امروز: شنبه 22 مرداد 1401
بورس
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 944
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43
15,600 تومان
ارتباط بین سود و قیمت سهام  در بورس اوراق بهادارتهران


فصل اول

1-1- مقدمه

2-1- تعریف موضوع

3-1- اهمیت تحقیق

4-1- هدف و علت انتخاب موضوع

5-1- سوابق مربوط

6-1- فرضیات تحقیق

7-1- قلمرو مكانی تحقیق

8-1- قلمرو زمانی تحقیق

9-1- روش تحقیق

10-1- ساختار تحقیق

فصل دوم

1-2- مقدمه

2-2- كلیات

3-2- بازار سرمایه در ایران

4-2- مزایای وجود بورس اواق بهادار

1- از دیدگاه كلان

2- از دیدگاه شركتهای پذیرفته شده در بورس

3- از نظر سرمایه گذاران

5-2- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات

6-2- استفاده كنندگان صورتهای مالی

7-2- هدفهای گزارشگری مالی

8-2- انتخاب نظریه سود

9-2- استدلال انتخاب نظریه سود

10-2- مكاتب فكری پیرامون اندازه گیری سود

11-2- سود تحققی و سود غیر تحققی

12-2- فواید سود برای سرمایه گذاران

13-2- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام

14-2- تحلیل سود

15-2- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری

16-2- قیمتها و سودها

17-2- ویژگی بازار حقیقی و كامل

18-2- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی كه بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند

19-2- مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سود-قیمت

فصل سوم

1-3- مقدمه

2-3- انواع روشهای تحقیق

3-3- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی

4-3- مراحل پژوهش علمی در تحقیق

1- تعیین هدف

2- جمع آوری داده ها

3- تجزیه و تحلیل داده ها

4- بیان یافته ها

5-3- فرضیات تحقیق

 

6-3- تئوری فرضیه تحقیق

7-3- جامعه آماری

8-3- نمونه و نمونه گیری

9-3- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تكنیكهای آماری و محاسبات آنها

10-3- آماره تست فرضیات

فصل چهارم

1-4- خلاصه تحقیق

2-4- ارزیابی نتایج آزمون فرض

3-4- محدودیت های تحقیق

4-4- پیشنهادات

5-4- توصیه برای تحقیقات آتی

مقدمه:

تكامل ساختارپولی ومالی اقتصادهایی كه عصر انقلاب  صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شكل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند كه امروز آنها را كشورهای صنعتی می نامیم ، با توجه به نیازها یی بوده  كه  در جریان تغییر شكل این اقتصادها  پدید  آمده است.اگرچه بسیاری ازاین ساختارها ، به صورت اولیه ، در اغلب كشورهای جهان وجود داشته است . اما آنچه شكل امروزی  این ساختارها را ایجاد كرده مسیری  است كه اقتصادهای  توسعه یافته در جریان گذر از شكلی ساده به شكلی پیچیده و پیشتاز، آن را پیموده اند.

تعریف موضوع:

از نظر تئوریك ارتباط  بین سود و قیمت سهام امری  بدیهی می باشد و سرمایه گذاران  به صورتی  آشكار سود مورد گزارش شركتها را مورد توجه  قرار می دهند. شاید یكی از عوامل مهم تاثیرسود برقیمت سهام این باشد كه سود پیش بینی شده و سود مورد گزارش به سهامداران كمك میكند تا بر آن اساس سود تقسیمی آینده را كه یكی از فاكتورهای موثردرتعیین قیمت سهام می باشد پیش بینی كنند

اهمیت تحقیق :

اهمیت این تحقیق از دیدگاههای مختلف مورد توجه می باشد كه مهمـترین این دیدگاهها عبارتند از :

1-       از دیـدگـاه شركتهای پذیرفته شده در بــورس اوراق بهادار تهران و سایر شركتهای سهامی عام : شركتها با اتخـاذ سیاستهای مخـتـلف تقسیم سود ، اعتبار شركت و همــچنین ثـروت سهامداران را افزایش می دهند.ازطرف دیگر،شركتها با اتخاذ سیاستهای توزیع سودمناسب ترین راه تامین مالی مورد نیاز خود را اتخاذ می كنند.

2-       از دیدگاه سرمایه گذاران : سیاستهای مختلف تقسیم سود دارای اهمیت می بــاشـد . برخی از سهامداران به توزیع سود نقدی علاقه دارند بدلیل اینكه به وجه نقد نیاز دارندو برخـــی دیگر از سهامداران به عدم توزیع سود و یا توزیع سود سهمی و یا سایر مزایا (حق تقدم) تمایـــل دارند.سرمایه گذاران گروه دوم به سود سرمایه ای علاقه دارند و خواهان افزایش ارزش شركت هستند .

هدف و علت انتخاب موضوع :

وجود بازار بورس یكی از علائـم توسـعه اقتصادی و فـعـال بـودن آن موجب سـهولت تـامین مالی شركتها ،هدایت سرمایه های كوچك سرمایه داران خرد در مسیر تولید و جلوگیری از راكد مـانـدن احتمالی سرمایه های كـوچـك و كـسب درامـد برای عموم  سـایرمـزایای مربوط به بازار بورس خواهد بود . از جمله دلایلی كه باعث گرایش مردم به سرمایه گذاری میگردد و شاید دلیل اصلی سرمایه گذاری افزایش می باشد . یكی ازراههای این افزایش،كسب بازده مـناسب از محل سرمایه گذاری و یكی از شقوق بازده ، سود حاصل ازسرمایه گذاری است. به عبارت دیگر یكی ازدلایل اصلی خرید اوراق بهادار كسب سود می بـاشد . یـكـی از دلایـل انـتـخاب ایـن مـوضوع، شناسایی رفتار قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

روش تحقیق :

روش تحقیق ، توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز برای تایید فرضیه یا رد آن ، از كتابخانه بورس و همچنین نرم افزار تدبیر ،صحراو همچنین سایت سازمان بورس استخراج شده است . با محاسبه  ضریب همبستگی بین دو متغیر (تغییر در EPS و تغییر قیمت از سالهای 1383 تا  1387 وهمچنین تغییردر DPS و تغییر قیمت از سالهای 1383 تا 1387) و آزمون فرض مربوطه به بـررسـی فرضیـه تـحـقـیـق خواهیم پرداخت

کلیات :

  گاهی چنین استدلال می شود که سود شرکت ، آنگونه که حسابداران محاسبه می کنند ، نمی تواند عامل تعیین کننده ارزش سهام باشد . همانگونه که میدانید با تغییر شیوه  محاسبه موجودی کالا ، استهلاک و ثبت درآمد ، به راحتی می توان میزان سود شرکت را تغییر داد . بنابراین مدیران می توانند از سود حسابداری برای گمراه کردن بازار استفاده کنند

بازار سرمایه در ایران :

   بازار سرمایه در ایران کم و بیش در بورس اوراق بهادار تهران می گنجد که پیشینه تأسیس آن به سال 1346باز می گردد بورس اوراق بهادار در ایران از پانزدهم بهمن 1346فعالیت خود را با نام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی - بعنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی ان زمان آغاز کرد و در پی آن سهام شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند.

 

 

 


فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا