امروز: جمعه 12 خرداد 1402
سؤالات آزمون ششم حسابداری درس حسابداری مالی با کلید و پاسخ های تشریحی در فایل های جداگانهکه با فرمت ورد در 20 صفحه تهیه شده است
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1,191
فرمت فایل doc
حجم فایل 175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20
21,600 تومان
مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی

مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی

توضیحات محصول :سؤالات آزمون ششم حسابداری درس حسابداری مالی با کلید و پاسخ های تشریحی در فایل های جداگانه

سوالات حسابداری مالی                                              
1
)    شرکت آلفا در فروردین سال 1385 ماشین آلاتی را با قرار و به شرط تملیک خریداری و مورد بهره‌برداری قرار داده است و به نرخ 50٪ نزولی استهلاک می‌کند.
مانده‌های زیر از دفتر کل شرکت مرتبط با قرارداد یاد شده در 29/12/85 استخراج شده است:
دارایی‌های ثابت به قیمت تمام شده        7000 ریال
بستانکاران اجاری                5000 ریال
سود تضمینی و کارمزد (بهره مطلق)        100 ریال
کدام گزینه جهت انعکاس مانده‌ حساب دارایی در ترازنامه پایان سال 85 صحیح است؟
1) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری 5000 ریال در ترازنامه منعکس می‌گردد.
2) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری 3500 ریال در ترازنامه منعکس می‌گردد.
3) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری 5500 ریال در ترازنامه منعکس می‌گردد.
4) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری 6000 ریال در ترازنامه منعکس می‌گردد.
2)     شرکت مهرگان در فروردین 1386 ماشین آلاتی را با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و مورد بهره‌برداری قرار داده است و نرخ 40٪ نزولی سالانه مستهلاک نماید.
در فروردین 1388 مقرر شد دارایی ثابت در مقابل دریافت 200 ریال به اجاره فروشنده مسترد گردد. مانده برخی از حساب مالی مرتبط با دارایی ثابت در تاریخ استرداد به شرح زیر است؟
دارایی‌های ثابت به قیمت تمام شده        900 ریال
بستانکاران اجاری                550 ریال
حساب معلق سود تضمینی و کارمزد        150 ریال
سود یا زیان فسخ قرارداد و واگذاری دارایی ثابت چند ریال است؟
1) زیان 276    2) سود 276    3) 350 زیان    4) 350 سود
3)     بازخرید سهام شرکت جزء کدام دسته از جریانات نقدی طبقه‌بندی می‌شود؟
1) فعالیت عملیاتی        2) فعالیت سرمایه‌گذاری
3) هیچ‌کدام        4) فعالیت تأمین مالی
4)     هزینه استهلاک سال سوم دارایی که دارای ارزش اسقاط 40000 و عمر مفید 6 سال است به روش مجموع سنوات 180000 می‌باشد هزینه استهلاک سال چهارم به روش خط مستقیم چقدر می‌باشد؟
1) 157500    2) 164167    3) 155000    4) 168167
5)     شرکت اصلانی یک دستگاه اتومبیل خود را به ارزش دفتری 70000 و ارزش بازار 95000 واگذار کرده و مبلغ 8000 وجه نقدی دریافت کرد و یک دستگاه اتومبیل جید به ارزش بازار 85000 دریافت نموده است سود و زیان معارضه چه مقدار خواهد بود؟
1) 6- سود        2) 23- زیان
3) 6- زیان        4) 23- سود
6)     شرکت افشین برای خرید و نصب و بکارگیری ماشین جدید هزینه‌های زیر را انجام داده است بهای تمام شده ماشین آلات چه مقدار است؟
قیمت خرید                    100000
تخفیفات تجاری                    5000
هزینه حقوق مزایای کارکنان غیرمستقیم        8000
مخارج نصب و آماده سازی            17000
حق الزحمه خدمات حرفه‌ای جهت بهره‌وری        12000
1) 139000    2) 122000    3) 142000    4) 134000
7)     شرکت مهرنوش برای تهیه صورت مغایرت بانک 29 اسفند 1388 اطلاعات زیر را در اختیار دارد:
مانده طبق صورت‌حساب بانک            17900
چک برگشتی                    380
چک صادره                    750
وجوه بین راهی                    120
مخارج چاپ دسته چک                85
چک‌های معوق                    220
مانده اصلاح شده واقعی وجوه نقد چه مقدار خواهد بود؟
1) 17050    2) 17135    3) 16755    4) 17345

 

 

پاسخنامه مجموعه تست
1.    گزینه‌ی «2» صحیح است.
 هزینه استهلاک سال             ریال  
 مبلغ دفتری دارایی ثابت         ریال 
2.    گزینه‌ی «2» صحیح است
 مبلغ دفتری دارایی در   
بستانکاران اجاری     550
وجوه نقد                200
                        دارایی به مبلغ دفتری                              324
                        حساب معلق سود تضمینی و کارمزد        150
                                                 سود فسخ قرارداد        276
3.    گزینه‌ی «4» صحیح است.
4.    گزینه «1» صحیح است
 مجموع سنوات    سال اول    سال دوم سال سوم 
بهای تمام شده) ( بهای تمام شده 
روش خط مستقیم 
5.    گزینه‌ی «4» صحیح است.
سرک دریافتی + ارزش بازار دارایی تحصیلی = ارزش بازار دارایی واگذاری
 
سود و زیان معاوضه تفاوت بین مبلغ دفتر دارایی واگذاری و ارزش بازار دارایی واگذاری می‌باشد.
 سود معاوضه        
اتومیبل جدید                85000
وجه نقد                        8000
                       اتومبیل قدیم                70000
                       سود معاوضه              23000
6.    گزینه‌ی «4» صحیح است.

 

7.    گزینه‌ی «1» صحیح است.

  

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا