امروز: جمعه 10 آذر 1402
جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی که با فرمت پی دی اف در 130 صفحه تهیه شده است
دسته بندی فیزیک
بازدید ها 2,961
فرمت فایل pdf
حجم فایل 891 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 130
22,800 تومان
فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت اول)

   فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت اول)

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی -

فصل اول :فیزیک جدید 
فیزیک : علم اندازهگیری کمیتهای فیزیکی است
مکانیک : علم بررسی حرکت اجسام است
مکانیک  
دستگاه SI یا متریک 
کمیت فراگیر، بعد یا دیمانسیون است
Ts
= [زمان] (M(Kg = [جرم] L = [طول
مکانیک کلاسیک (نیوتونی
محدود به بررسی اجسام بزرگی است که با سرعتهای کم و معمولی حرکت میکنند و تحت این شرایط جرم دستگاه
ثابت میماند یعنی دارای مفهومی مطلق است

با حذف توسعه و گسترش فضایی جسم، آن را تبدیل به نقطۀ مادی یا ذرمیکنیم که ذرات یا نقطههای مادی فقط
دارای حرکت انتقالی هستند
سینماتیک : بخشی از علم مکانیک که تنها به بررسی حرکت ماده میپردازد. کمیتهای سینماتیک مانند جابهجایی،
سرعت و شتاب
کمیت فیزیکی نردهای : دارای بزرگی و یکا است
کمیت فیزیکی برداری : علاوه بر بزرگی و یکا دارای جهت میباشد
سینماتیک (حرکتشناسی)
دینامیک (نیروشناسی)
استاتیک (تعادلشناسی)
ثابت«10» فیزیک پزشکی و پرتوها(قسمت اول
اکثر کمیتهای فیزیکی برداری هستند مثل گشتاور
حرکت : تغییر وضعیت در طول زمان نسبت به یک مبدأ خاص است
مسیر حرکت : مجموع مکان هندسی نقاطی که از مبدأ به مقصد طی میشود
حرکت انتقالی محض : به یک ناظر ساکن یک دستگاه دکارتی وصل میکنیم محورهای مختصات دستگاه متصل به ناظر
سرعت متوسط

Pdfنوع فایل:

  سایز: 884Kb

 

 تعداد صفحه:130

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا