امروز: جمعه 4 اسفند 1402
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 223صفحه تهیه شده است
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 3,041
فرمت فایل pdf
حجم فایل 162 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 223
26,400 تومان
جزوه جغرافیای روستایی و کوچ نشینی(3)رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای روستایی و کوچ نشینی(3)رشته جغرافیا

توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل

فصل اول:مبانی جغرافیایی روستایی 
 
شالوده‌ها و تعاریف
از آغاز سده بیستم، ارتباط متقابل انسان و محیط به عنوان كانون اصلی بررسیهای مكانی پیوسته مورد تأكید جغرافیدانان قرا گرفته است. این دو مفهوم را باید در قالب مكان و زمان معین- یعنی وضعیت و شرایط خاص- مورد توجه قرار داد. بنابرانی موضوع مورد بررسی در دانش جغرافیا، از هر دیدگاهی پیوسته از دوجزء اصلی تشكیل می‌شود : "محیط طبیعی" و "محیط فرهنگی" .در واقع، از تأثیر روابط متقابل بین این دو محیط و از برخورد نیروهای تعیین كننده در آنها، فضای خاصی فراهم می‌آید كه معرف یك (( عینیت جغرافیایی))، یا ((واقعیت مكان- فضایی)) است. به این ترتیب می‌توان گفت در چند دهه اخیر ، تاكید اساسی دانش جغرافیا به طور كلی از (( تأثیر تعیین كننده)) عوامل محیط طبیعی معطوف شده است به بررسی روابط مبتنی بركنش متقابل میان نیروهای محیطی و اشكال گوناگون بهره برداری انسان و روندهای حاصل از مفاهیمی كه در همین زمینه در سالهای اخیر بویژه در میان برخی جغرافیدانان آلمانی رواج یافته است. اصطلاح" روح اقتصادی" است كه با تأكید بر جنبه‌های ((فرهنگی)) اجتماعهای گوناگون انسانی، گرایشها و رفتارهای اقتصادی در میان آنان را مورد توجه قرار می‌دهد. به عقیده هانس بوبك (1948 تا 1962) امروزه جغرافیا عمدتاً به بررسی عرصه‌های ساختاری- كاركردی می‌پردازد. عرصه‌هایی كه نه تنها از نظر مكانی، بلكه از لحاظ ساختاری- كاركردی مقابل تبیین و تشخیص است. منظور از كاركرد در اینجا كاركردهای فضایی است كه عمدتاً به معنای مجموعه فعالیتهای انسانی در روابط حاكم بر آنهاست. مطالعات جغرافیای روستایی با توجه خاص به بعد مكان، به بررسی عرصه‌های ساختاری- عملكردی (كاركردی) استوار است. در سده‌های هفدهم و هجدهم، گسترش دامنه سفرهای اروپائیان به نقاط گوناگون جهان و انتشار سفرنامه‌ها به عنوان منبعی قابل مراجعه برای آگاهی از ویژگی‌های گوناگون ، سكونتگهای كوچك و بزرگ جهان بویژه آسیا موجب توجه به سكونتگهای روستایی شد. پس از همبلت و رتیر ، فردریش راتسل (1844 تا 1904)، بیانگذار جغرافیای انسانی كه خود تا حد زیادی تحت تأثیر یافته‌های كارل ریتر بود، در كتاب خود ((جغرافیایی انسانی))، به بررسی نحوه تأثیرگذاری عوامل محیط طبیعی بر شكل و وسعت سكونتگاهها پرداخت، اگرچه پاره‌ای از عقاید او امروزه مورد پذیرش غالب جغرافیدانان نیست، اما یافته‌های او سر آغازی بود برای مطالعات جغرافیای ناحیه ای، به دنبال او آلبر دو مانژن (1872 تا 1940) به بررسی اشكال مختلف سكونتگاهها، رده بندی و توصیف آنها بر مبنای ویژگی‌های طبیعی بهره برداری از زمین و نیز خصوصیات اجتماعی آنها اهمیتی خاص بخشید. جغرافیای روستایی در آغاز، به عنوان بخشی از جغرافیایی انسانی، بیشتر از لحاظ نوع مساكن انسانی (جغرافیای مسكن) مورد توجه  بود.

ارتباط جغرافیای روستایی با برخی از علوم

   همبستگی شاخه‌های گوناگون دانش جغرافیا و دیگر رشته‌ها با جغرافیای روستایی بدین صورت می‌باشد:

الف) شاخه‌هایی از علوم كه زیر بنای بررسیهای روستایی است. مانند زمین شناسی، جغرافیای طبیعی، خاكشناسی و جغرافیای تاریخی

ب) شاخه‌هایی از علوم كه با جغرافیای روستایی از نظر موضوع بررسی، نزدیكی دارد یا به طور مستمر با آن در ارتباط است. مانند جغرافیای اجتماعی، جغرافیای شهری، جغرافیای مساكن، جامعه شناسی روستایی، جمعیت شناسی و جغرافیای زیستی

ج) شاخه‌هایی از علوم كه به نحوی بر یافته‌های جغرافیایی روستایی متكی است، مانند جغرافیای ناحیه ای، مطالعات منطقه ای، مدیریت منابع روستایی و برنامه ریزی روستایی.

مجموعه تست

1) نوع مساكن روستایی نسبت به مساكن شهری به دلیل كدام یك از عوامل زیر دارای تجانس بیشتری است؟

1) معیشت                                                         

2) جمعیت روستایی

3) حمل و نقل و عامل ارتباط به علاوه عامل جمعیت   

4) اصولاً تجانس مساكن شهری نسبت به مساكن روستایی بیشتر است

2) كدام یك از عوامل زیر در نحوه استقرار سكونتگاهها و شكل پذیری مساكن روستایی ایران نقش مهمتری ایفا می‌كنند؟

1) مالكیت منابع آب و خاك                                              

2) محدودیت منابع آب و خاك

3) پراكندگی منابع آب و خاك                                

4) چگونگی دستیابی به منابع آب و خاك      

3) یكپارچه سازی اراضی روستایی به چه منظور انجام می‌شود؟

1) فقط برای كاهش هزینه تولید و افزایش كمی تولیدات.                      

2) در جهت افزایش میزان اشتغال در كار تولید زراعی است       

3) به منظور بالابردن كیفیت و كمیت تولید زارعی انجام می‌شود 

4) صرفاً به بالابردن میزان تولید و تنوع كشت عنایت دارد.

4) موقعیت ناحیه‌ای روستاها به چه معنا و مفهومی است؟

1) نحوه ارتباط شهر و روستا                                               

2) نقش تولیدی آنها در سطح ناحیه

3) دامنه ارتباط یك روستا با روستاهای دور و نزدیك

4) چگونگی استقرار آنها نسبت به شبكه سكونتگاهی

5) علت عمده برقراری چادرها یا كلبه‌های قبایل عرب و افریقای به شكل كانونی چیست؟

1) امنیت و محافظت از دام                                    

2) نسبتهای قبیله‌ای و حفاظت از جان اعضا

3) استفاده بهتر از فضای محدود در دسترس  

4) مقابله با شرایط نامساعد اقلیمی در بیابان

6) منظور از ((فضای حاشیه ای)) در مطالعات جغرافیایی روستایی چیست؟

1) حوزه‌های روستایی بطور كلی                              

2) روستاهای دور افتاده و غیر فعال

3) سكونتگاههای روستایی كشورهای توسعه یافته

4) حوزه‌های توسعه نیافته روستایی در مدل- مركز پیرامون

پاسخ مجموعه تست

1.                   گزینه (1) صحیح است.

2.                   گزینه (4) صحیح است.

3.                   گزینه (3) صحیح است.

4.                   گزینه (4) صحیح است.

5.                   گزینه (1) صحیح است.

6.                   گزینه (4) صحیح است.

wordنوع فایل:

  سایز: 98Kb

 

 تعداد صفحه:223

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا