امروز: دوشنبه 3 مهر 1402
طرح آماری توزیع سنی 50 نفر در 7 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی آمار
بازدید ها 1,263
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
15,600 تومان
طرح آماری توزیع سنی 50 نفر

تحقیق آماری توزیع سنی 50 نفر در 7 صفحه ورد قابل ویرایش

 

 

توزیع سنی 50 نفر در جدول زیر داده شده است . مطلوبست :  ،  ،  و  و  و CV و نمودارهای میله ای و دایره ای آنها .

 

28

26

24

22

20

X سن

3

7

30

6

4

F فراوانی

جواب :

ابتدا میانگین را به دست می آوریم :

 

 

 = داده ها را مرتب می كنیم

 

میانه  مد و     

واریانس  

انحراف معیار

 

نمودار

 

 

2-وزن 25 دانش آموز كلاس دوم دبستان به شرح زیر است :

جدول فراوانی آن شامل : 1)فراوانی مطلق - فراوانی نسبی - درصد فراوانی نسبی - فراوانی تجمعی و درصد فراوانی تجمعی را بنویسید .(با فاصله ی طبقات  )

2)نمودار هیستوگرام - میله ای - ساقه و برگ و جعبه ای آنها را رسم كنید .

جواب :

داده هار ا مرتب می كنیم :

 

دامنه ی تغییرات

تعداد دسته

 = فراوانی نسبی

 = درصد فراوانی نسبی

 

درصد فراوانی تجمعی

فراوان تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی‌مطلق

مركزدسته‌ها

دسته ها

ردیف

%40

1

%4

04/0

1

17

   

1

%24

6

%20

2/0

5

16

   

2

%48

12

%24

24/0

6

21

   

3

%68

17

%20

2/0

5

23

   

4

%88

22

%20

2/0

5

25

 

5

%100

25

%12

12/0

3

27


6

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا