحران خاورمیانه

ب ـ اختلافات عراق و سوریه و تأثیر آن بر روابط ایران و سوریه

ج ـ اتحاد ایران و سوریه

 1. تهاجم اسرائیل به لبنان و تأثیر آن بر روابط دو جانبه
 2. تنش های سوریه ـ ایران در لبنان
 3. دلایل تغییر موضع تاكتیكی سوریه در طول جنگ
 4. قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و مواضع سوریه
 5. نتیجه گیری فصل چهارم
 6. پایان جنگ تحمیلی و سیاست جدید ایران
 7. روابط ایران و سوریه (2001ـ 1989)
 8. پیمان طائف ومواضع ایران و سوریه
 9. حمله عراق به كویت و مواضع ایران و سوریه
 10. كنفرانس صلح مارید و مواضع ایران و سوریه
 11. اختلافات ایران و امارات متحده عربی و موضع گیری سوریه
 12. تهاجم تركیه به شمال عراق و مواضع ایران و سوریه
 13. پیمان استراتژیك تركیه ـ اسرائیل و مواضع ایران و سوریه
 14. اختلافات تركیه ـ سوریه و نقش ایران

فصل پنجم (روابط ایران و سوریه 2001ـ 1989)

بخش اول ـ روابط سیاسی ایران و سوریه

بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ

نتیجه گیری فصل پنجم

فصل ششم (نتیجه گیری) 

منابع و مآخذ

مقدمه :

خاورمیانه به عنوان منطقه ای استراتژیك جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش یك محرك را در مداخلة ابر قدرتها ایفا می كرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها این منطقه اهمیت خود را از دست نداده بلكه بر اهمیت آن نیز افزوده شده است . لذا درك و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه ، برای ایران كه خود در این منطقه قرار دارد ضروری و آگاهی از عملكرد دولتهای منطقه نیز در این راستامی باشد .سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیكی ، یكی از مهم‌ترین كشورهای خاورمیانه محسوب می شود كه توانسته است در چند دهة اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید . بدین لحاظ این كشور جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران كه اولویت اصلی را در روابط خارجی بر همكاری با كشورهای اسلامی و غیر متعهد می دهد ، به خود اختصاص داده است و نیاز هست كه شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا كرد . ایران و سوریه به عنوان دو كشور خاورمیانه ای غیر همسایه توانسته اند در دو و نیم دهة اخیر بیشترین هماهنگیها را در روند تحولات منطقه ای و جهان اسلام كسب نمایند

طرح و تبیین موضوع :

مطابق با اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، سیاست خارجی ایران بر اساس "نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی كشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهای سلطه گرو روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است . بنابراین ازدیدگاه قانون اساسی رابطه با دول غیر محارب مجاز شمرده شده است

پس علاوه بر رابطه با دول غیر محارب ، برقراری رابطه با كشورهایی كه از لحاظ مواضع سیاسی به ایران نزدیك می باشند در دستور كار سیاست خارجی این كشور قرار دارد .

سوریه كه در این ردیف ازكشورها قرار دارد جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است به طوری كه از آن به عنوان كشور دوست و برادر یاد می شود . وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط شاه ـ متحد استراتژیك اسرائیل در منطقه ـ باعث خشنودی سوریها كه خود را متولی مبارزه با اسرائیل می دانستند ، شد و به حمایت از این انقلاب پرداختند .

ادبیات موضوع :

علیرغم حساسیت و اهمیت موضوع یكی از نكته های جالب توجه در ارتباط با آن كم توجهی محققان و پژوهندگان این رشته به این مسأله می باشد و كمتر تحقیق و كتابی در این زمینه یافت می شود كه به طور دقیق و موشكافانه به بررسی روابط پیچیدة ایران و سوریه پرداخته باشد . در این ارتباط تنها گزارشها و مقالاتی به چشم می خورد كه بیشتر به مسألة صلح و اقدامات سوریه و بررسی سطحی روابط ایران و سوریه و البته با دیدگاه وزارت خارجه ای پرداخته است .

تعریف مفاهیم :

در متن این پژوهش مفاهیمی چون سیاست خارجی ، روابط خارجی ، بحران خاورمیانه و موازنه قدرت را ملاحظه می كنیم كه باید منظور خود را از این مفاهیم و كاربرد آن مشخص و تبیین نماییم . تعریف این مفاهیم از آن نظر ضروری و دارای اهمیت است كه مبنای نظری این پژوهش را تشكیل داده و در درك بهتر و عمیق تر متن كمك می كند . بنابراین در اینجا به اختصار به تعریف مفاهیم مورد نیاز پرداخته می شود :

سیاست خارجی : سیاست خارجی را باید مجموعه ای از اهداف ، جهت گیریها ، روشها و ابزار در نظر گرفت كه یك حكومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین الملل به منظور دستیابی به منافع ملی دنبال می كند . سیاست خارجی در نهایت سعی می كند بر رفتار و كردار سایر كشورها و نتیجتاً بر كل نظام بین الملل اثر بگذارد ، ضمن اینكه متقابلاً از محیط خارجی تأثیر می پذیرد

موانع و محدودیتهای تحقیق :

كمبود منابع به زبان فارسی و عدم توجه محققان این رشته به این مسأله و پراكندگی اطلاعات در این رابطه ، سبب ایجاد محدودیتها و مشكلاتی در تحقیق گردید . علاوه بر این محرمانه بودن و عدم دسترسی به اطلاعات از دیگر مشكلات قابل ذكر در این مورد است .

 

سازماندهی تحقیق :

با توجه به طرح موضوع و سئوال اصلی و همچنین فرضیه تحقیق پایان نامة حاضر در فصول ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد :

فصل اول : كلیات طرح پژوهش ؛

فصل دوم : اصول و اهداف سیاست خارجی به طور اعم و سیاست خارجی ایران و سوریه به طور اخص ؛

فصل سوم : بررسی پیشینه روابط سیاسی ایران و سوریه با عنایت به روابط ایران و اسرائیل؛

فصل چهارم : بررسی روابط دوجانبه بعد از انقلاب اسلامی در ایران تا پایان جنگ ایران و عراق ؛

فصل پنچم : بررسی روابط دو كشور پس از جنگ تا زمان درگذشت حافظ اسد رئیس جمهور سوریه با توجه به عوامل تأثیر گذار در این مقطع زمانی ؛

فصل ششم : نتیجه گیری .

 

 

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا