امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو نوع فایل word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 86 صفحه
دسته بندی برق
بازدید ها 1,590
فرمت فایل doc
حجم فایل 700 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86
72,000 تومان
دانلود فایل ورد Word  کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو
کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 86 صفحه

چكیده
کنترل تولیدات پراکنده و برنامه ریزی آنها یکی از مسائل مهم بهره برداری سیستم های قدرت است. هدف از این مسأله حداقل کردن هزینه بهره برداری و آلودگی و تامین بار با رعایت قیود بهره برداری می باشد. افزایش تمایل به استفاده از منابع تجدید پذیر و حرکت به سمت شبکه هوشمند باعث شده است که مسأله کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با رویکردهای جدیدتری مورد بررسی قرار گیرد که مسأله عدم قطعیت منابع تجدید پذیر از مهم‌ترین آن‌هاست. در ابتدا مسأله کنترل تولیدات پراکنده برای هر دو سناریو زمستان و تابستان بررسی شده است. در ادامه به بررسی عدم قطعیت منابع انرژی خورشیدی، تغییرات بار الکتریکی و قیمت برق در بازار خرده فروشی پرداخته شده و یک مدل بهره برداری هوشمند و انعطاف پذیر از منابع، بارها و خودروهای الکتریکی تعریف می‌شود. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های موجود در مساله، از روش مونت کارلو با نمونه گیری از توزیع های احتمالی پارامترهای تصادفی استفاده شده و مسأله به ازای هر یک از این سناریوها حل می شود. پاسخ نهایی مسأله میانگین وزنی نتایج حاصل از این سناریوها می باشد.در ضمن برای ارزیابی مساله تصادفی از شاخص ریسک استفاده شده است. یک بهینه سازی پویا قادر خواهد بود تا تولید منابع متغیر با زمان را با حضور منابع تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی در یک شبکه هوشمند پیچیده را اجرا نماید. لذا از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات نیز در این تحقیق استفاده شده و نشان می‌دهیم که خودروهای الکتریکی و برنامه پاسخگویی بار در بهره برداری از شبکه هوشمند موثر واقع می‌شوند.
واژه‌های کلیدی: تولیدات پراکنده، ریزشبکه هوشمند، خودروهای الکتریکی، عدم قطعیت، الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات 


۱    فصل اول آشنایی با تولیدات پراکنده و ریزشبکه هوشمند    1
۱‌.1‌    تولیدات پراکنده    2
۱٫۱٫۱    تاریخچه تولید پراکنده    2
۲٫۱٫۱    تعریف تولید پراکنده    3
۳٫۱٫۱    مزایای تولیدات پراکنده    5
۴٫۱٫۱    انواع تکنولوژی‌های تولید پراکنده    6
۱‌.2‌    ساختار ریز شبکه    13
۱‌.3‌    معرفی ساختارهای سخت افزاری ریزشبکه    14
۱‌.4‌    آشنایی با مفاهیم اولیه بازار برق    16
۱‌.4‌.1‌    تعاریف واژههای کلیدی    16
۱‌.4‌.2‌    انواع مدلهای بازار برق    18
۲     فصل دوم  مقدمه بر موضوع     20
۲‌.1‌    مقدمه    21
۲‌.2‌    شرح موضوع تحقیق    23
۲‌.3‌    مروری بر ادبیات موضوع    23
۲‌.3‌.1‌    روش یکایک شماری جامع:    24
۲٫۳٫۲    روش لیست حق تقدم    24
۳٫۳٫۲    برنامه‌ریزی پویا    25
۴٫۳٫۲    رهاسازی لاگرانژ    25
۵٫۳٫۲    روش سلسله مراتبی    26
۲‌.3‌.6‌    روش از مدار خارج کردن    27
۲‌.3‌.7‌    روش استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسئله کنترل تولیدات پراکنده    27
۲‌.3‌.8‌    روش شبیه‌سازی آنلینگ    28
۲‌.3‌.9‌    روش جستجوی تابو    28
۲‌.3‌.10‌    روش‌های توزیع اقتصادی بار    29
۲‌.4‌    مرور کارهای پیشین    29
۲‌.5‌    ساختار 30
۳    فصل سوم مدلسازی و فرمول‌بندی مسئله    32
۳‌.1‌    مقدمه    33
۳‌.2‌    برنامه ریزی مشارکت واحدها    33
۳‌.2‌.1‌    روابط ریاضی مشارکت واحدها    34
۳‌.2‌.2‌    قیود واحدهای حرارتی    35
۳‌.2‌.3‌    افق برنامه ریزی مشارکت واحدها    39
۳‌.2‌.4‌    بررسی توابع هدف مساله    40
۳‌.3‌    درنظرگیری عدم قطعیت‌های موجود در مساله کنترل تولیدات پراکنده      42
۳‌.3‌.1‌    مدل عدم قطعیت توان تولیدی توربین بادی    42
۳‌.3‌.2‌    مدل عدم قطعیت توان تولیدی سلول خورشیدی    44
۳‌.3‌.3‌    مدل عدم قطعیت بار    45
۳‌.3‌.4‌    نمونه گیری بر مبنای روش مونت کارلو    46
۳‌.3‌.5‌    کاهش سناریو    47
۳‌.4‌    الگوریتم اجتماع ذرات(PSO)    49
۳٫۴٫۱    استراتژی حل مسئله با الگوریتم PSO    49
۳‌.4‌.2‌    جمعیت اوّلیه    50
۳‌.4‌.3‌    سرعت اولیه    50
۳‌.4‌.4‌    ارزیابی شایستگی    51
۳‌.4‌.5‌    بروز رسانی سرعت و موقعیت    51
۳‌.5‌    جمع بندی    52
۴    فصل چهارم شبیه‌سازی و بررسی نتایج    54
۴‌.1‌    مقدمه    55
۴‌.2‌    نتایج برنامه ریزی قطعی روزانه    61
۴٫۲٫۱    سناریوی زمستان    62
۴٫۲٫۲    سناریوی تابستان    66
۳٫۴    نتایج برنامه ریزی تصادفی روزانه    68
۴‌.4‌    جمع بندی    69
۵    فصل پنجم نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادات    72
۵‌.1‌    نتیجه‌گیری    73
۵‌.2‌    پیشنهادها    74
منابع و مراجع    76

 
فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا