امروز: سه شنبه 8 اسفند 1402
ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمند
دسته بندی علوم پزشکی
بازدید ها 1,576
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.442 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 136
46,800 تومان
ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمند

ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمنددارای 91صفحه وبافرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه                                       

فصل اول : کلیات. 6

1-1-تاریخچه پروبیوتیک. 7

1-2-مفهوم واژۀ پروبیوتیک. 9

1-3-اجزای تشکیل دهندۀ پروبیوتیکها. 10

1-4-مشخصات لاکتوباسیلوسها. 14

1-5- ساختاردیواره سلولی لاکتوباسیلوسها. 15

1-6- جایگاه لاکتوباسیلوسها. 15

1-7- جایگاه درطبیعت. 16

1-8- شکل لاکتوباسیلوسها. 16

1-9- کشت لاکتوباسیلوسها. 16

1-10- خواص شیمیایی کشت لاکتوباسیلوسها. 17

1-11- مقاومت کشت لاکتوباسیلوسها. 17

1-12- ساختمان آنتیژنیک لاکتوباسیلوسها. 17

1-18-تأثیرپروبیوتیکهادرمتعادل کردن چربی خون. 19

1-19-تأثیرپروبیوتیکهابرروی فشارخون  (Hyper Teasion). 19

1-20-تأثیرپروبیوتیکهابربیماری عدم تحمل لاکتوز. 19

1-21-تأثیرپروبیوتیکهابربیماری برگشت والتهاب معده(Gastritis and Reflux disease). 20

1-22-تاریخ چه بستنی. 20

1-23- تعریف بستنی. 21

1-24-طبقه بندیبستنی. 22

1-25- كیوی. 42

1-26- كیوی و سلامت. 43

فصلدوم : موادوروشکار............................................................... 44

مرحله تلقیح باكتری به بستنی. 48

بررسیph. 49

بررسی ماده خشك. 49

بررسی چربی. 50

بررسی اسیدیته. 51

شمارش کلی لاکتوباسیلها. 52

آزمونهای آماری. 52

فصل سوم : نتایج   ........................................................................... 53

فصل چهارم : بحث ونتیجه گیری .......................................................... 63

فصل پنجم: منابع. 71

چکیده انگلیسی. 75

 

 

 

 

چکیده

در این تحقیق با تلقیح 2 گونه از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی به دو فرم آزاد و كپسوله به بستنی حاوی عصارۀ طبیعی کیوی میزان زنده­مانی این دو باکتری در طی 60 روز بررسی شد و میزان اسیدیته، PH مادۀ خشک، درصد چربی, در این بازۀ زمانی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد كه میزان زنده­مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی کمتر از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بود و در روز 60 باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس زنده و قابل کشت بود. همچنین میزان زنده مانی باكتری كپسوله از فرم آزاد بیشتر بود. میزان اسیدیته نمونه­ها در طی 60 روز رو به افزایش، میزان PH رو به کاهش نسبی، میزان مادۀ خشک رو به افزایش و میزان درصد چربی رو به کاهش گذاشت. بنابراین استفاده از پروبیوتیك ها به فرم كپسوله جهت تهیه بستنی پروبیوتیك اكیداً توصیه می گردد.

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی: لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس.لاکتوباسیلوس کازئی.پروبیوتیک.بستنی کیوی.کپسوله کردن

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا