امروز: جمعه 10 آذر 1402
کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تستهای آزمون (ریاضی) رشته ایمنی صنعتی به همراه تست ها و پاسخ تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 92 صفحه تهیه شده است
دسته بندی ایمنی صنعتی
بازدید ها 2,642
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.824 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 92
22,800 تومان
مجموعه تستهای آزمون (ریاضی) رشته  ایمنی صنعتی

مجموعه تستهای آزمون (ریاضی) رشته  ایمنی صنعتی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  ایمنی صنعتی  ویژه کنکورHSE  - مجموعه تست ها و پاسخ تشریحی

آزمون اول 
 است؟ کدام معادل [(A U C¢) I (B U C¢)]I (A¢¢¢ U U B C ) هی مجموع -1
الف) C ب) B پ) ¢C ت) ¢B 
گزی نه پ«ی » درست است
[(A C ) (B C )] ( ) ( ) A B C [ ] C A B C ( ) A B ¢
¢ ¢ ¢ ¢ ¢ = ¢ ¢
é ù U I U I U U U I I ë û U I
 (C¢UT)I(C¢UT¢) = C¢U(T I U T¢) = C C ¢ ¢ Æ = داریم : A I B T = فرض با
 دارد؟ عضو چند ،(A´ ´ B)I(B A) هی مجموع ،B = {1,2, , 3 5} و A = {2, , 3 4} اگر 2-
 (5 4 2 (پ 3 (ب 4 (الف
گزی نه «ی الف» درست است
 A I I B = {2,3 2 } Þ = n (A B) 
n [(A ´B) (B´ A)] = n [(A B)] = = 
2 2
 I I 2 4
3- در یک واحد تولیدی 120 کارگر شاغلاند. مدیریت واحد از آنها خواست در صورت تمایل برای
بازآموزی در دو دورهها ی A و B ثبتنام کنند. طبق آمار، 48 نفر در دوره ی A و 36 نفر در دور هی B و 70
نفر دست کم در یکی از دو دوره ثبتنام کردهاند. تعداد افرادی که در هیچیک از دو دوره ثب تنام نکردند،
کدام است؟ 
الف) 42 ب) 50 پ) 36 ت) 60 
گزی نه ب«ی » درست است.

Pdfنوع فایل:

  سایز:1.78mb

 

 تعداد صفحه:92

فایل های مرتبط ( 23 عدد انتخاب شده )

بالا