امروز: یکشنبه 6 اسفند 1402
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 159صفحه تهیه شده است
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 3,279
فرمت فایل pdf
حجم فایل 211 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 159
26,400 تومان
جزوه  جغرافیای سیاسی(1)رشته جغرافیا

جزوه  جغرافیای سیاسی(1)رشته جغرافیا

توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد

 

فصل اول: مبانی جغرافیای سیاسی 
 
معرفی، ماهیت و قلمرو جغرافیای سیاسی
كمك جغرافیدانان سیاسی به علوم اجتماعی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به دو طریق می‌باشد. یكی با بررسی تاثیرات عوامل متغیر فضایی نظیر مكان، موقعیت، چهره زمین، فرهنگ و شیوه‌های فرهنگی ادراك و تصمیم گیری بر استقرار حكومت‌ها و روابط بین آنها و دیگری با بررسی نحوه اثر گذاری عوامل سیاسی نظیر قدرت، قلمروخواهی، ترس و درگیری بر محیط زیست و چشم انداز جغرافیایی.
پیشینه مطالعات در زمینه جغرافیای سیاسی
پیشینه مطالعات در زمینه جغرافیای سیاسی و ظهور جغرافیای سیاسی به صورت یك شاخه منسجم جغرافیای انسانی از پدیده‌های قرن بیستم است. در میان متقدمان، ارسطو به ویژه به شكل دهی یك "حكومت ایده ئال" ریشه ای عمیق برای برخی مفاهیم جغرافیای سیاسی به وجود آورد. وی معتقد بود كه در یك كشور مستقل ایده ئال و نمونه نسبت بین جمعیت و وسعت قلمرو و كیفیت آنها مهم است. وی درباره تركیب ارتش و نیروی دریایی، چگونگی مرزها و سایر عوامل بحث كرده، در تمام این بحث‌ها به ماهیت محیط فیزیكی به ویژه آب و هوا به عنوان یك عامل تعیین كننده اشاره دارد.
استرابو نیز مانند ارسطو با تمایلات شدید ملی گرایانه خود بر این باور بود كه میهن او(یونان) بهترین آب و هوا و در نتیجه بهترین شیوه حكومتی را دارد. در قرون وسطی علم و دانشوری در اروپا تحت الشعاع مذهب قرار گرفت، در حالی كه در جهان اسلام جغرافیا در بین بازرگانان، مورخان، جهان گردان و فیلسوفان مسلمان رواج یافت. ابن خلدون در نظریه معروف خود درباره قبیله و شهر (دو واحد سیاسی قدرتمند زمان) ارائه داد و به نقش محیط طبیعی این واحدها به عنوان عاملی تعیین كننده اشاره كرد. در نظریه ابن خلدون در مرحله پنجم از رشد و بلوغ و انقراض حكومت‌ها عامل اسراف و تبذیر باعث انحطاط و اضمحلال حكومت می‌شود. در اواخر قرن نوزدهم " كارل ریتر " در برلین نظریه رشد حكومت را مشابه آنچه ابن خلدون در پنج قرن پیش از آن ارائه كرده بود، مطرح كرد.
 
تعریف حكومت سرزمینی:
 
حكومت سرزمینی به ساخت قدرتی اشاره دارد كه در سرزمینی معین بر مردمانی معین تسلط پایدار داشته باشد. كاركرد اصلی حكومت از نظر داخلی، برقراری نظم و امنیت و از نظر خارجی، پاسداری از تمامیت ارضی و تلاش برای حفظ پیشبرد منافع یكایك شهروندان خویش است. از نیمه دوم قرن بیستم با شروع روند جهانی شدن سازمان‌های فراملی (آ.سه.آن) و فوق ملی (سازمان ملل متحد) و سازمان‌های غیر دولتی (شركت‌های چند ملیتی) نیز همراه با حكومت‌های سرزمینی در نظام بین‌الملل نقش آفرینی می‌كنند
با توجه به تعریف فوق می‌توان از سه دیدگاه جغرافیایی، حقوقی و سیاسی بررسی كرد

 
 
مجموعه تست فصل اول
 
1)
وجه مشترك تمام كشورها........... است.
1.
نوع حكومت             2. داشتن سرزمین            
3.
ویژگی‌های فرهنگی             4. داشتن اهمیت استراتژیكی
2)
كدام عامل در مسیر تكامل دولت در اروپا نقش بسزایی داشت؟
1.
صلح وستفالیا                          2. ظهور ناپلئون اول         
3.
سقوط نظام فئودالی و استبدادی        4. كاهش قدرت امپراتوری واتیكان
3)
كشور‌های تحت الحمایه به چه كشور‌هایی اطلاق می‌شود؟
1-
به كشوری كه حاكمیت و اداره امور در دست دولتی معروف به كشور مادر بود
2-
به كشوری كه امور داخلی به حاكمان محلی و امور مربوط به دفاع و سیاست خارجی به دولت مادر داده شده بود.
3-
به كشوری كه جزء مستعمرات كشورهای مغلوب در جنگ جهانی اول بود و جامعه ملل عهده دار حقوق و آزادی‌های مدنی مردم در آن بود.
4-
به كشور‌هایی كه طی جنگ دوم جهانی استقلال خود را به دست نیاوردند و تحت سرپرستی سازمان ملل در دست كشورهای امانت دار اداره می‌شدند.
4)
اولین تعریف منسجم از جغرافیای سیاسی توسط چه كسی و كی ارایه شد؟
1.
جونز در اول دهه پنجاه قرن بیستم                        2. كیلن در اوایل دهه شصت قرن بیستم
3.
مكیندر در نیمه اول دهه بیست قرن بیستم             4. هارتشورن در نیمه اول دهه پنجاه قرن بیستم
5)
اساس نظریه مكیندر چیست؟
1-
هركس در دریاهای جهان تسلط داشته باشد بر كل جهان مسلط است
2-
هركس بر فضا تسلط داشته باشد بر كل جهان مسلط است
3-
هركس بر خشكی‌های جهان تسلط داشته باشد بر كل جهان مسلط است
4-
هركس بر ناحیه ریملند تسلط داشته باشد بر كل جهان مسلط است
 
پاسخ مجموعه تست فصل اول
 
1-
گزینه (2) صحیح است.
2-
گزینه (1) صحیح است.
3-
گزینه (2) صحیح است.
4-
گزینه (4) صحیح است.
5-
گزینه (3) صحیح است.

wordنوع فایل:

  سایز: 211Kb

 

 تعداد صفحه:159

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا