امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 252 صفحه تهیه شده است
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 2,189
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7.427 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 252
28,800 تومان
جزوه مدار الكتریكی رشته مهندسی کامپیوتر

جزوه مدار الكتریكی رشته مهندسی کامپیوتر

توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع  رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

 

فصل اول:مبانی مدارهای الكتریكی  
در این فصل سعی شده است مفاهیم اولیه به همراه اجزای تشكیل دهنده مدارهای الكتریكی معرفی گردند و ویژگـی هـر كـدام ازآنها مورد بررسی قرار گیرد نشان می دهند و آن تغییرات زمانی عبور بار در یك جهت خاص می باشد تعاریف پایه جریان الكتریك جریان را با i یا I  .  

ویژگی های مدارهای فشرده 
 - ولتاژ دو سر هر شاخه یا هر جفت گره، كاملا معین است
 - جریانی كه از یك سر وارد هر عنصر می شود، كاملا معین بوده و برابر جریانی است كه از سر دیگر خارج می شود
 - مدارها با عناصر فشرده توسط معادلات دیفرانسیل معمولی توصیف می شوند
 - قوانین كیرشهف KVL و KCL فقط در مدارهای فشرده صادق اند. الكتریكی مدار
 1-2 شكل موج های مداری 
در این قسمت به تعریف بعضی شكل موج های مفید كه به طور مكرر در مدارهای الكتریكی به عنوان منابع ورودی مـورد اسـتفاده
قرار می گیرند، می پردازیم.
سلف غیر خطی: سلفی كه خطی نباشد
وابسته منابع 1-3-4- 1 
مقدار این منابع، به ولتاژ یا جریان شاخه دیگری در مدار وابسته است. به عنوان مثال ترانزیستور، با مدارهایی مدلسازی می شود كه
شامل منبع ولتاژ(یا جریانی) است كه ولتاژ (جریان) آن به جریان (ولتاژ) گذرنده از منبع بستگی ندارد، اما تابعی از ولتاژ یا جریـان
شاخه ای دیگر در مدار است. معمولا وابستگی این گونه منابع خطی است.(یعنی مقدار منبع، تابعی خطی از ولتاژ یا جریـان شـاخه
ای دیگر می باشد.) 
این نوع منابع جزو عناصر چند سر به شما می روند، زیرا ولتاژ یا جریان آنها، توسط ولتاژ یا جریان شاخه ای دیگر كنترل می شود
منابع وابسته در 4 نوع متفاوت وجود دارند منابع كنترل شده نیز می گویند. 1
                                                  
 -1 منبع ولتاژ، كنترل شده با ولتاژ 
 -2 منبع جریان، كنترل شده با ولتاژ 
 -3 منبع ولتاژ، كنترل شده با جریان 
 -4 منبع جریان، كنترل شده با جریان 
برای متمایز ساختن منابع وابسته از منابع مستقل، از نماد لوزی(به جای دایره) استفاده می شود
 -1 منبع ولتاژ، كنترل شده با ولتاژ: عنصری 4 سر است كه ولتاژش تابعی از ولتاژ شاخه ای دیگر اسـت. ترانسـفورماتور مـی توانـد
نمونه ای از این عناصر باشد.  

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا