امروز: سه شنبه 8 اسفند 1402
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 117صفحه تهیه شده است
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 3,745
فرمت فایل pdf
حجم فایل 167 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 117
22,800 تومان
جزوه آب و هوا شناسی رشته جغرافیا

جزوه آب و هوا شناسی رشته جغرافیا

توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد

   
فصل اول:مبانی آب و هواشناسی
 
كلیات
1ـ سیر تاریخی علم آب و هواشناسی:
علوم اتمسفری كه به مطالعه اتمسفر سیاره زمین می‌پردازند، شامل علوم هواشناسی و آب و هواشناسی است كه  عمده‌ترین عامل تفكیك این دو علم مقیاس زمانی است. هواشناسی شرایط جوی موجود در زمان معین و محدود را مورد مطالعه قرار می‌دهد، ولی آب و هواشناسی (اقلیم‌شناسی) هوای غالب در یك محل در دراز مدت را مورد بررسی قرار می‌دهد.
بطلمیوس براساس اختلاف حرارت، سرزمینهای شناخته شده آن روزگار را به هفت اقلیم تقسیم كرد كه این تقسیم‌بندی براساس دایره‌های مداری است و به همین جهت اقلیمهای هفتگانه وی را، اقلیمهای هندسی می‌نامند.
مطالعه آب و هوا در قرون هفدهم و هجدهم جنبه توصیفی داشته است و در قرن نوزدهم استفاده از نقشه برای مطالعه تفاوتهای مكانی آب و هوا به دست فن ‌همبلت رایج شد. او با استفاده از خطوط همدما ، نقشه پراكندگی دما را در نیمكره شمالی ترسیم كرد. فن‌ همبلت عامل مهم تغییرات آب و هوا را خورشید می‌دانست و آب و هواشناسی خورشیدی را مطرح كرد كه در نتیجه توسعه آن آب و هواشناسی فیزیكی امروزی بوجود آمد.
بنابراین قرن نوزدهم، گشتنگاه آب و هواشناسی توصیفی به آب و هواشناسی تبیینی یا علمی  است و قرن بیستم دوران شكوفایی آب و هواشناسی علمی است. مقدمات مطالعه سه‌بعدی جو در مكتب فرانكفورت به سرپرستی شرهاگ آغاز شد. این دانشمند برای اولین‌بار اظهار داشت كه حركت سیستم‌های هوای روی زمین را طبقات میانی و بالایی جو كنترل می‌كنند. اما مهمترین كشف آب و هواشناسی در مكتب شیكاگو به سرپرستی رزبای انجام گرفت. در این مكتب با طرح اصل ثابت بودن چرخندگی مطلق توده هوا در طول مسیر حركت خود، مدل موجها ارائه شد، همچنین وجود رودباد هم در این مكتب ثابت شد. از همكاری محققان مكتب شیكاگو و مكتب برگن، مدل گردش عمومی اتمسفر بصورت تكامل‌یافته امروزی ارائه شد.
یاكوبس، در طول جنگ جهانی دوم، آب و هواشناسی سینوپتیك (مطالعه همزمان عناصر آب و هوایی) را به معنی واقعی و عملی آن مطرح كرد.
2ـ تقسیمات آب و هواشناسی:
ـ آب و هواشناسی فیزیكی سیر تغییرات و تبدیلات انرژی را مطالعه می‌كند. آب و هواشناسی فیزیكی، مبنای آب و هواشناسی دینامیك است. چون اختلاف انرژی یا دما بین دو نقطه، سبب تبادل انرژی یا وزش هوا می‌گردد، یعنی در اتمسفر حركت ایجاد می‌شود و حركت قوانین حاكم بر آن، موضوع اصلی آب و هواشناسی دینامیك است. 
ـ آب و هواشناسی دینامیك ویژگیهای حركت و فرایندهای ترمودینامیكی بوجود آورنده این حركتها را براساس روشهای ریاضی، فیزیكی و همراه با كاربرد آنها مورد بررسی قرار می‌دهد.


مجموعه تست 
1ـ میزان ازن در كدام لایه اتمسفر نسبتاً زیاد است؟
1) استراتوسفر                    2) یونوسفر                   3)ترپوسفر                    4) مزوسفر
2ـ چرا دما در تروپوسفر با افزایش ارتفاع كاهش می‌یابد؟
1) تراكم ازن در لایه‌های بالای تروپوسفر كاهش می‌یابد
2) تمام فعالیتهای انسانی در لایه‌های نزدیك سطح زمین انجام می‌شود.
3) مقدار ابرها در لایه‌های اتمسفر بیشتر است
4) منشأ اصلی حرارت تروپوسفر زمین است.
3ـ علت افزایش دما در استراتوسفر چیست؟
1) پخش انرژی تابشی توسط ذرات هوا                      2) جذب انرژی مادون قرمز توسط ازن
3) جذب انرژی ماورای بنفش توسط ازن                    4) یونیزه شدن اكثر مولكولهای ذرات
4ـ با ثبات‌ترین گاز اتمسفر كدام است؟ 
1) اكسیژن                    2) ازن                        3) دی‌اكسید كربن                      4) نیتروژن
5ـ آب و هواشناسی دینامیكی، علمی است كه .................
1) سیستم‌های اتمسفری، سیستم‌های فشار و قانون حاكم بر آن را مطالعه كند.
2) ویژگیهای حركت و فرایندهای ترمودینامیكی بوجود آورنده حركتها را مورد بررسی قرار می‌دهد
3) قانون انرژی و فرایندهای حاكم بر آن را مطالعه می‌كند
4) مسیر تغییرات و تبدیلات انرژی را مطالعه می‌كند.
6ـ كدامیك از عبارتها در رابطه با « توزیع ازن استراتوسفر» صحیح است؟
1) حداكثر ازن در پاییز، در نواحی استوایی و در حوالی حوزه‌های كم‌فشار مشاهده می‌شود
2) حداكثر ازن در پاییز، در نواحی استوایی و در حوالی حوزه‌های پرفشار مشاهده می‌شود
3) حداقل ازن در پاییز، در نواحی استوایی و در حوالی حوزه‌های پرفشار مشاهده می‌شود 4) حداقل ازن در بهار، در 60 درجه عرض جغرافیایی و در حوالی حوزه‌های كم‌فشار مشاهده می‌شود

پاسخ مجموعه تست مبانی آب و هواشناسی
1-        گزینه (1) صحیح است.
2-        گزینه (4) صحیح است.
3-        گزینه (3) صحیح است.
4-        گزینه (1) صحیح است.
5-        گزینه (2) صحیح است.
6-        گزینه (3) صحیح است.

wordنوع فایل:

  سایز: 167Kb

 

 تعداد صفحه:117

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا