امروز: پنجشنبه 27 مرداد 1401
دروس و ضرایب آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی همه چیز درباره کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی · نمونه کارنامه های قبول شدگان کارشناسی ارشد
دسته بندی علوم پزشکی
بازدید ها 1,111
فرمت فایل pdf
حجم فایل 17.09 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 261
28,800 تومان
کتاب پرستاری داخلی و جراحی

 کتاب پرستاری داخلی و جراحی

توضیحات محصول  :کتاب های خلاصه منابع رشته پرستاری و مراقبت های ویژه به همراه مجموعه تست با پاسخ های تشریحی

پاتوفیزیولوژی 
«ویرشو» وضعیتهایی را که در زمینهی پیدایش ترومبوز وریدی را مساعد میکنند، به شرح زیر توصیف کرد: 1) استاز؛
2) وارد شدن ترومای موضعی به دیواره ی عروق؛ و 3) افزایش قابلیت انعقادی. خطر هریک از این مسایل، در جریان
حاملگی طبیعی افزایش پیدا میکند. کاهش سرعت جریان خون وریدی ساق پاها، ثابتترین عامل خطر زمین هساز برای
ترومبوز وریدی است. افزایش چشمگیر ساخت اکثر فاکتورهای انعقادی در دوران حاملگی نیز در جهت تسریع انعقاد عمل
میکند .

ترومبوفیلیها
چند پروتئینِ تنظیمی مهم، در آبشار انعقادی بهعنوان مهارکننده عمل میکنند. کمبود ارثی یا اکتسابی این پروتئی نهای
مهاری، مجموعاً ترومبوفیلی نامیده میشود که ممکن است سبب افزایش انعقادپذیری و ترومبوآمبولیسم وریدی راجعه
شود. اختلالات مذکور عامل بیش از 50 درصدتمام حوادث ترومبوآمبولیک در دوران حاملگی محسوب میشوند

آمبولی ریه
آمبولی ریه عامل حدود 10 درصد مرگهای مادری محسوب میشود، اما در دوران حاملگی و نفاس نسبتاً ناشایع است.
میزان شیوع آمبولی در دورهی قبل از زایمان و بعد از زایمان تقریباً یکسان است، اما آمبولیهایی که در دور هی بعد از
زایمان رخ میدهند مرگومیر بیشتری  دارند .

و ....

نوع فایل:PDF

9.94MBسایز:

 

تعداد صفحه261:

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا