امروز: چهارشنبه 17 خرداد 1402
طرح آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور در 15 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی آمار
بازدید ها 1,443
فرمت فایل doc
حجم فایل 323 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
15,600 تومان
طرح آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور

تحقیق آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور در 15 صفحه ورد قابل ویرایش
بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور طی سال‌های 1386-1375

اشاره: یكی از مهم‌ترین منابع آمارهای جمعیتی، داده‌های ثبت احوال كشور است كه هر ساله در مورد چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلا‌ق جمع‌آوری می‌شود. آنچه در مورد این آمارها باید مورد توجه قرار گیرد كیفیت اطلا‌عات جمع‌آوری شده است. دسترسی به ثبت دقیق وقایع جمعیتی جمعیت‌شناسان را در تجزیه و تحلیل دقیق‌تر وقایع جمعیتی یاری خواهد رساند و شاخص‌های دقیق‌تری در ارتباط با این وقایع در اختیار جمعیت‌شناسان و سایر محققان برای انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط در اختیار قرار خواهد داد. دسترسی به ثبت دقیق اطلا‌عات جمعیتی یكی از اهداف توسعه‌ای هر كشوری است و كشور جمهوری اسلا‌می‌ایران در سال‌های اخیر در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی چهارگانه به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. پوشش ثبت آمار موالید كشور در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی داشته و با توجه به اینكه پوشش ثبت موالید به صد درصد نرسیده اما ثبت این آمارها به سطح قابل قبولی رسیده است. میزان ثبت ازدواج و طلا‌ق نیز با توجه به مشكلا‌تی كه وجود دارد از كیفیت قابل قبولی برخوردار است. مسأله مهم در ارتباط با ثبت موالید، ازدواج و طلا‌ق توجه به ثبت موالید برحسب سن مادر و ثبت ازدواج و طلا‌ق بر حسب سن است كه ثبت این آمارها با كیفیت مناسب كمك‌های زیادی برای انجام تحقیقات جمعیتی و دستیابی به شاخص‌های مناسب در این مورد خواهد داشت. در این گزارش وضعیت و تحولا‌ت ازدواج و طلا‌ق با استفاده از آمارهای ثبت احوال كشور و اطلا‌عات سرشماری سال 1385 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

 

ازدواج و زناشویی به تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نكرده به حالت ازدواج كرده اطلا‌ق می‌شود. افرادی كه بعد از ازدواج حالا‌ت دیگری مانند  بیوه بودن (بر اثر فوت همسر یا طلا‌ق) پیدا می‌كنند نیز از نظر آمارهای جمعیتی ازدواج كرده محسوب می‌شوند.در جمعیت‌شناسی، ازدواج در واقع اقدام دو فرد برای تشكیل یك كانون خانوادگی بوده كه این اقدام ممكن است به یكی از صور قانونی، شرعی، عرفی یا به گونه‌ای كه جامعه  آن را می‌پذیرد، مصداق یابد. ازدواج یك پدیده اجتماعی مورد مطالعه در جمعیت‌شناسی است كه تحت تأثیر ارزش‌های برتر اجتماعی قرار دارد و در اثر  آن شكل و انواع خاصی پیدا می‌كند. تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نكرده به حالت ازدواج كرده را ازدواج بار اول می‌گویند و شاخص‌ها و سنجه‌های مربوط به ازدواج را براساس آن محاسبه می‌كنند.

            انحلا‌ل ازدواج دارای پیامدهای متعددی ازجمله پیامدهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است كه این پیامدها نقطه مقابل پیامدهای ازدواج هستند. در تعریف علمی، طلا‌ق به معنی خروج فرد از جامعه دارندگان همسر است. بنابراین طلا‌ق برای تقلیل جامعه در معرض رویداد باروری عمل می‌كند. در ارتباط با تعریف طلا‌ق می‌توان گفت كه طلا‌ق عبارت است از انحلا‌ل نهایی و قانونی یك ازدواج و جدایی زن و شوهر براساس حكم دادگاه كه به هر دوی آنها حق قانونی یا مذهبی ازدواج مجدد را براساس قوانین هر كشور می‌دهد.

ازدواج و طلا‌ق از رویدادهای مهم حیاتی‌اند كه در آنها بر خلا‌ف رویدادهایی مانند تولد و مرگ، طرفین در محدوده‌های قانونی و محدوده‌های دیگری كه در عمل به آنها اضافه می‌شود حق انتخاب و تصمیم‌گیری دارند. آمارهای ازدواج و طلا‌ق و نسبت‌های مربوط به  آنها متأثر از وضعیت اقتصادی، اشتغال و بیكاری، امنیت شغلی، سنت‌ها، جرایم و ... است كه همه آنها با یكدیگر در ارتباط هستند و تغییرات عوامل بیان‌شده  آمارهای ازدواج و طلا‌ق و نسبت‌های آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اغلب كشورها به روش‌ها و درجه‌های مختلفی وضعیت زناشویی را ثبت می‌كنند و نسبت ازدواج‌های ثبت شده در كشورهای مختلف، متفاوت و با الزام‌های قانونی و مذهبی در ارتباط است.

ثبت رویدادهای ازدواج و طلا‌ق با مسایل و مشكلا‌ت

 

ثبت رویدادهای ازدواج و طلا‌ق با مسایل و مشكلا‌ت متعددی مواجه است كه از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

-           كماكان بخشی از ازدواج‌ها كه به طور شرعی صورت می‌گیرد به اداره‌های ثبت احوال گزارش نمی‌شود.عمومیت ازدواج

گاهی برای بررسی وضعیت ازدواج از شاخصی به نام عمومیت ازدواج استفاده می‌شود. عمومیت ازدواج از تقسیم تعداد كل جمعیت ازدواج كرده بر تعداد جمعیت 15 ساله و بیشتر در یك سال تقویمی ضربدر 100محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد كه در یك سال مشخص چند درصد جمعیت مورد مطالعه ازدواج كرده هستند اما با توجه به اینكه بخشی از جمعیت 10 تا 15 ساله كشور نیز ازدواج كرده هستند این شاخص برای جمعیت 10 ساله و بیشتر محاسبه شده است. جدول شماره 3 تحولا‌ت عمومیت ازدواج به تفكیك سال و منطقه محل سكونت كشور را نشان می‌دهد. عمومیت ازدواج كل كشور در سال 1345، 63 در صد بوده و طی سال‌های 1345 تا1375 روند كاهشی داشته است و به رقم 53 درصد رسیده است اما طی سال‌های 1375 تا 1385 دوباره افزایش یافته و به رقم 60 درصد رسیده است. این عدد نشان می‌دهد كه 60 درصد جمعیت 10 ساله و بالا‌تر كشور ازدواج كرده، هستند. عمومیت ازدواج مناطق شهری و روستایی كشور نیز به ترتیب از 61 و 67 درصد در سال 1345 به 54 و 51 درصد در سال1375 و 61 و 58 درصد در سال 1385 رسیده است. عوامل مختلفی از جمله سن ازدواج، ساختار سنی و نسبت جمعیت هرگز ازدواج نكرده، باعث افزایش یا كاهش عمومیت ازدواج در جامعه می‌شود و تحولا‌ت عمومیت ازدواج در 40 سال گذشته مؤید این امر است.

میانگین سن در نخستین ازدواج1

یكی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل وضعیت ازدواج كه نشان‌دهنده سیمای كلی وضع ازدواج در جامعه است، میانگین سن در نخستین ازدواج است. در جوامع مختلف و در سطح بین‌المللی هم‌زمان با توسعه جامعه میانگین سن در نخستین ازدواج نیز افزایش می‌یابد و هم‌زمان با این افزایش فاصله سنی میانگین سن در نخستین ازدواج بین مردان و زنان نیز كاهش می‌یابد. ازدواج در واقع به معنی ورود زوجین به دوران فرزند آوری تلقی می‌شود و یكی از عوامل تأثیرگذار بر میزان و سطح باروری جوامع، میانگین سنی زوجین هنگام ازدواج است و ازدواج زود هنگام به معنی آغاز دوران فرزندآوری در سنین پایین و جوانی است. میانگین سن در نخستین ازدواج متأثر از سطح توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است و جوامع دارای سطح توسعه متفاوت دارای میانگین سن در نخستین ازدواج متفاوتی نیز هستند. میانگین سن در اولین ازدواج در مناطق توسعه یافته در سال 2000 برای مردان 9/27 سال و برای زنان 2/25 سال و در مناطق كمتر توسعه‌یافته برای مردان 9/24 و برای زنان 4/21 سال بوده است. در اروپا و آمریكای شمالی این شاخص برای دو جنس 29 سال و در آسیا برای مردان از 22 سال در نپال تا 30 سال در هنگ‌كنگ و برای زنان از 18 سال در افغانستان و بنگلا‌دش تا 27 سال در ژاپن در نوسان بوده است. مشاهده می‌شود كه میانگین سن در نخستین ازدواج در مناطق و كشورهای توسعه‌یافته‌ بالا‌تر از كشورهای كمتر توسعه‌یافته و درحال توسعه است.

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا