امروز: دوشنبه 13 تیر 1401
طرح مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی در 45 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 912
فرمت فایل doc
حجم فایل 448 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45
15,600 تومان
طرح مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی

تحقیق مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی  در 45 صفحه ورد قابل ویرایشفهرست مطالب

تاریخچه فعالیت..................................................................................................... 1

فعالیت  اصلی شرکت............................................................................................ 3

 وضعیت  اشتغال................................................................................................... 4

 توضیح  ساختار  سازمانی  شرکت.................................................................. 4

 سرپرست  حسابداری  صنعتی.......................................................................... 7

برگ فروش  کالا  یا صورتحساب  فروش  یا فا کتور  فروش.................... 13

 سیستم انبارداری .............................................................................................. 15

 تعریف  انبار ....................................................................................................... 15

 وضع  طبیعی  انبارها......................................................................................... 16

 کاردکس نویسان  و پرسنل  دفتری  انبار .................................................... 20

 سایر کارکنان...................................................................................................... 20

رسید انبار ............................................................................................................ 21

 بر گ در خواست  خرید کالا............................................................................. 24

 

برگ رسید  انتقالی  بین  انبارها........................................................................ 26

کارت انبار............................................................................................................. 29

 سایر  اطلاعات  اضافی  و تکمیلی.................................................................... 34

تاریخچه  اطلاعات ............................................................................................... 37

تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه          37

فعالیت اصلی شرکت  ......................................................................................... 38

 وضعیت اشتغال................................................................................................... 40

 چارت سازمانی  قسمت مالی ........................................................................... 41

 فلوچارت  سیستم انبارداری ............................................................................ 42

 فلوچارت سیستم  فروش ................................................................................. 43

 ساختار انبارداری............................................................................................... 44

برگ در خواست  کالا از انبار ........................................................................... 45

 در خواست خرید  کالا........................................................................................ 46

برگ رسید  انتقالی  بین انبارها......................................................................... 47

 کارت انبار ........................................................................................................... 48

 فلو چارت سیستم  انبار .................................................................................... 49مجتمع كشت و صنعت چین چین(سهامی عام (

تاریخچه فعالیت

كلیات

مجتمع كشت و صنعت چین چین )سهامی عام ) در تاریخ 14/8/1353 به صورت شركت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 1296 در اداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است .

شركت در تاریخ 19/12/1358 در اجرای قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مشمول بند ج قانون مذكور شناخته شده و تاریخ مذكور لغایت 20/12/1364 هیأت 5 نفره موضوع ماده 2 متمم قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران طلب بانك صنعت و معدن تبدیل به سهام گردید . و در تاریخ 11/6/1369 به شركت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 10/10/1369 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .

مركز اصلی و كارخانجات شركت واقع در مشهد كیلومتر 2 جاده فریمان می باشد .

تاریخچه پذیرش شركت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه :

در شهریور ماه 1369 شركت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و با توجه به اینكه یكی از شرایط پذیرش در بورس فك رهن از داراییهای در وثیقه بانك صنعت و معدن بوده علیر غم آن از این وثایق توسط بانك مذكور فك رهن به عمل نیامده . در دیماه همین سال بانك صنعت و معدن 8/21 درصد از سهام خود را ( یعنی مازاد ر 51 درصد سهام بانك ) به عموم مردم عرضه نمود ، متعاقبا در دیماه سال 1370 بانك صنعت و معدن مجددا 51 درصد سهام باقیمانده خود را از طریق شعب بانك ملی ایران به ( قیمت 8000 ریال ) به عموم ارائه نمود . این مرحله از فروش سهام شركت مواجه با دوران پذیره نویسی ازدیاد سرمایه از یك میلیارد ریال ( یك میلیون سهم 1000 ریالی ) به دو و نیم میلیارد ریال ( دو و نیم میلیون هم 1000 ریالی ) بود . در این مرحله بخشی از سهام مورد فروش سهامی بودند كه هنوز پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/8/1370 در دوران پذیره نویسی بوده كه تحقق نیافته بود . نقایصی كه در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده وجود داشت و ایرادات حقوقی كه از جانب اداره ثبت شركت ها در مورد نحوه اجرا مصوبه مجمع عمومی فوق العاده  مروط به این ازدیاد سرمایه مطرح شده بود ،باعث گردید كه ثبت صورتجلسه مزبور حدود یكسال به طول انجامید و دوران انتقالی از مدریت منتخب بانك به مدیریت منتخب مالكین جدید و تحقق صدور سهام مورد معامله به مدت یكسال به طول انجامید .

در سال 1372 و با شروع به كار هیأت مدیره جدید مجددا سرمایه شركت از 5/2 میلیارد ریال به 5/3 میلیارد ریال افزایش یافت ، در سه ماهه سوم سال 1374 نیز مجمع محترم ا افزایش سرمایه به میزان 5/3 میلیارد ریال دیگر موافقت نموده كه در نتیجه در سال 1375 سرمایه شركت بالغ بر 7 میلیارد ریال گردید ، سپس در اسفند سال 1375 مجمع محترم مجددا با افزایش سرمایه به میزان 100% سرمایه موافقت نموده كه عملیات اجرایی و ثبت آن با توجه به مهلت تعیین شده در سال 1376 انجام شد و نهایتا در تاریخ 19/9/1376 سرمایه شركت به میزان 14 میلیرد ریال منقسم به 14 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت .

در سال 1379 مجمع محترم با افزایش سرمایه به میزان 100% طی مراحل مختلف موافقت و مرحله اول آن به میزان 20% در سال 1380 انجام و سرمایه شركت به میزان 16800000000 ریال منقسم به 8/16 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت . همچنین بر اساس مصوبه مورخ 18/3/1381 هیأت مدیره و پیرو مصوبه سال 1379 مجمع محترم در مرحله دوم اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه به میزان 3/33% نسبت به سرمایه فعلی ( 40% نسبت به سرمایه 14 میلیارد ریالی ) آغاز و با توجه به مهلت تیین شده در سال 1381 سرمایه شركت ا افزایش مبلغ 5600000000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران بالغ بر 22400000 ریال منقسم به 4/22 میلیون سهم 1000 ریالی گردید .

فعالیت اصلی شركت :

موضوع فعالیت شركت طبق ماده 3 اساسنامه «ایجاد وتاسیس كارخانجات به منظور تهیه و تولید انواع مواد غذایی اعم از كنسرو شده ، یخ زده ،‌یا خشك ،‌كشت هر گونه محصولات كشاورزی و احداث اغات میوه ،‌ایجاد كارخانجات بسته بندی و صنایع وابسته ، ایجاد سردخانه به منظور حفظ و نگهداری محصولات غذایی واردات ماشین آلات و لوازم مورد نیاز كارخانه ، مشاركت در سایر شركت ها و به طور كلی انجام كلیه عملیات مالی و تجاری و صنعتی كه به طور مستقیم و غیر مستقیم به تمام و یا هر یك از موضوعات مشروحه فوق مروط باشد» می باشد .

به موجب پروانه بهره برداری مورخ 10/7/1357 كه توسط وزارت صنایع صادر شده هر بهره رداری از كارخانه با ظرفیت تولید 11800 تن انواع محصولات در تاریخ 6/10/1355 آغاز شده لیكن براساس آخرین اصلاحیات صادر شده ظرفیت كارخانه بالغ بر تولید 30600 تن انواع محصولات می باشد .

وضعیت اشتغال :  

متوسط تعداد كاركنان دایم و موقت در طی یك دوره مالی به شرح ذیل است                         سال مالی منتهی به 31/3/83         سال مالی منتهی به 31/3/82  

كاركنان دایم                       144    نفر                                        151    نفر

كاركنان موقت                     27      نفر                                        48      نفر

توضیح ساختار سازمانی شركت

هیات مدیره : متشكل از 5 نفر می باشد كه توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخاب می شود .مدیر عامل : توسط هیأت مدیره انتخاب می شود و كار نظارت بر كارخانه را دارد

نماینده مدیریت در امور كیفیت : این مقام توسط مدیر عامل انتخاب می شود . و مسئولیت آن نیز نظارت بر تولید كالا از نظر كیفیت آن می اشد و اگر تغییری در تولید كالا چه مثبت چه منفی به وجود آید . مدیر عامل را در جریان قرار می دهد .

دفتر تهران : شركت دارای شعبه ای در تهران می باشد كه این شعبه به طور مستقیم زیر نظر مدیر عامل فعالیت می كند و تمامی هزینه ها و فروش و فعالیت ها ی خود را به صورت گزارش به دفتر مركزی مشهد اعلام می كند .

كشاورزی : از فعالیت های این واحد می توان پیدا كردن و قرار داد بستن با مزرعه دارانی است كه محصولات گوجه فرنگی مرغوبی دارند و به قیمت مناسب به كارخانه می فروشند.

كامپیوتر : وظیفه برنامه نویسی و ایجاد یك سیستم مربوط به شركت را دارد تا تمام اسناد و فعالیت های مالی شركت را در این سیتم وارد كنند .

تداركات : واحد تداركات بر اساس قراردادهایی كه بین مزرعه داران و مدیر عامل شركت صورت گرفته است ،‌خریدهای شركت را تحویل می گیرد .

مالی و بودجه : بخش سرپرست مالی كه مربوط به امور اداری و مالی شركت می باشد و بخش سرپرست امور سهام كه زیر نظر مدیر عامل انجام وظفه می كند و توسط مدیر عامل نیز انتخاب   می شود . این فرد مسئولیت برقراری ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار را دارد و چون تمام نقل و انتقالت سهام در بورس انجام می شود و فقط نتایج به شركت گزارش داده می شود ،بنابراین این فرد باید ثبت نقل و انتقال سهام را در دفاتر شركت انجام دهد كه بورس نتایج را طبق اعلامیه كه به اطلاع این شخص می رساند . سازمان بورس اوراق بهادار فهرست تمامی سهامداران شركت را در اختیار دارد و اگر سهامداران جدید قصد خرید سهام جدید را دارند به بورس مراجعه می كنند و بورس این سهامداران را در لیست جدید خود قرار می دهند .

طبق قوانین بورس شركت باید سه سال مرتب سوددهی داشته باشد و همچنین سرمایه شركت نباید از حدی كه بورس مشخص كرده است پایین تر بیاید .

سرپرست امور سهام باید همیشه با اتاق پایاپای بورس در ارتباط باشد. تا بورس مشخصات خریداران جدید ، تاریخ انجام معاملات و غیره را به شركت اعلام كند.

انبارها : انباردار فردی است كه زمانی كه كالا یا مواد وارد انبار می شود قبض انبار صادر می كند . این قبض حاوی اطلاعاتی مانند : نوع كالا یا مواد ورودی ،تعداد و مشخصات مربوط به همان كالا است و هنگام ورود مواد یا كالا این قبض توسط انباردار پر شده و امضاء شود  و زمانی كه مواد یا كالا از انبار خارج شوند حواله ی انبار صادر می شود .

انبار دار تمامی اطلاعات را از نظر تعداد ثبت می كند یعنی از بهای تمام شده كالا یا مواد چیزی ثبت نمی كند .

اطلاعات ریالی توسط حسابدار صنعتی ثبت می شود.وبعد با اسناد مالی تطبیق داده می شود تا مواد هم از نظر ریالی و هم از نظر تعدادی با اسناد برابر باشند .

در آخر هر سال مالی نیز انبار گردانی انجام می شود .بدین صورت كه عینا هر چیزی كه در انبار وجود دارد از نظر تعدادی شمارش می شود .اگر چیزی افزایش یا كاهش وجود داشته باشد توسط ثبت های اصلاحی در سیستم اصلاح می شود .

فروش : به این واحد در بخش سیستم فروش اشاره خواهد شد .

كنترل كیفیت : مواد اولیه در هنگام ورود وكالای ساخته شده در هنگام فروش زیر نظر این واحد از لحاظ كیفی كنترل می شود .

   فنی : این واحد بر سازماندهی تأسیسات برقی ،حرارتی ، سردخانه و غیره نظارت دارد و اگر مشكلی در این تأسیسات به وجود آید رفع می كند .

تولید : فرآیند تبدیل گوجه فرنگی از ابتدا تا تبدیل شدن آن به رب و مشتقات آن مانند سس كچاپ را تولید گویند.

اداری و پرسنلی : این واحد كلیه فعالیت های مربوط به نیروی انسانی پرسنلی كارخانه و امور مربوط را انجام می دهد .

سرپرست حسابداری صنعتی:

سرپرست توسط مدیر مالی انتخاب می‌شود و افراد ذیل تحت نظارت این شخص انجام وظیفه می‌كنند.

ـ آمارگیر صنعتی: مسئول آمارگیری تمامی اسناد و اطلاعاتی است كه در قسمت حسابداری صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ـ كارمند حسابداری صنعتی: كه به سه درجه 1 و2 و3 تقسیم می‌شوند و وظایفی مانند ثبت اسناد مربوطه به این قسمت، ثبت در دفاتر كل و معین و همچنین بایگانی اسناد مربوط به قسمت حسابداری صنعتی برعهده این افراد است.

ـ واحد رسیدگی صنعتی: این واحد فعالیتهای دو واحد بالا را كنترل می‌كند و نتایج نهایی را به سرپرست حسابداری صنعتی گزارش می‌دهد.

سرپرست حسابداری مالی:

سرپرست این واحد نیز توسط مدیر مالی انتخاب شده و افراد ذیل تحت نظارت وی كار می‌كنند:

ـ صندوقدار: صندوق فقط وظیفه پرداختهای نقدی را دارد یعنی هیچ گونه وجهی به صورت نقد به صندوق واریز نمی‌شود. وجه دریافتی به وسیله چك و از بانك وصول می‌شود. به این دلیل وجه نقد دریافت نمی‌شود كه از سیستم‌حسابداری خارج شده، ولی زمانی كه به صورت چك باشد هم در حساب صندوق منعكس می‌شود هم در حساب بانك و ثبت زیر را انجام می‌دهند:

صندوق                   **

بانك                                **

از صندوق فقط برای پرداخت حقوق كاركنان و تنخواه گردان استفاده می‌شود. تنخواه گردان نیز به قسمتهای زیر تقسیم می‌شود:

حسابداری، تداركات، كشاورزی، سهام، دفتر تهران

تنخواه حسابداری شامل هر هزینه‌ی جزیی كه در بخش حسابداری انجام شده است كه در قبوض تنخواه ثبت شده و به صندوق تحویل داده می‌شود كه البته به امضای مدیر مالی و مدیر عامل می‌رسد.

تنخواه تداركات هزینه‌های جزیی مانند هزینه حمل و نقل و هزینه‌های پذیرایی و… را ثبت می‌كند و تنخواه سهام هم مربوط به سود سهام پرداختی است كه بیشتر این تنخواه برای دفتر تهران ثبت می‌شود. (یكی از شعب شركت در تهران قرار دارد). هزینه سود سهام از طریق تنخواه برای دفتر تهران پرداخت می‌شود و حساب سود سهام را بدهكار كرده و صندوق را بستانكار می‌كنیم.

برای هر هزینه یك قبض تنخواه صادر می‌شود و هزینه‌ها به ترتیب در این قبوض ثبت می‌شوند هزینه‌هایی كه به صورت تنخواه پرداخت می‌شوند باید توسط مدیر مالی امضا و به تایید نهایی مدیر عامل برسند.

هر هزینه دارای یك كد مخصوص است كه این نشان دهنده نام و مشخصات هزینه است پس از آن سیستم این هزینه را در حساب خود بدهكار كرده و صندوق را بستانكار می‌كند.

بایگانیست : تمامی اسناد حسابداری به ترتیب تاریخ در سیستم ثبت می‌شود. اسناد توسط صادركننده امضا می‌شود سپس توسط مدیر مالی كنترل می‌شود و در انتها توسط مدیر عامل كنترل و امضای نهایی انجام می‌شود.

پس از تایید مدیر عامل اسناد در سیستم هر 15 روز یكبار قطعی می‌شود پس از قطعی شدن هیچ گونه تغییری در آن نمی‌توان داد.

بعد از آن طبق ترتیبی كه سیستم قطعی كرده است، اسناد بایگانی می‌شوند و در زونكن‌ها نگهداری می‌شود. در هر زونكن اسناد مربوط به تاریخ مندرج بر روی آن نگهداری می‌شود.

ـ تحصیلدار: تحصیلدار به شخصی می‌گویند كه كلیه كارهای بانكی شركت را انجام می‌دهد و به طور دائم بین شركت و بانك در رفت و آمد است.

ـ واحد سهام: در شركت به دلیل این كه سهامی عام است یك نفر كه از طرف مدیر عامل انتخاب می‌شود باید مسئولیت قسمت سهام را به عهده داشته باشد. مسئولیت این فرد نیز برقراری ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار است تا تمامی وظایف و تكالیفی كه از طرف بورس معین شده است به خوبی در شركت اجرا شود.

ـ واحد رسیدگی مالی: این واحد تمامی فعالیتهای این بخش را كنترل و هماهنگ می‌كند.

ـ كارمند حسابداری: این كارمندان به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

دسته اول كه مربوط به حسابداری حقوق و دستمزد است.

برای تعیین دستمزد و حقوق كاركنان از سیستم‌های كامپیوتری استفاده می‌شود. كارت ساعت هر كارمند مشخص می‌كند كه هر نفر چه ساعتی وارد یا خارج شده است همچنین در چه روزهایی غیبت داشته است یا در طول روز چند ساعت از مرخصی ساعتی استفاده كرده است كه تمامی این موارد برای محاسبه حقوق مد نظر قرار می‌گیرد. علاوه بر موارد فوق موارد دیگر به حقوق اضافه می‌شود مانند حق شیفت، سختی كار، خواروبار و مسكن، حق اولاد و سایر مزایا، همچنین كسوراتی مانند بیمه 7%، مالیات، وام، مساعده، تاخیر كاركنان از جمع حقوق كسر می‌شود.

كامپیوتر هنگام تهیه لیست حقوق و دستمزد می‌تواند با یك بار استفاده از پرونده اصلی انواع وظایف مرتبط را انجام دهد. از جمله این وظایف نگهداری پرونده‌های پرسنلی، شامل اطلاعاتی درباره رتبه كاركنان نرخ حقوق و دستمزد بیمه و سایر موارد مشابه بخشی از وظایف تعیین ساعات كاركرد، تسهیم هزینه حقوق و دستمزد و تهیه فیش حقوقی است. در انتها كارمندان فیش حقوقی را به صندوق تحویل داده و صندوق نیز به صورت نقد این وجه را پرداخت می‌كند.
كنترل‌های داخلی

ـ معنای كنترل داخلی

بسیاری تصور می‌كنند كه كنترلهای داخلی یعنی اقدامات سازمان یا شركت برای جلوگیری از تقلب كاركنان. در واقع این اقدامات جزیی از كنترل داخلی است. به طور كلی ساختار كنترل داخلی سازمان شامل سیاست‌ها و روشهایی است كه برای تامین اطمینان نسبی از دستیابی به هدفهای سازمانها به وجود می‌آید.

(اطمینان نسبی بدین معنی است كه هیچ ساختار كنترل داخلی ایده‌آل نیست و مخارج كنترل داخلی نباید پیش از منافع مورد انتظار از آن نباشد.)

این منافع شامل توانایی ساختار كنترل داخلی است كه شامل موارد زیر می‌باشد:

1ـ حفاظت از دارایی‌ها در برابر ضایع شدن و تقلب و استفاده نادرست.

2ـ افزایش دقت و قابلیت اتكای مدارك حسابداری.

3ـ تشویق كاركنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها.

4ـ ارزیابی كارایی.

ساختار كنترل داخلی: شیوه‌های مدیریت ارشد برای تفویض اختیار و تعیین مسئولیت انجام دادن اموری چون خرید و فروش و حسابداری و تولید را شامل می‌شود.

سیستم كنترل داخلی همچنین شامل برنامه‌های مربوط به تهیه و بازبینی و توزیع گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های جاری بین سطوح مختلف سرپرستی است تا مدیران اجرایی بتوانند وظایف گوناگونی كه شالوده یك واحد بزرگ را تشكیل می‌دهد كنترل داشته باشند.
ـ ضرورت وجود كنترل‌های داخلی

روند درازمدت تبدیل شركتها به سازمان‌های غول آسا از جمله شركتهایی با فعالیتهای فنی و تخصصی و تعداد زیادی پرسنل سبب شده است تا مدیران این گونه شركتها نتوانند مستقیماً بر عملیات آن نظارت شخصی و دست اول داشته باشند.

مدیران اجرایی شركتها كه دیگر نمی‌توانند برای ارزیابی نتایج عملیات و وضعیت مالی شركت بر مشاهدات شخصی خویش اتكا كنند، ناگزیر بر جریان گزارش‌های مالی و آماری متكی می‌شوند. گزارش‌های مزبور خلاصه‌ای از رویدادهای جاری و شرایط موجود در شركت را در اختیار قرار می‌دهد. اطلاعات مندرج در این گزارش‌ها مدیریت را قادر به كنترل و هدایت واحد تجاری می‌كند. سیستم كنترل داخلی درباره قابلیت اتكای اطلاعات حسابداری كه مبنای اخذ این گونه تصمیمات قرار می‌گیرد، به مدیریت اطمینان لازم را می‌دهد.

تصمیمات مدیریت به صورت رویه درآمده و این رویه‌ها به تمام قسمتهای شركت ابلاغ شده و به طور منظم اجرا می‌شود، سیستم كنترل داخلی نسبت به رعایت رویه‌ها اطمینان لازم را به وجود می‌آورد.

در این شركت بیشتر كنترل داخلی توسط كاركنان انجام می‌شود و به این صورت نیست كه تمامی فعالیتهای مربوط به یك قسمت تحت نظارت یك نفر باشد. اگر فاكتور فروش توسط قسمت فروش تهیه می‌شود توسط انباردار چك می‌شود. پس از آن قسمت حسابداری نیز پس از تایید آن و اطمینان از صحت آن، به مدیر امور مالی تحویل داده و مدیر امور مالی آخرین شخصی است كه صحت این اسناد را تایید می‌كند و با امضای نهایی آن، این اسناد برای بایگانی شدن به مسئول آن تحویل داده می‌شود.

كنترل‌هایی كه برای بایگانی در نظر گرفته شده است بیشتر كامپیوتری است بدین صورت كه تمامی اسناد در سیستم وارد می‌شوند سیستم به صورتی كه برنامه‌ریزی شده است اسناد را طبق تاریخ مرتب می‌كند و هر چند وقت یكبار این اسناد قطعی می‌شوند و هیچ نوع تغییری نمی‌توان در آنها داد.

همچنین در پایان هر ماه صورت مغایرت بانك گرفته می‌شود چون گردش عملیات بانكی زیاد است و احتمال اشتباه چه از طرف شركت چه از طرف بانك زیاد می‌باشد. در هر صورت مانده حساب بانك باید با سیستم برابری كند و اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید علت آن را مشخص كرد و ثبتهای اصلاحی را انجام داد.

همچنین تمامی قبوضی كه در قسمت تنخواه استفاده می‌شود شماره سریال دارند و چون این شماره چاپی و به ترتیب می‌باشد امكان استفاده نادرست از قبض‌ها بسیار كم است.

قبض‌های انبار نیز به همین ترتیب می‌باشند به طور كلی تمامی قبضها و فاكتورها چون توسط چند نفر تایید می‌شوند و كنترل می‌شوند امكان هر گونه تقلب و اشتباه بسیار كم می‌شود.
سایر اطلاعات اضافی و تكمیلی

مجتمع كشت و صنعت چین چین از آغاز شروع كار در زمینه تولید محصولات متنوعی فعالیت داشته است محصولاتی مانند انواع مربا، انواع كمپوت، سس گوجه، رب در اندازه‌های مختلف، آبمیوه.

از سال 76 به بعد به دلیل تغییر در مدیریت شركت و طبق صلاحدید مدیر جدید فقط دو نوع محصول تولید و به فروش می‌رسد. كه این محصولات رب‌های یك كیلویی، نیم كیلویی و 70 گرمی و سس كچاپ است.

در زمانی كه شركت محصولات متعددی داشته ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند هواپیمایی ارتش راه آهن كه به صورت قراردادی بوده است یعنی این سازمان‌ها طبق قرارداد از شركت، كالای خود را دریافت می‌كردند و نیازی به درخواست تلفنی یا حضوری نبوده است.

در حال حاضر اگر سفارشی درباره‌ی آبمیوه وجود داشته باشد شركت خط تولید آبمیوه را فعال می‌كند. و در زمانی كه كمپوت آلبالو و گیلاس تولید شده شركت هسته‌های این میوه‌ها را به شركتهای داروسازی برای تحقیقات و استفاده در داروها فروخته است.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا