امروز: شنبه 5 اسفند 1402
کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) این فایل درقالب پی دی اف قابل ویرایش، آماده پرینت در 193صفحه می باشد ویژه کنکوریها به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی کتابداری
بازدید ها 2,689
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.813 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 193
28,800 تومان
کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)  ویژه کنکوریها - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مقدمه  
کتابخانه و کتابداری تاریخی به بلندای تاریخ تمدن بشری دارد. بدین معنا که انسان پس از اختراع خط توانسـت آنچـه را
که قبلاً به صورت شفاهی و به وسیله حافظه محدود خود سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل می کرد را به صورت
نوشته شده و مکتوب به نسل های بعدی منتقل کند. از این زمان به بعد انسان با استفاده از انواع وسایلی که می توانست
دانش خود را ثبت و ضبط کند مانند الواح گلی، فلزی ،سنگی و پاپیروس و در آخر کاغذ، دانش خود را به نسل های بعـد
منتقل کرد. و سپس برای حفاظت و نگهداری از این منابع اطلاعاتی مکانها و مراکزی تاسیس شـد. بـدین ترتیـب اولـین
کتابخانه ها به وجود آمد
پس از شکل گیری کتابخانه ها افرادی برای سازماندهی و مدیریت این مجموعه ها استخدام شدند
این افراد را ابتدا نگهبان یا حافظ کتاب می نامیدند وبه مرور زمان کتابدار نامیده شدند و وظیفه جمع آوری، محافظـت و
سازماندهی منابع کتابخانه را به عهده گرفتند.حدود صد سال پیش بـا تاسـیس رشـته کتابـداری در دانشـگاهها و مراکـز
آموزش عالی غرب، این حرفه از تشکیلات و سازمان خـاص برخـوردار شـد و بـدین ترتیـب کتابـداری بـه عنـوان رشـته
دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت
1)وظایف و کارکردهای کتابخانه 
به طور کلی هر کتابخانه پنج وظیفه اصلی دارد 
1-جمع آوری منابع یا مجموعه سازی 
2-حفاظت و نگهداری از منابع 
3-سازمان دهی منابع  
 
4-اشاعه اطلاعات (یعنی در دسترس قرار دادن اطلاعات موجود در منابع)
5-مدیریت کتابخانه 
2)ساختار و تشکیلات کتابخانه 
به طور کلی کتابخانه ها از نظر ساختار وتشکیلات خود به دو بخش عمده تقسیم می شوند 
1- بخش خدمات فنی کتابخانه 
2- بخش خدمات عمومی کتابخانه 
آزمون تست مقدمه 
1- کدامیک از موارد زیر وظایف و کارکردهای کتابخانه می باشد؟ 
1)جمع آوری منابع یا مجموعه سازی 2)اشاعه اطلاعات 
3)حفاظت ونگهداری منابع 4)هرسه مورد 
2-عملیاتی که در آن مجموعه ها به صورتی تنظیم و مرتب می شود که بتوان با سرعت و دقت کافی بـه هـر
یک از منابع اطلاعاتی موجود در مجموعه دسترسی یافت چه نام دارد؟ 
1)مجموعه سازی 2) حفاظت و نگهداری منابع 
3)اشاعه اطلاعات 4)سازماندهی منابع 
3-.............عبارت است از تهیه شناسنامه ای برای هر یک از منابع کتابخانه به ویژه کتابها که بتوان از طریـق
آن براحتی به یک کتاب یا منبع خاص در کتابخانه دسترسی یافت؟ 
1)فهرست نویسی 2)حفاظت ونگهداری 
3)مجموعه سازی 4)اشاعه اطلاعات 
4-در فهرست نویسی توصیفی کدامیک از موارد زیر در برگه یا شناسنامه کتاب ارائه نمی شود؟ 
1)عنوان 2)مترجم 3)محتوی کتاب 4) مولف 
5-در فهرست نویسی تحلیلی کتاب را از چه نظری مورد بررسی قرار می دهند؟ 
1)ویژگی های ظاهری 2)محتوا و موضوع 
3)تعداد صفحات 4)ناشر 
6-مرحله ای که در آن عناصر فیزیکی و موضوعی ارائه شده در بخش های توصـیفی و تحلیلـی بـه کـدهای
عددی یا حرفی عددی تبدیل می شود چه نام دارد؟ 
1)نمایه سازی 2)چکیده نویسی 
3)رده بندی 4)مجموعه سازی 
 
پاسخنامه آزمون مقدمه 
1- گزینه ی«4» 
2- گزینه ی«4» 
3- گزینه ی«3» 
4- گزینه ی«2» 
5- گزینه ی«3» 
6- گزینه ی«1»

Pdfنوع فایل:

  سایز: 2.96Mb

 

 تعداد صفحه:193

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )

بالا