امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 111 صفحه تهیه شده است
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 1,509
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.614 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 111
22,800 تومان
جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر

جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر

  توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع  رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

فصل اول: اعداد و کدگذاری 
زبان یک سیستم دیجیتال مجموعهای از صفر و یک ها است که همان اعداد در مبنای دو هستند. بنـابراین بطـورکلی

مبناهای مختلف سر و کار داریم که همخانواده مبنای دو هستند با

تذکر 1: بطورکلی مبنای r، محدوده موردنظر o £ r r £ -1 . است 
مثال: مبنای 10 محدوده ارقام o £ £ 10 9
اعداد علامتدار 
اعداد علامت دار، اعدادی هستند که اعداد منفی و مثبت را نمایش میدهند برای تشخیص عدد مثبت یا منفی در سیستم
دیجیتال بیت علامت (سمت چپترین بیت) بیانگر مطلب است
اگر بیت علامت عدد صفر، عدد مثبت، اگر بیت علامت عدد یک، عدد منفی است
 3 روش برای نمایش اعداد علامت : دار وجود دارد 
1 - روش علامت مقدار 
در این روش بیت سمت چپ عدد نشان دهنده، علامت است و هیچ ارزش دیگری ندارد. این بیت اگر 1 باشد عـدد منفـی
است و اگر صفر باشد عدد مثبت است
n = 4 اعداد 5+ و 5- بصورت زیر نمایش داده می . شوند برای

 


تستهای فصل اول 
تست 1: اعداد 111 1 o o o o 1o 1o o 11 1 , به صورت مکمل 2 نمایش داده شدهاند. حاصل جمع این دو عدد با یـک
جمع کننده مکمل دو کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟ 
 399+ (4                    (143+ 3                -113 (2             - (15 1
تست 2: کدام جمله در رابطه جمع هشت بیت زیر درست است؟ scomplement2   
1 1) سمت چپ حذف میشود و حاصل درست است
1 2) سمت چپ over flow است و حاصل غلط است
1 3) سمت چپ نشانگر علامت حاصل است
4) حاصل را با بیت 1 سمت چپ جمع کرد
1 11 11
11 11 1
11 1111
+
o o o
o o o
o o o
 
تست 3: ارزش معادل کدام گزینه صحیح است؟ 
Dec Hexa decimal Binary octal imal
 77/35 22 99/ ID/FD 1( 111o o 1/ 111111 1
 35 67/ 29 99/ ID/FD 2( 111o o 1/ 111111 1
111o o 1/ 111111 1 35 67/ 29 89/ ID/FD 3(
111o o 1/ 111111 1 35 67/ 29 89/ ID/FD 4
  

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا