امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 65صفحه تهیه شده است،
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 3,679
فرمت فایل pdf
حجم فایل 129 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65
22,800 تومان
جزوه ژئومورفولوژی رشته جغرافیا

جزوه ژئومورفولوژی رشته جغرافیا

توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد  

فصل اول: ژئومورفولوژی ساختمانی
 
ساختمان زمین شناسی
 هدف از این علم مطالعه اجزای اصلی تشكیل دهنده ناهمواریهاست. با اندكی دقت متوجه می‌شویم كه كلیه ناهمواریها از پیوستگی سطوح كم و بیش وسیعی تشكیل شده اند كه اصطلاحاً دامنه نامیده میشود. ویژگی مهم این عارضه در درجه اول شیب آن است، زاویه‌ای كه سطح دانه با سطح افق در هر محل تشكیل می‌دهد. به دو شكل كاو (مقعر) و كوژ (محدب) دیده میشود. بین دو حد نهایی به طور قراردادی كمتر از 10 درجه شیب كم، از 10 درصد تا 35-30 درجه را شیب متوسط بیش از آن را شیب تند می‌نامند – ناهمواریهای وسیع‌تر و بزرگتری وجود دارد كه از عوارض شاده یا اغلب پیچیده و برآمده‌ای تشكیل شده اند و كوهستان یا فلات یا دشت و......... نامگذاری شده اند
پیكر شناسی ساختمانی
چنانچه ناهمواریهای روی زمین را در رابطه با ساختمان زمین شناسی مطالعه كنیم و اشكال ساختمانی را طبقه بندی و تعریف نمائیم با پیكر شناسی ساختمانی سر و كار خواهیم داشت. اگر شكل ناهمواری را با داده‌های زمین شناسی مقابله نمائیم عناصر توجیهی را به سادگی خواهیم شناخت. زیرا شكل ساختمانی نشان دهنده مقاومت سنگها در برابر فرسایش است بدین صورت مقاوم‌ترین سنگها، اسكلت اصلی ناهمواری را تشكیل می‌دهند
ساختمان زمین شناسی
شناسایی ساختمان زمین هم بر پایه سنگ شناسی و هم بر اساس زمین ساخت استوار است. لذا قسمت اول شامل سنگها و پیدایش آنها و قسمت دوم نظم و ترتیب سنگها را بعد از تشكیل یعنی ساختمان زمین را نشان میدهد
داده‌های سنگ شناسی
كانی‌های تشكیل دهنده پوسته زمین را سنگ می‌نامند اصولاً زمین شناسان سنگها را بر اساس منشاء پیدایش به دسته تقسیم میكنند. 1- سنگهای آذرین یا درونی         2- سنگهای رسوبی         3- سنگهای دگرگون.  
 
سنگهای آذرین یا درونی
این سنگها از سخت شدن مواد مذاب حاصل میشوند لذا به نام سنگهای درونی خوانده میشوند. چنانچه این سنگها بتوانند از طریق منافذ یا شكافهایی در سطح زمین ظاهر شوند سنگهای آتش فشانی نام دارند. اما اگر این گدازه‌ها بعد از ورود به داخل پوسته جامد نتوانند به خارج راه یابند به سنگهای درونی یا نفوذی مشهورند چون هر دو گروه حاصل مواد مذاب یا ماگما میباشند. سنگهای ماگمایی نیز نامیده میشوند، محل انجماد این سنگها در هر عمقی دارای ویژگی‌های مخصوص به خود می‌باشند كه اصطلاحاًآن را شكل ژیزمان آن سنگ میگویند

مجموعه تست 
1- اندازه بافت سنگهای آذرین در درجه اول وابسته به كدام عامل است؟ 
1) ژیزمان سنگ        2) سرعت نفوذ سنگ
3) سرعت سرد شدن سنگ    4) كانی‌های سازنده سنگ
2- در صورتی كه راستای جهش در امتداد یك خط گسل از نوع واگرایی باشد كدام نوع گسل تشكیل می‌شود؟ 
1) امتدادی    2) رورانده    3) معكوس    4) عادی
3- فراوانترین اشكال كارستی كدامند؟ 
1) پولیه ها    2) كانیون ها    3) دولین ها    4) لاپیه ها
4- چنانچه یك پهلوی چین (طاقدیس) شیب معكوس پیدا كند........ نامیده می‌شود
1) گسلی    2) خوابیده     3) مایل     4) افكنده
5- قدیمترین بخش‌های پوسته زمین را كه از سنگ‌های آذرین و دگرگونی تشكیل شده است چه می‌نامند؟ 
1) پلاتفرم     2) سكو    3) گران كوه    4) ماسیف
6- اشكال هوم یا هامس در چه مناطقی ایجاد می‌شود؟ 
1) در كف دو لینها         2) در داخل غارهای كارتی بزرگ
3) در سطح فلاتهای آهكی نواحی خشك    4) در سطح پولیه‌های سرزمین های مرطوب
7- وسعت عملكرد كدامیك از حركات دیاستروفیك بیشتر است؟ 
1) مورفوژنز    2) اروژنز    3) اپیروژنز    4) تكتوژنز
8- گدازه كدامیك از آتشفشانها رقیق‌تر و سیال‌تر است؟ 
1) وزویی     2) ولكانو    3) استرامبولی    4) هاوایی 

پاسخ مجموعه تست

1-       گزینه (3) صحیح است.

2-       گزینه (4) صحیح است.

3-       گزینه (4) صحیح است.

4-       گزینه (2) صحیح است.

5-       گزینه (2) صحیح است.

6-        گزینه (4) صحیح است.

7-       گزینه (3) صحیح است.

8-       گزینه (4) صحیح است.

wordنوع فایل:

  سایز: 129Kb

 تعداد صفحه:6

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا