امروز: چهارشنبه 17 خرداد 1402
ارائه روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم خفاش و Fuzzy c means نوع فایل word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 106 صفحه چکیده خوشه بندی قرار دادن داده ها در گروه هایی است که اعضای هر گروه از زاویه خاصی به هم شباهت دارند شباهت بین داده های درون هر خوشه حداکثر و شباهت بین داده های درون خوشه های متفاوت حداقل م ی با
دسته بندی برق
بازدید ها 1,333
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.937 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 106
21,600 تومان
ارائه روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم خفاش و Fuzzy c- means
ارائه روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم خفاش و Fuzzy c- means
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 106 صفحه

 چکیده
 
خوشه  بندی قرار دادن داده ها در گروه هایی است که اعضای هر گروه از زاویه خاصی به هم شباهت دارند .  شباهت بین داده های درون هر خوشه حداکثر و شباهت بین داده های درون خوشه های متفاوت حداقل م ی باشد.
Fuzzy c-means نیز یک تکنیک خوشه¬بندی فازی است که علی¬رغم حساس بودن به مقدار دهی اولیه و همگرائی به نقاط بهیـــنه محلی ، به دلیل کارآمد بودن و پیاده سازی آسان، یکی از متداول¬ترین روش ها می¬باشد. در این رساله جهت رفع مشکلات موجود از روش ترکیبی مبتنی بر الگوریتم خفاش و Fuzzy c-means بهره گرفته -خواهد ¬شد. به منظور اعتبارسنجی، روش پیشنهادی بر روی چندین داده متفاوت مشهور پیاده سازی می گردد و نتــایج با روش¬های الگوریتم¬ جستجوی ممنوع، مورچگان، اجتماع ذرات، آبکاری فولاد و k-means مقایسه خواهد گردید. توانایی بالا و مقاوم بودن این روش بر اساس نتایج مشهود خواهد بود.

کلید واژه:خوشه بندی اطلاعات-ترکیب الگوریتم-Fuzzy c- means

 

فهرست مطالب
۱- فصل اول: مقدمه  2
  1-1- بیان مسأله  3
  1-2- پیشینه تحقیق  4
  1-3- هدف تحقیق  5
  1-4- اهمیت تحقیق ۵
  1-5- گفتارهای تحقیق ۸
۲- فصل دوم: خوشه بندی بر مبنای الگوریتم Fuzzy c-means 10
  2-1- مقدمه ۱۱
  2-2- خوشه بندی اطلاعات ۱۱
    2-2-1- تفاوت خوشه¬بندی و طبفه¬بندی  13
    2-2-2-کاربردهای خوشه¬بندی۱۳    
    2-2-3- انواع خوشه¬ها۱۵
    2-2-4- مراحل خوشه بندی ۱۵
    2-2-5- انواع روش های خوشه بندی ۱۸
    2-2-6- خوشه بندی سلسله مراتبی ۱۸
      2-2-6-1- خوشه بندی سلسله مراتبی تقسیم شونده ۱۹
      2-2-6-2- خوشه بندی سلسله مراتبی متراکم شونده ۱۹
    2-2-7- خوشه بندی افراز¬بندی یا پارتیشنی  22
      2-2-7-1- الگوریتم k-means 23
    2-2-8- خوشه بندی همپوشانی۲۶
      2-2-8-1- خوشه بندی فازی۲۷
۳- فصل سوم: بهینه سازی بر مبنای الگوریتم خفاش ۳۳
  3-1- مقدمه ۳۴
  3-2- شرح مسئله بهینه سازی ۳۵
  3-3- روش های حل مسائل بهینه سازی ۳۹
    3-3-1- الگوریتم بهینه¬سازی توده ذرات ۴۳
    3-3-2- الگوریتم جفت گیری زنبور عسل ۴۵
    3-3-3- الگوریتم مورچگان ۴۶
    3-3-4- الگوریتم الگوی جستجوی ممنوع ۴۸
    3-3-5-الگوریتم آبکاری فولاد ۴۹
    3-3-6- الگوریتم خفاش  51
    3-3-7-راه¬حلهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد الگوریتم خفاش ۵۴
     3-3-7-1-انتخاب جمعیت اولیه بر اساس قاعده نولید عدد متضاد ۵۴
     3-3-7-2-استراتژی جهش خود تطبیق ۵۵
  3-4- معیارهای مقایسه الگوریتمهای بهینه¬سازی ۵۸
      3-4-1- کارایی۵۸
      3-4-2- انحراف استاندارد ۵۸
      3-4-3- قابلیت اعتماد۵۹
      3-4-4- سرعت همگرایی۵۹
      
  3-5-تعریف مسایل عددی گوناگون ۶۰
    3-5-1-تابع Rosenbrock 61
    3-5-2- تابع Schewefel  62
    3-5-3- تابع Rastragin  63
    3-5-4- تابعAchley 64
    3-5-5- تابع Greiwank 65
۴- فصل چهارم: الگوریتم پیشنهادی ۶۶
  4-1- مقدمه ۶۷
  4-2- خوشه بندی اطلاعات به روش ترکیبی پیشنهادی ۶۸
  4-3- تنظیم پارامترهای الگوریتم پیشنهادی ۷۱
  4-4- بررسی نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی و مقایسه آن با دیگر الگوریتم ها۷۱
    4-4-1- معرفی داده های استفاده شده و نتایج شبیه سازی مربوط به آن     72      
      4-4-1-1- مجموعه داده Iris 72
      4-4-1-2- مجموعه داده Wine 75
      4-4-1-3- مجموعه داده CMC 77
      4-4-1-4- مجموعه داده Vowel 80
۵- فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۲
  5-1- نتیجه ۸۳
  5-2- پیشنهاد کارهای آینده ۸۴
 
فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا