امروز: جمعه 4 اسفند 1402
مقاله با عنوان کشتار طیور در فرمت ورد ر 33 صفحه و شامل توضیحات جامعی درباره بهداشت کشتار طیور می باشد
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 1,166
فرمت فایل doc
حجم فایل 89 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
18,000 تومان
کشتار طیور (بازرسی بهداشتی گوشت پرندگان)

بازرسی بهداشتی گوشت پرندگان

بازرسی كشتارگاهی گوشت پرندگان ومشخصات پرندگان سالم وبیمار

مشخصات گوشت تازه پرنده

كشتار گاه مرغ

كشتارگاه طیور

تبدیل ضایعات

روشهای عملی بازرسی كلاسیك لاشه های طیوردركشتارگاه
نگهداری مرغ درسردخانه
بازرسی بهداشتی گوشت مرغ در كشتارگاه
پاتولوژی

لكوزمركب طیور(Avian  leukosis )

بیماری مارك(Mareks  disease )

اتیولوژی وپاتولوژی

افزایش گویچه های قرمز نارس (Erythroblastosis )

اتیولوژی وپاتوژنز
جراحات

تومورها

كمپلكس بیماری تنفسی(Respiratory disease complex )

بیماری نیوكاسل(Newcastle disease )

عفونت مایكوپلاسمائی تورم كیسه های هوائی(Airsacculis )

لارنگوتراكئیت عفونی (Infectious laryngotracheitis )

برونشیت عفونی ( Infectious bronchitis )

كوریزای عفونی ( Infectious Coryza )

اتیولوژی و پاتوژنز بیماری

جراحات بیماری

قضاوت روی لاشه

بوتولیسم (Botulism)

وبای مرغانowlcholera )

اورنیتو زو پستیا كوزornithosis & Psittacosis )

سالمونلوز

بیماری پولوروم (Pullorum disease )

تیفوئید ماكیانFowl typhoid )

سل مرغیAvian tuberculosis )

اریزیپل طیور(Avian Erysipelas )

آبله طیور(Fowl pox )

كوكسیدیوز(Avian coccidiosis )

انگلها(Parasites )

آسپرژیلوز(Aspergillosis )

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا