امروز: جمعه 10 آذر 1402
حلقه هر مسیر بسته ای که با شروع از یک نقطه به همان نقطه برسیم و از هیچ نقطه ای بیش از یکبار عبور نکرده باشیم یک حلقه است نکته در تشکیل یک «حلقه» «یا یک مسیر هرگز شاخه ای را که از آن عبور کرده ایم دوباره رد نمی شویم مسیر زمانی که ما از یک نقطه به نقطه دیگر می رویم در واقع یک مسیر را طی کرده ایم
دسته بندی شیمی
بازدید ها 2,979
فرمت فایل pdf
حجم فایل 22.626 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 317
26,400 تومان
جزوه کنترل فرآیند رشته مهندسی شیمی

جزوه کنترل فرآیند رشته مهندسی شیمی 

توضیحات محصول:جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:سیستم های کنترلی 
بهره : بهره یک حلقه حاصل ضرب تمام ترنسمیتانس های موجود بر روی شاخه های تشکیل دهنده یک حلقه می باشد
. بهره این حلقه 2 2 1 مثال: حلقه مقابل دارای سه شاخه است که ترنسمیتانس های شاخه های آن عبارتند از H ,G ,G
G1G H2 2 .باشد می
 
حلقه: هر مسیر بسته ای که با شروع از یک نقطه به همان نقطه برسیم و از هیچ نقطه ای بیش از یکبار عبور نکرده
باشیم یک حلقه است
نکته: در تشکیل یک «حلقه» «یا یک مسیر هرگز شاخه ای را که از آن عبور کرده ایم دوباره رد نمی شویم
مسیر: زمانی که ما از یک نقطه به نقطه دیگر می رویم در واقع یک مسیر را طی کرده ایم
نکته: اگر بر روی یک شاخه چیزی نوشته نشود یا عدد 1نوشته شود یک را در محاسبه ی بهره تاثیر می دهیم
نکته: در هنگام برخورد با عدد "1- "دقت داشته باشید که علامت منفی به هیچ وجه به معنای تغییر جهت نیست و
منفی آن صرفا یک عدد را نشان می دهد.

مجموعه تست 
1 - مکان هندسیریشه ها برای سیستم داده شدهبر حسب تغییرات a کدام یک از شکلهایزیر میباشد (مهندسیمکانیکی
  
2ـ در صورتیکه در سیستم مدار بسته نشان داده شده در شکل مقابل ( SL) دارای یک قطب در نیم صفحه راست بوده و
L( ) S تعداد قطبهای
بیشتر ازتعداد صفرهایآنباشد. آنگاه شرط لازم برایپایداریسیستم مداربسته کدام است؟  3-
 ( 1
L(o) > o
 (2 
L(o) < o
 
 ( 3
L(o) -< 1
 (4 
1<- L(o)
 
3ـ بازدهمقادیر k، برای پایداریسیستم مقابل کدام است؟  -
 ( 1
o < k <1/7 
 ( 2
o < k < 2/44 
 ( 3
o < k < 3/15 
 ( 4 -2/24 < k < o 

4ـ درمدارزیر اگر ورودی به صورت ttR = ( ) باشد، خطای ماندگارکدام است؟

 

کدام یک از عبارات زیر در مورد اثرات اضافه شدن قطب وصفر درتابع تبدیل حلقه باز یک سیستم کنترل

همواره معتبر است؟
 
1) اگرقطب یا صفر اضافه شده در سمت چپ محور jw باشد اثری بر پایداری ندارد
2) اضافه شدن صفر باعث پایداری بیشتر و اضافه شدن قطب باعث پایداری کمتر میشود
3) اضافه شدن صفر باعث پایداری کمتر و اضافه شدن قطب باعث پایداری بیشتر میشود
4) بستگی به تابع تبدیل حلقه باز سیستم کنترل دارد.

 

Pdfنوع فایل:

m سایز: 15.5b

 

 تعداد صفحه:317

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا