امروز: شنبه 5 اسفند 1402
مقاله در حوزه مدیریت آموزشی جغرافیا می باشد
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 3,159
فرمت فایل doc
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
25,200 تومان
واکاوی  مطالعه تاثیر توسعه نهاد آموزشی برارتقا وگسترش شهرنشینی

شهر و شهرنشینی از جدی ترین و مهم ترین مباحث اساسی جامعه شهری در هر دوره تاریخی از زندگی انسان در جامعه امروز است که توجه جدی بدان می شود که پایه های توسعه کشور را بنا کند. در این راستا به نظر می رسد توجه به آموزش شهروندی در امر مدیریت شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است. رشد شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع شهری بدون در نظر گرفتن توسعه فرهنگ شهرنشینی، مشکلات گسترده ای را در شهرها به وجود آورده است. بر این اساس می توان گفت که شهر مخلوق انسان ها بوده و از رفتار و فرهنگ شهروندان خود تأثیر می پذیرد. با تحلیل و تفسیر سیمای شهر می توان به عمق اندیشه، برنامه و فرهنگ مردم ساکن شهر پی برد و در واقع، شناسایی فرهنگ ها، نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اعتقادی جامعه شهری از طریق ظاهر هر شهر پدیدار می شود. لذا برای افزایش فرهنگ شهری نیازمند آموزش های شهری و مشارکت های اجتماعی است، اما روند و فرآیند آموزش شهری و بسترسازی جهت پذیرش آموزش ها از سوی شهروندان حائز اهمیت بسیار است. شناخت دقیق مسائل و مشکلات زندگی شهری و ساز و کارها و تحلیل آنها برای ایجاد رفتارهای مطلوب و ارتقاء آگاهی های شهروندان امری ضروری است لذا با توجه به اهمیت و نقش آموزش به عنوان مهم ترین عامل مؤثر در مدیریت شهری، در این مقاله به تشریح آموزش شهروندان در راستای ارتقاء  وگسترش شهرنشینی می پردازیم.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا