امروز: سه شنبه 25 مرداد 1401
کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها
دسته بندی فناوری اطلاعات
بازدید ها 1,223
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7.272 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 417
28,800 تومان
کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات 

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهابخش اول:"روش تحقیق کمی

فصل اول  
مقدمه 
یک نقشه ی جغرافیایی از یک شهر نمودار وضعیت منطقه های مختلف آن شهر بوده و رابطه ی کالبدی آن ها با یکدیگر
را نشان می دهد. هر چه نقشه دقیق تر و تفضیلی تر باشد واقعیات مربوط به منظقه ها بهتر تصویر شده است. کاربرد
نقشه هایی که از دقت مورد نظر برخوردار است فعالیت های مربوط را تسهیل می کند. حوزه های گوناگون دانش بشری
به طور کلی و علوم رفتاری به طور اخص را می توان همانند نقشه هایی تصور کرد. اما این نقشه ها علاوه بر این که
پدیده ها و رابطه میان آن ها را تصویر می کند، به هدف های دیگری نیز تحقق می بخشد. از جمله : تبیین عوامل به
وجود آورنده ی این پدیده ها و پیش بینی چگونگی تحول آن ها در آینده. در این صورت با دستیابی به شناخت در قلمرو
یک حوزه ی دانش می توان به توصیف پدیده ها پرداخته، چگونگی رخداد آن ها را پیش بینی کرده، نحوه ی کنترل آن
ها را آشکار نموده و سرانجام به مجموعه ی روابط نظری میان آن ها دست یافت. به طور کلی انسان در سراسر تاریخ
حیات خود شیوه های مختلف برای تدوین نقشه ای از واقعیات جهان اطراف خود به کار برده است. منابع گوناگونی را که
انسان برای شناخت به کار برده است می توان به شرح زیر دسته بندی کرد
1 الف ) استناد به مقام صلاحیت دار
ب ) شیوه های مبتنی بر سیر و سلوك و رمز و راز
2
ج ) شیوه های خرد گرایانه
3
د ) روش علمی
4
یکی از نخستین راه های شناخت که مورد استفاده ی بشر قرار گرفته است، استفاده از نظرات و اطلاعات مراجع
صلاحیت دار است. کتاب های مرجع و استفاده از آن ها نیز خود نوعی مراجعه به مقام صلاحیت دار محسوب می شود
ماهیت روش علمی 
از آغاز تاریخ بشر، انسان در صدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده ها و رویداد های جهان اطراف خود بوده
است. بدین جهت به کشف قوانین، اصول و نظریه های حاکم برپدیده ها و رویداد ها نایل آمده است. اما باید توجه داشت
که این قوانین و اصول تحت شرایط خاصی اعتبار داد. این شرایط زیر بنای صحت آن ها را تشکیل می دهد. برای مثال
در قانون سقوط آزاد اجسام، شرط اصلی آن است که هیچگونه نیروی دیگری به جز جاذبه ی زمین بر جسم وارد نشده
باشد. در غیر این صورت سرعت سقوط جسم تحت تاثیر نیرویی به جز جاذبه ی زمین قرار خواهد گرفت و در نتیجه
قانون سقوط آزاد ممکن است کاملا در آن حالت صادق نباشد. به عنوان مثال، اگر در شرایط طبیعی شیئی را از بالای
یک عمارت بلند پرتاب کنیم، این شیئی با سقوط آزاد و به سرعت به زمین می خورد. این چنین رابطه ای بدون توجه به
زمان و مکان ثابت بوده و تغییر ناپذیر است. بر این اساس، ثبات و استمرار وقوع پدیده ها امری منطقی است که علم بر
پایه ی آن بنا شده است. به عبارت دیگر در استفاده از روش علمی برای پیش بینی وقوع پدیده ها در جهان پیش فرض
آن است که این پدیده ها اتفاقی، دمدمی و بی نظم نبوده و قابل پیش بینی است. زیرا در غیر این صورت انجام پژوهش
علمی غیر ممکن می بود
تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت ان ها پدیده ی خاصی رخ می دهد
و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آن ها این پدیده رخ نمی دهد. به عبارت دیگر قضیه اصلی روش علمی آن
است که تحت چه شرایط خاصی پدیده رخ می دهد. بنابراین چنانچه شرایط را به وجود آوریم آن پدیده رخ خواهد داد.
برخی اوقات ممکن است که شرایط خاص به وجود امده باشد اما پدیده ی مورد نظر رخ ندهد. پی بردن به این گونه
حالت ها، موارد استثنایی، اگر ها و اماهایی است که در یک موقعیت ممکن است وجود داشته باشد. از این رو هدف
تحقیق آن است که شرایط استثنایی را جدا کرده و به حالت های کلی بپردازد 
سوالات روش تحقیق آزمون دکتری سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامی 
1. نظریه چیست؟ انواع نظریه را توضیح دهید 
نظریه شواهدی تجربی هستند که از مرحله آزمایش سربلند بیرون آمده اند، البته نظریه مطلق نیست و نسبی بوده، با
گذشت زمان نظریه ها تکمیل می شوند. در واقع نظریه ه همان فرضیاتی هستند که اثبات شده اند
مفهوم :عبارت است از امر انتزاعی حاصل از حوادث مورد مشاهده لذا اکثر مفاهیم از یک یا دولغت ترکیب شده اند مثل
رای، پرنده، درخت. مفاهیم ابزار کاوش هستند و نقشهای مهمی در پژوهش علوم اجتماعی دارند اولین و مهمترین آنها
نقش ارتباطی است. بدون تفاهم درباره مجموعه ای از مفاهیم ارتباط بین ذهنی امکان پذیر نیست
مفاهیم از طریق ادراك حسی انتزاع می شوندو برای انتقال ادراکات و اطلاعات بکار می روند. مفهوم، عناصر سازنده
نظامهای نظری هستند مفهوم مانند شمارهای دیگر امری انتزاعی است به معنای چیزی که بر یک شیئی دلالت می کند
(تجسم یک شیئ) و با به معنای یکی از ویژگی های شیئی و یا یک پدیده رفتاری است تحقیق بر اساس یک نظریه به
پیش می رود و باید مبتنی بر یک یا چند بنیان نظری باشد. مفاهیم به نظریه ها کمک می کند
همانطورکه میدانیم، پژوهش برای آزمون پیشبینیهای فرضی، طراحی میشود. تحقیقها دارای رویکردهای مختلفی
هستند. برخی از آنها که با ایجاد یک چارچوب نظری آغاز و مراحل تدوین فرضیهها و استنتاج منطقی از نتایج، را طی
میکنند، به عنوان روش فرضیهسازی-قیاسی مشهور شده است
روش دیگر انجام تحقیق، روش استقرایی است که بر اساس آن محقق ابتدا داده ها را جمع آوری می کند، سپس بر
اساس آن ها فرضیه می سازد، آن گاه تئوری ای بر اساس این فرضیه ها ارائه می دهد. به عنوان مثال، محققی به
اطلاعاتی راجع به واکنش های مشتری نسبت به محصولات جدید مختلف دسترسی دارد و تلاش می کند تا همه ی
عواملی را که می توانند در توسعه ی محصولات جدید نقش داشته باشند، بشناسد. او ممکن است فرضیه هایی را تدوین
و آن ها را مورد آزمون قرار دهد. بیش تر بررسی هایی که در آن ها مشاهده گر، نقش مشارکت کننده در وضعیت را دارد
و در فصل هفت بحث خواهیم کرد از جمله تحقیقات استقرائی هستند. بطورکلی، در تحقیق، آزمون فرضیهها از طریق
پژوهش قیاسی و تدوین فرضیهها از طریق استقراء دو مقولهی متداول هستند. همینطور، روش دیگری برای انجام تحقیق
(تولید نظریه) وجود دارد که به روش مقایسهای شناخته شده است

Pdf: نوع فایل

  سایز: 5.07mb

 

 تعداد صفحه:417

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا