امروز: دوشنبه 7 اسفند 1402
جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی دراین فروشگاه می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها و مطالب روانشناسی و را دانلود کنید و مورد استفاده قرار دهید
دسته بندی تاریخ
بازدید ها 3,261
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4.357 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 574
28,800 تومان
تاریخ جهان(مجموعه تاریخ)

   تاریخ جهان(مجموعه تاریخ)

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

 دوره پیش از تاریخ
بقایای جسدها از انسانهای نخستین در نقاط مختلف دنیا نظیر آفریقای جنوبی، پکـن (چـین)، هایـدلبرگ (آلمـان) بـه  دست آمده است. طی سالیان دراز، تنها ابزار انسان برای شکار و تکه تکه کردن گوشت و دفـاع از خـود «سـنگ » بـود ؛
یعنی ابزار سادهای که از محیط خود تهیه میکرد به همین دلیل باستان شناسان ایـن دوران از زنـدگی انسـان را عصـر سنگ نامیده اند
کشف آتش از نخستین و مهمترین کشفیات بشر بود که زندگیاش را بهبود بخشید
عصر یخبندان در حدود 11000 سال پیش به آخر رسید و آب و هوای مناطق مختلف جهان وضعیتی نسبتاً ثابت یافت
در این زمان اجتماعات متعدد انسانی در میان دو رود، آسیای صغیر، آسیای میانه، مصر، چین، آمریکای مرکـزی، ایـران، اروپا و استرالیا میزیستند. زنان را ابداعکننده کشت و زرع و برخی اختراعات نظیر سفالسازی میدانند
کشاورزی از مهم ترین تحولات زندگی انسان در روی زمین بود: زیـرا موجـب یکجانشـینی، ذخیـره غـذا، تقسـیم کـار و پیدایش اجتماعات منظمی شد که بنیان تمدنهای هزارههای بعدی را تشکیل داد
در خاورمیانه کشت گندم و جو، در چین کشت برنج و ارزن و در آمریکای مرکزی کشت ذرت توسعه یافت. کشـاورزی در اروپا چند هزار سال دیرتر رایج شد
به تدریج در دشتهای آسیای مرکزی گله داری رواج یافت. اسب نیز نخستین بار در همـین منطقـه اهلـی شـد و مـورد استفاده قرار گرفت. در قسمتهای ساحلی اروپا، صید ماهی و ساخت ابزار صید معمول شد
یکجانشینی موجب توسعهی خانه سازی، تهیه انواع ظرف، پارچه و سفال نیز شد
اختراع چرخ از دیگر دستاوردهای مهمی بود که تاثیر به سزایی در سرنوشت بشر گذاشت. چرخ کوزهگری، آسیاب، ارابه از جمله ارمغانهای اختراع چرخ است
در فاصله 6000 تا 10000 سال پیش بشر توانست فلز را بشناسد و از آن در ساخت ابزار استفاده کند
نخستین فلزی که کشف شد، مس بود و احتمالاً قلع دومین فلزی بود که مورد استفاده قرار گرفت ؛پس از کشف آهـن و رواج بهرهبرداری از آن، تحولات عمیقتری در زندگی انسان پدید آمد
پیدایش اجتماعات یکجانشینی وتوسعهی ابزار سازی و کشاورزی بیش از همه بیش در مشرق زمین - نخسـتین تمـدن  ها از قبیل سومر، مصر، ایلام، هند، چین و نیزتمدنهای آسیای صغیر مربـوط بـه ایـن منطقـه از جهـان اسـت.

جوامـع یکجانشین، بیشتر در کنار رودهای نظیر دجله، فرات، کارون و سند ساکن بودند.
 
اسطوره در دوره پیش از تاریخ 
اکثر مردم میان دو رود خدای ویژه کشاورزی به نام عشتر (ایشتار) معتقد بودند. از نظر آنان ابتدای هـر سـال ایشـتار بـا  تموزی ازدواج میکرد. به خاطر ازدواج آنان بارندگی و محصولات زیاد میشد. پس از آن تموزی میمرد و سال دیگر بهار دوباره زنده میشد
هند و اروپاییان معتقد بودند که خدای نیکی و بدی هر دو در شکم خدای دیگری به نام زروان جـای دارد.

خـدای بـدی  برای اینکه زودتر متولد شود شکم زروان را درید و بیرون آمد. سپس خدای نیکی به دنیا آمد. چندی بعد نبـرد میـان آن  دو آغاز شد.

یونانیان به خدایان بسیاری معتقد بودند و تصور میکردند این خدایان در کوه الپ زندگی میکنند. مصریان  نیز معتقد بودند از ازدواج دو خدا به نامهای ایزیس و اوزیریس فرزندی به نام هوروس پدید آمده است.

فرعونها معتقـد  بودند از نسل هوروس هستند و به نمایندگی از طرف او بر مردم حکومت میکنند
پژوهشگران در مورد اساطیر به نتایج مختلفی رسیدهاند. گروهی از آنان معتقدنـد کـه اسـاطیر ریشـه در طبیعـت دارنـد  چراکه مردم پیش از تاریخ تصور میکردند هر یک از پدید ههای طبیعت مثل خورشید. . . موجودات جانـداری هسـتند
که بر جهان حکم میراندند
گروهی منشأ اساطیر را آرزوهای خود انسان میدانند. گروهی معتقدند که اساطیر در ابتدا واقعیت داشـته انـد و قهرمـان  اساطیر واقعی بودند که با گذشت زمان ماجراهای مربوط به آنان شاخ وبرگ پیدا کرده اسـت.

 

گروهـی میـان شـیوههـای  زندگی مردم پیش از تاریخ و خدایان آنها رابطهای قائل شدند مثلاً اعتقاد به ایشتار را به علت اهمیت کشاورزی گفته اند
- از خطهای رایج در دنیا، خط الفبایی است این خط به وسیله فینیقیها (در لبنان) به وجود آمد اقوام سریانی (سوریه)
آن را اخذ کردند و سپس ایرانیان، هندیها و ایغورها آن را از سریانیها گرفتند خط لاتین که از خطهای اروپـایی اسـت  نیز الفبایی میباشد

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا