امروز: چهارشنبه 9 اسفند 1402
دانش فناوری مکانیک سیالات با درك و مفاهیم ویژگی های سیال و همچنین بکارگیری قوانین اساسی مکانیک و ترمودینامیک و انجام آزمایشهای دقیق بسیار گسترش یافته است کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریها
دسته بندی مهندسی پلیمر
بازدید ها 3,022
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.583 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 55
19,200 تومان
کتاب انتقال مومنتوم

کتاب انتقال مومنتوم 

کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریها

بخش اول: انتقال مومنتوم 
دینامیک سیالات 
فصل اول: ویژگی های سیال 
مقدمه:
دانش فناوری مکانیک سیالات با درك و مفاهیم ویژگی های سیال و همچنین بکارگیری قوانین اساسی مکانیک و
ترمودینامیک و انجام آزمایشهای دقیق بسیار گسترش یافته است
ویژگی چسبندگی و چگالی در جریان داخل کانالهای باز و بسته و جریان در پیرامون اجسام شناور در سیال نقش عمده
ای در مکانیک سیالات دارد . به هنگامی که با کاهش فشار روبرو هستیم , فشار بخار نیز که موجب تغییر فاز (حالت
مایع به گاز می شود , اهمیت می یابد
در این فصل ابتدا به تعریف سیال و سیستم بین المللی یکاها (SI) و سپس به بررسی ویژگی ها و تعریف های فوق
می پردازیم
1-2
تعریف سیال
سیال ماده ای است که در اثر تنش برشی حتی ناچیز به طور دائم تغییر شکل می دهد . تنش برشی متوسط برابر با
تقسیم نیروی برشی بر سطح است
توجه داریم که نیروی برشی همان مولفه ی مماسی نیرو بر سطح مزبور می باشد . حال اگر این سطح آنقدر کوچک شود
که به یک نقطه تبدیل شود آنگاه حد نیروی برشی بر این سطح نقطه ای را تنش برشی در یک نقطه می گویند
در شکل زیر ماده ای در بین دو صفحه موازی و نزدیک بهم نشان داده شده است .«8» انتقال مومنتوم
 
فرض می کنیم صفحات آنقدر بزرگ باشند تا از شرایط لبه های آنها بتوان صرف نظر کرد . اگر صفحه ی پایین ثابت
باشد و نیروی Fصفحه یبالا به مساحت A را بکشد . در نتیجه F/A همان تنش برشی بر این ماده است. هنگامی که
نیروی F باعث شود صفحه ی بالایی با سرعت یکنواخت (اما مخالف صفر) حرکت کند ,می توان نتیجه گرفت که ماده ی
موجود بین دو صفحه مذبور , یک سیال است .به طور تجربی معلوم شده است که ذرات سیال مجاور صفحات , سرعتی
برابر با سرعت لایه های مرزی خواهند داشت . سیال موجود در سطح abcd به موقعیت جدید 'a b'c'dمیرسد
هر ذره سیال موازی صفحه حرکت می کند , بنابراین سرعت u از صفحه پایین که سرعت آن صفر است تا صفحه بالایی
که سرعتش U می باشد , تغییر می کند . آزمایش نشان می دهد اگر سایر کمیات ثابت باشد F با A , U نسبت
مستقیم و با ضخامت سیال نسبت عکس دارد . یعنی داریم :
 F= µ AU/t
که در آن µ ضریب تناسب است و مربوط به ویژگی های هر سیال می شود . اما اگر تنش برشی را به صورت زیر در نظر
بگیریم 
آنگاه داریم
 Z=F/A 
 Z = µ U / t
توجه داریم , نسبت , u/t همان سرعت زاویه ای خط ab یا به بیان دیگر میزان کاهش زاویه ای bad است
اما نسبت u/t , du/dy هر دو حاصل تقسیم تغییرات سرعت بر مسافتی می باشد که این تغییرات در طول آن انجام
می گیرد . بنابراین رابطه ی (1 -1) را می توان به صورت رابطه ی دیفرانسیلی زیر درآورد
 Z = µ du/dt 
رابطه ی بالا , نشان دهنده ی ارتباط تنش برشی با سرعت تغییر شکل زاویه ای یک جریان تک بعدی است
نکته: µ ضریب تناسب را چسبندگی سیال و معادله (1-2) را قانون چسبندگی نیوتن می نامند . انتقال مومنتوم «9»
 
توجه داریم تعریف سیال , مواد غیر سیال را شامل نمی شود . به طور مثال یک ماده ی پلاستیکی متناسب با مقدار
نیروی وارد بر آن به میزان معینی تغییر شکل می دهد ولی این تغییر شکل دائمی نیست 

فایل های مرتبط ( 19 عدد انتخاب شده )

بالا