امروز: جمعه 4 اسفند 1402
اختلاف بین المللی را از نظر سنتی به اختلافات حقوقی و اختلاتفات سیاسی تقسیم مینماید چنانچه نتوان ماهیتاً برای اختلافات راه حلی بر اساس قواعد حقوقی یافت، این اختلافات، سیاسی تلقی میشود
دسته بندی معماری
بازدید ها 1,452
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4.19 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 288
28,800 تومان
سازمان های بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی

سازمان های بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی

کتاب های خلاصه منابع رشته معماری گرایش شهرسازی همراه با مجموعه تست

حل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل  

◄◄بخش اول – اختلافات بین الملل 

اختلاف بین المللی را از نظر سنتی به اختلافات حقوقی و اختلاتفات سیاسی تقسیم مینماید. چنانچه نتوان ماهیتاً برای اختلافات راه حلی بر اساس قواعد حقوقی یافت، این اختلافات، سیاسی تلقی میشود

◄◄ بخش دوم – روشهای حل اختلافات بین المللی 

این روشها بر دو دسته اند: روشها ی غیر حقوقی یا دیپلماتیک و روشهای حقوقی 

گفتار اول – روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک  روشهای غیر حقوقی حل اختلافات مشتمل بر روشهای بین الدول و روش سازمانهای بینالمللی است

بند 1: روشهای بین الدول 

الف) آیین مذاکرة دیپلماتیک:

معمولترین، آسانترین، قدیمیترین و اولین روش حل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی " آیین مذاکرة دیپلماتیک " است. مزایای این روش از جمله نرمش، انعطاف پذیری و سری بودن مذاکرات میباشد. لـیکن دایره آن محدود است و تأثیر واقعی آن منوط به تمایل طرفین به تفاهم و برابری نیروهای سیاسی طرفین است

ب) آیین پایمردی یا مساعی:

در این روش، قدرت ناشی (فردی یا جمعی) که در اختلاف موجود ذینفـع نباشـد، زمینـه تفاهم بین دو کشور در حال اختلاف را فراهم نموده و میکوشـند بـدون مداخلـه مسـتقیم در مـذاکره، بـه طـور محرمانـه پیشنهاد های سازش خود را به طرفین بقبولاند. موارد پایمردی ممکن است بر حسب زمـان وقـوع دارای دو هـدف باشـند:  جلوگیری از بروز کشمکش مسلحانه و حل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی و دیگری پایان بخشیدن به جنگی کـه قـبلاً آغاز شده است

ج) آیین میانجیگری:

در این روش، بر خلاف پایمردی، قدرت میانجی موضوعات مـورد مـذاکره را پیشـنهاد و خـود نیـز مستقیماً در آن شرکت میکند خصوصیت اصلی میانجیگری، اختیاری بودن آن است.

مجموعه تست بخش دوم 

1. هدف کدام سازمان تخصصی«کشتی رانی امن تر و اقیانوسهای تمیزتر» است؟  الف) ایلو ب) ایمو ج) ایکائو د) ویپو

  2. کدام سازمان اولین سنگ بنای وحدت اروپا بود؟  الف) سازمان اروپایی همکاری اقتصادی ب) کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا  ج) سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) د) اتحادیه ذغال سنگ وفولاد 

3. با همکاری کدام کشورها نخستین گام جهت ایجاد یک جامعه اروپایی گذاشته شد؟  الف) آمریکا، آلمان ب) انگلستان، شوروی ج) آلمان، فرانسه د) فرانسه، انگلستان 

4. صلاحیت دیوان دادگستری اروپا چگونه است؟  الف) ترافعی ب) مشورتی ج) ترافعی ومشورتی د) هر سه مورد 

5. تصمیم گیری در ناتو چگونه انجام می شود؟  الف) اکثریت آراء ب) اتفاق آراء ج) اکثریت نسبی د) رضایت مشترك 

6. بالاترین رکن سازمان کشورهای آمریکایی کدام است؟  الف) کنفرانس دولتهای امریکایی ب) شورای مدیریت  ج) دبیرخانه د) کنفرانس مشورتی وزرای امورخارجه 

7. سازمان وحدت آفریقایی با تلاش و کوشش چه کسی تشکیل گردید؟  الف) امیرعبدالقادر ب) جمال عبدالناصر ج) هایله سیاسی د) موسی چهبه 

8. کدام کشورهای هسته اولیه اکو را تشکیل می دهد؟  الف) ایران ، پاکستان، ترکیه ب) ایران ، افغانستان، تاجیکستان  ج) ایران، پاکستان ، عراق د) افغانستان، پاکستان، عراق «190» سازمان های بین المللی 

   9. سازمان اکو جانشین کدام سازمان شد؟  الف) اوپک ب) آر سی دی ج) آپک د) سنتو 

10. کدامیک از موارد زیر از کمیته های اوپک می باشند؟  الف) بودجه و اداری ب) اقتصادی ج) بازرگانی و سرمایه گذاری د) همه موارد

پاسخنامه مجموعه تست بخش دوم

  1- گزینه (2) صحیح است.

2- گزینه (1) صحیح است.

  3- گزینه (3) صحیح است

4- گزینه (1) صحیح است.  5- گزینه (4) صحیح است

6- گزینه (1) صحیح است

7- گزینه (3) صحیح است

8- گزینه (1) صحیح است

9- گزینه (2) صحیح است

 

10-گزینه (4) صحیح است

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا