امروز: سه شنبه 18 مرداد 1401
این جزوه درمورد فیزیولوژی(قسمت اول) است كه با فرمت پی دی اف در 265 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95
دسته بندی علوم پزشکی
بازدید ها 1,181
فرمت فایل pdf
حجم فایل 9.727 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 265
28,800 تومان
جزوه فیزیولوژی(قسمت اول)

جزوه فیزیولوژی(قسمت اول 

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 

فهرست مطالب 

مایعات بدن................................................................................................................................ ....15

الکترولیت های مایعات بدن ................................................................................................ ..................15

مقایسه مایعات خارج سلولی (پلاسما و مایع میان بافتی):................................................................ .................. 16

ساختمان غشای سیتوپلاسمی................................................................................................ ............... 16

چربی ها: ................................................................................................................................ .......17

پروتئین ها: ................................................................................................................................ ....17

کربوهیدرات ها:................................................................................................................................18

انتقال مواد از خلال غشاء سلولی ................................................................................................ ............18

-انتقال مواد محلول در چربی: ................................................................................................ ...............18

-انتقال مواد محلول در آب : ................................................................................................ .................18

مکانیسم های انتقال ..........................................................................................................................19

19...... ................................................................................................................................ :انتشار 1(

عوامل موثربر انتشار : .........................................................................................................................20

-2 انتقال فعال : ...............................................................................................................................21

اسمز : ................................................................................................................................ ..........24

25..................................................................................................................... ( : OSMOLE ) اسمول

مروری بر کانال های یونی مهم ................................................................................................ .............. 26

هیپرپلاریزاسیون متعاقب :....................................................................................................................28

تحریک ناپذیری مطلق : ......................................................................................................................28

تحریک ناپذیری نسبی :.......................................................................................................................28

28.... ................................................................................................ : (2 NA/CA+ ) کلسیمی سدیمی کانال

29.......................................................................................: (LEAKING CHANEL = نشتی کانال) NA/K+ کانال

عمل بی حس کننده های موضعی و اثر++ 30............................................................................................ CA

پتانسیل استراحت غشاء فیبر عصبی : ................................................................................................ .......31

علل خودکاری ( اتوماتیسم ) در قلب و هعضل احشایی : ...................................................................................32

قانون همه یا هیچ : ...........................................................................................................................33

هدایت در فیبرهای عصبی میلین دار : ................................................................................................ ......33

فیزیولوژی سلول عضلانی.....................................................................................................................34

عضله اسکلتی................................................................................................................................ ..34

بررسی بافت شناسی یک سارکومر : ................................................................................................ ......... 36

فیزیولوژی سلول 

مایعات بدن 

در یک فرد بالغ %60 وزن بدن را مایعات تشکیل می دهند

 - در نوزادان به علت غلبه بافت های همبند ( که محتوی درصد آب بیشتری هستند) 80-70 % وزن بدن را مایعات بدن

تشکیل میدهند

 - با افزایش سن، درصد مایعات بدن کاهش می یابد.

 - در زنان نسبت به مردان به علت بالا بودن درصد چربی، درصد مایعات بدن کمتر از مردان است که بافت عضلانی

بیشتری دارند.

60% وزن بدن که شامل مایعات بدن میباشد در دو بخش مایعات داخل سلولی و مایعات خارج سلولی قرار میگیرند

 - مایعات داخل سلولی: 40 % وزن بدن

 - مایعات خارج سلولی: 20% وزن بدن را تشکیل میدهند و خود به دو بخش تقسیم میشوند که شامل مایع بین سلولی یا

مایع بینابینی (15 ) (interestitial% وزن بدن) و مایع داخل عروقی یا همان پلاسما (5% وزن بدن) است.

 - خون 8 9- % وزن بدن را تشکیل می دهد.

الکترولیت های مایعات بدن 

آنیون های غالب داخل سلول آنیون های غالب خارج سلول

K + Na +Mg ++ Ca ++

کاتیونهای غالب داخل سلول کاتیونهای غالب خارج سلول

پروتئینها Cl

PO43- HCO3

 مقایسه مایعات خارج سلولی (پلاسما و مایع میان بافتی): 

 - پروتئینها بیشتر در پلاسما وجود دارند تا در مایع میان بافتی

 - طبق قانون دونان گیبس، وقتی پروتئینهای با بار منفی توانایی خروج از پلاسما را ندارند، یونهای مثبت مانند سدیم و

کلسیم را بیشتر در پلاسما کنار خود نگه می دارند. لذا ، یونهای مثبت در پلاسما بیشتر است و یونهای منفی در مایع

میان بافتی بیشتر میباشد .

چربی ها

اسکلت اصلی غشاء بوسیله دو لایه فسفولیپیدی ایجاد میشود. دو لایه فسفولیپیدی طوری کنار هم قرار گرفته اند که

بخش های فسفری (بخش های آبدوست) در طرفین و بخش های لیپیدی (آب گریز) در کنار هم و در میان غشاء جای

بگیرند. بقیه اجزاء در میان این دو لایه قرار گرفته اند

 - ویژگی اصلی غشاء، سیالیت آن است یعنی اجزای به کار رفته قابلیت تحرك در طول غشاء را دارند. عامل اصلی تعیین

کننده سیالیت غشاء ، کلسترولی است که در بین دو لایه چربی به کار رفته است

پروتئین ها

در غشاء سلولی پروتئین ها به دو صورت بکار رفته اند

1) پروتئین های سرتاسری (.Integral Pro) که در سرتاسر غشاء سلول جای دارند و در انتقال مواد میتوانند نقش

بازی کنند و خود دو دسته اند:

الف - پروتئین های کانالی (.Channel Pro) که درون خود کانالی دارند که مواد میتوانند از طریق آن به داخل 

سلول وارد و یا از آن خارج شوند، مانند انواع کانالها.

ب - پروتئین های حامل یا ناقل (.Carrier Pro ) که در وسط خود کانال ندارند. ماده انتقالی در یک طرف به آنها 

متصل شده و به دنبال این اتصال، پروتئین دچار تغییر شکل فضایی شده و ماده مذکور را در طرف دیگر غشاء آزاد می

کند

2) پروتئین های محیطی (.Peripheral Pro): این پروتئین ها چند ویژگی دارند:

 · در سطح داخلی سلول (داخل سلولی) غشاء قرار دارند.

· نقش آنزیمی دارند.

· در کنترل فعالیت های داخل سلولی شرکت دارند.

کربوهیدرات ها

اینها در سطح خارجی غشاء قرار دارند ( در اتصال با پروتئین ها یا چربیها). 

نقش آنتی ژنی دارند، مثلا ، آنتی ژنهای گروه خونی ABO کربوهیدرات هستند

 - آنتی ژن A : ان _ استیل گالاکتوز آمین

 - آنتی ژن B : دی گالاکتوزیل 

 - آنتی ژن O : ال – فوکوز 

 - باعث منفی شدن بار غشاء می شوند ( بار خود غشاء، نه سطح درونی غشاء نسبت به بیرون آن). 

 - در ایجاد گلیکوکالیکس نقش دارند.

 - در تداخل بین سلولی (Cell to cell interaction ) نقش دارند.

 

انتقال مواد از خلال غشاء سلولی 

 - انتقال مواد محلول در چربی

2 و 2 O ، 2 N از طریق بخش لیپیدی به راحتی صورت میگیرد. مثل انتقال CO

ü عامل مهم تعیین کننده سرعت انتقال مواد محلول در چربی : میزان حلالیت در چربی است

20 ، CO2 ü برابر راحت تر از O2 جابه جا می شود ، چوت میزان حلالیت CO2 در چربی 20 برابر O2 است

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 9.49mb

 

تعداد صفحه:265 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا