امروز: پنجشنبه 27 مرداد 1401
جزوه معماری فولدینگ رشته معماری ابتدا مقدمات فلسفی مرتبط با موضوع بررسی شد و بعد به تعریف فولدینگ در معماری و سپس به نمونه هایی از کارهای معماران در فولدینگ سبک فولدینگ پرداخته شده كه با فرمت پی دی اف در 56 صفحه آماده شده است
دسته بندی معماری
بازدید ها 962
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.744 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 56
22,800 تومان
جزوه معماری فولدینگ  رشته معماری

جزوه معماری فولدینگ  رشته معماری

 

فهرست 

 2.................................................................................. مقدمه -1

 

2- معماری فولدینگ......................................................................4 

 

3- مرکز گردهمایی بزرگ کلمبوس.....................................................8 

 

4- برج سیزر ..........................................................................11 

 

5- مرکز هنر دانشگاه اموری.........................................................13 

 

6- صندلی چوبی خم شده طراح فرانک گهری......................................14 

 

7- (Lewis house) لویس خانه.......................................................14

 

8- بهرام شیردل و معماری فولدینگ.................................................15 

9- منابع و ماخذ........................................................................18 

 

مقدمه 

در بررسی آثار معماری در ادوار مختلف تاریخ میتوان به رابطه ی مستقیم و عمیق بین نحوه ی نگرش و

ایدئولوژی بشر نسبت به هستی و اعتقادات او و به طور کلی آن چه را فرهنگ مینامیم و آنچه که به عنوان اثر

معماری عرضه مینماید پی برد

به این معنی که نحوه ی تفکر و تفسیرانسان از هستی در شکلگیری معماری او به شدت تأثیرگذار بوده است. به

عبارت دیگر آن چه به عنوان کالبد معماری شکل میگیرد، متأثر از کیفیات روحی است، که خالق آن اثر مدنظر

داشته است درست به مثابهی نقاشی کودکی که از روی آن میتوان به نحوه تفکر و حالات روانی کودك در

هنگام خلق نقاشیاش پی برد.

مقارن با تحولات عظیمی که در چند قرن اخیر در حوزهی تفکر صورت گرفته است، معماری نیز دستخوش

دگرگونیهایی گردیده که باز خورد آن را میتوان در تعدد سبکها مشاهده کرد. به این معنی که، این معماری

است که آن تفکرات را توصیف میکند.

هر تفکر جدید و یا نظریه ی علمی تازه باعث ایجاد سبکی نو در معماری شده است.

در این مطالعه، ابتدا مقدمات فلسفی مرتبط با موضوع بررسی شد و بعدبه تعریف فولدینگ در معماری و سپس

به نمونه هایی از کارهای معماران در فولدینگ پرداخته شده نهایت آن که فهرست منابع مورد استفاده در پایان

آورده شده است.

 

معماری فولدینگ 

معماری فولدینگ یکی از سبک های مطرح در دهه ی پا یانی قرن گذشته بود. فلسفه ی فولدینگ برای

نخستین بار توسط فیلسوف فقید فرانسوی ، دلوز مطرح شد.همچون دریدا از جمله فلاسفه مکتب پسا

ساختازگرایی محسوب می شود.دلوز نیز مانند دریدا اساس اندیشه ی خود را بر زیر سوال بردن بینش مدرن و

مکتب ساختارگرایی قرار داد.فلسفه ی دلوز ، یک فلسفه افلاطون ستیز و دکارت ستیز است. به عبارت دیگر می

توان بیان نمود که فو لدینگ یک طرح ضد دکارتی است. از نظر دلوز ، هستی از زیر بنا های عقل ریاضی 

استخراج نشده است.وی در کتاب معروف خود ، ضد ادیپ سر مایه داری و اسکیزوفرنی (1972) خرد مدرن را

مورد پرسش قرار می دهد.از نظر دلوز ، خرد هر جایی است

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.70 mb

 تعداد صفحه:56 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا