امروز: شنبه 5 اسفند 1402
این فایل درقالب پی دی اف ، آماده پرینت در 108صفحه می باشدکتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشدرشته (کتابدرای سابق) ویژه کنکوریها به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی کتابداری
بازدید ها 2,723
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.787 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 108
25,200 تومان
زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)

زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)  ویژه کنکوریها- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

زبان تخصصی کتابداری  
The book
Book consist of written ptinted sheets of paaet ot some other material fastened together 
along on edge so it canbe opened at any point most books have a protective cover . books 
are a peasonably inexpensive and convenient way to store transports, and find knowledge 
and information . the book thus ranks as of humaity s greatest inventions. people have 
used books in same fom for more than 5000 years.
in ancient times, people wrote on clsy tablets , strips of wood, or other materials. the 
term book comes from the early early English word boc, wich means table or written 
sheels. 
the Chinese made the first known printed ook , in AD 868 they cored each whole page 
from a block of wlld , spread in over the raised sur faces and printed it on paper. this kind 
of printing, called block printing, appeared in Europe during the late 1300 s with block 
printing ,people could rapidlymake more copies of page than they could make y hand . 
but they still had to carve each page separately.
The book as we know is today resulted from the invention of printing with movable type 
.In movable type printing , each letter of the alphabet is made out of a separate piece of 
metal printers can arrange the metal type in any combination to produce the text want. 
they can also rease the type in any combination to produce the text they want.
کتاب از ورقه های نوشته شده یا چاپ شده کاغذ یا دیگر مواد که در امتداد یک لبه بهم متصل شده اند و می توان آن را
از هر نقطه باز کرد درست شده است . اغلب کتابها دارای یک جلد فقط هستند کتاب واقعا“ ارزانترین و راحـت تـرین راه
بری ذخیره کردن ، منتقل کردن، و یافتن دانش و اطلاعات است. بنابراین کتاب یکی از بزرگترین اختراعات بشر است
این راهی است که بشر بیش از 5000 سال است که انسان از کتاب بهره می گیرد . در روزگاران گذشته، انسانها بـر روی
لوحه های گلی، ورقه های چوبی و یا مواد دیگرمی توشتند. کلمه کتاب از کلمه انگلیسی اولیه Book ساخته شده است،
که به معنی لوح + table یا ورقه های نوشته شده است
چینی ها اولین کتاب چاپی شناخته شده را در سال 868 بعد از میلاد درست کردند. آنها یک صفحه کامل را بر روی یک
قاب چوبی حکاکی می کردند ، روی سطوح برجسته آن جوهر پخش کردند و آنرا روی کاغذ چاپ مـی کردنـد. ایـن نـوعزبان تخصصی «7»
 
چاپ که معروف به چاپ قالبی است در آخرین سالهای1330 بوجود آورد . مردم بوسیله چاپ قالبی می توانستند نسـخه
های زیادتری را در مقایسه با قبل از یک صفحه تولید بکنند . اما هنوز هم آنها مجبور بودند هر صفحه را بطـور جداگانـه
حکاکی بکنند
کلمات و لغات و اصطلاحات مربوط به کتابداری 
مدخل شناسه اضافه = 1-added entry
2- alcove = آلاچیق
3- academic library = دانشگاهی کتابخانه
بخش اداری = 4- administration
5- accumulate = انباشتن
6- accessibility = دستیابی
7- author s credentials = نویسنده صلاحیت
8- annotated bibliography = کتابشناسی
9-audience = شنوندگان
تخصیص بودجه = 10- allocation
11- archive = آرشیو
موضوعات شنیداری و دیداری = 12 - audio - visual materials
13- appendix = ضمیمه
14- abstract = چکیده
15- bibliography = کتابشناسی
مجموعه تست 
1- Background information on almost any subject is important in the ………. stages 
of any research. 
1) initial 2) general 3) phrasal 4) essential
2- Historically, the two central job of the librarian have been ……… and 
maintenance of the library collection.
1) achievement 2) acquisition
3) accreditation 4) acknowledgement
3- Through books, as sources of information, one may draw instruction, ……… 
information and enjoy recreation. 
1) evade 2) derive 3) attest 4) profess
4- Adult basic education students do not form a (an) …… group.
1) important 2) student
3) homogeneous 4) educational
5- Libraries have legal liability for accidents happening due to ……… 
1)negotiation 2)negation
3)divergence 4)negligence
6- Which stage comes exactly after selection process?
1) weeding 2) stock revision
3) acquisition 4) book 
provision
پاسخنامه 
1- گزینه ی «1» بیان کلی جمله این است که وجود اطلاعات قبلی در مراحل ابتدایی (inital) جستجوی هر موضـوعی
دارای اهمیت است
2- گزینه ی «2» دو کار اصلی کتابداری فراهم آوری (acquisition) و نگهداری مجموعه کتابخانه است
3- گزینه ی «2» اگرچه ممکن است کتاب ها به عنوان منبع اطلاعات تلقـی گردنـد ولـی مـردم معمـولاً بـرای تفـریح،
یادگیری و بدست آوردن (derive) اطلاعات از آنها استفاده می کنند
4- گزینه ی «3» آموزش بزرگسالان دربرگیرنده گروههای متجانس می باشد
5- گزینه ی «4» جمله به این معنی است که کتابداران نسبت به حوادثی که در اثر بی مبالاتی (negligence) 
روی می دهدتعهدقانونی دارند
 «2» گزینه ی -6

Pdfنوع فایل:

  سایز: 1.74Mb

 

 تعداد صفحه:108

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )

بالا