امروز: چهارشنبه 15 آذر 1402
کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژه برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 115 صفحه تهیه شده است
دسته بندی ایمنی صنعتی
بازدید ها 2,766
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.072 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 115
25,200 تومان
جزوه بهداشت محیط رشته ایمنی صنعتی

جزوه بهداشت محیط رشته ایمنی صنعتی

 کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  ایمنی صنعتی  ویژهHSE    کنکور سال 95 -

 

مفهوم سلامتی و بیماری 
مفهوم سلامتی 
تاکنون تعاریف گوناگونی برای واژه سلامتی شده است. در مفهوم زیست پزشکی، سلامت به عنوان عدم بیماری میباشد
در مفهوم بومشناختی یا اکولوژیک، سلامت به عنوان تعادل پویا بین انسان و محیط زیست در نظر گرفته شده است
آشکار نمودهاند که سلامت در واقع یک مفهوم زیست پزشکی و اجتماعی است
تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی 
«سلامتی عبارتست از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه تنها نبودن بیماری یا معلولیت» 
امروزه توانایی داشتن «یک زندگی مثمر از نظر اقتصادی و اجتماعی» به آن اضافه شده است. در واقع این تعریف هدفی
است که جوامع باید برای آن بکوشند تا استاندارد سلامت مثبت برآورده گردد. در تعریف WHO، نمیتوان سلامتی را به
صورت مستقیم اندازهگیری نمود لذا این تعریف، عملیاتی نیست. تعریف WHO با بعد جسمی، روانی و اجتماعی سلامتی
در ارتباط است
1) بعد جسمی: با بعد جسمی، سلامتی را بهتر و آسانتر میتوان درك کرد و دال بر عمل کردن کامل بدن است. برخی از
نشانه های سلامت جسمی عبارتند از: سیمای خوب، پوست تمیز، چشمان درخشان، تنفس خوش بو، اشتهای خوب،
خواب راحت، موهای براق، توان ورزش و غیره
2) بعد روانی: سلامت روانی تنها نداشتن بیماری روانی نمیباشد، بلکه حالت توازن بین شخص و دنیای اطرافش،
سازگاری شخص با خود و دیگران و همزیستی بین واقعیتهای خود فرد و واقعیتهای مردم و واقعیتهای محیط زیست از
اهمیت بالایی برخوردار است. خوشبختانه در ایران از سال 1369، بهداشت روانی به برنامه مراقبتهای بهداشتی اولیه
اضافه گردیده است
3) بعد اجتماعی: سازگاری و تلفیق بین هر شخص با دیگر اعضاء جامعه به معنای رفاه اجتماعی است. بعد اجتماعی
سلامتی، شامل سطوح مهارتهای اجتماعی، عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوی از
جامعه بزرگتر است. ابعاد دیگر سلامتی عبارتند از: بعد روحی، بعد عاطفی، بعد شغلی، بعد فرهنگی و ... بهداشت محیط « 9 »
 
عوامل تعیین کننده سلامتی 
از عوامل مهم در تعیین سلامتی میتوان به وراثت، محیط زیست، سبک زندگی و وضعیت اقتصادی – اجتماعی و
خدمات بهداشت اشاره کرد. صفات جسمی و روانی تا حدی به وسیله ژنها تعیین میگردند
محیط زیست به دو گروه درونی و بیرونی طبقهبندی میشود. محیط زیست درونی در ارتباط با پزشکی داخلی است و
شامل اجزاء، بافتها، اندامها و دستگاهها است. محیط زیست بیرونی در ارتباط با آنچه که اطراف هر میزبان را فراگرفته
است، میباشد و انسان پس از باروری تخم با آن مواجه میشود.

Pdfنوع فایل:

  سایز: 2.02mb

 

 تعداد صفحه:115

فایل های مرتبط ( 23 عدد انتخاب شده )

بالا