امروز: دوشنبه 3 مهر 1402
گزارش کاراموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11 در 90 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 803
فرمت فایل doc
حجم فایل 949 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90
18,000 تومان
گزارش کاراموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11

گزارش کاراموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11 در 90 صفحه ورد قابل ویرایش«فهرست مطالب»

1-فصل اول

1-1مقدمه......................................................................................................... 1

2-فصل دوم

1-2-تاریخچه شهرداری................................................................................. 3

2-2-تاریخچه منطقه 11.................................................................................. 5

3-2-قواعد كلیه .............................................................................................. 5

4-2-وظایف شهرداری.................................................................................... 7

5-2-نمودار سازمانی شهرداری..................................................................... 13

6-2-شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار........................................... 14

7-2-نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار............................................... 15

8-2-مقررات استخدامی شهرداری................................................................. 17

9-2-مقررات جزائی......................................................................................... 17

10-2-تعداد پرسنل شهرداری منطقه 11........................................................ 18

11-2-فعالیت های جاری شهرداری............................................................... 19

12-2-اهداف و فعالیت های آتی ..................................................................... 20

-مساحت منطقه 11.......................................................................................... 20  

-محدوده جغرافیایی منطقه 11......................................................................... 21

-میادین منطقه.................................................................................................. 21

-مناطق همجوار................................................................................................ 21

-جمعیت ساكن درمنطقه................................................................................... 21

-تعداد نواحی.................................................................................................... 22

-تعداد محله...................................................................................................... 22

-میانگین سنی جمعیت منطقه ........................................................................... 22

-تعداد خانوار .................................................................................................. 22

-رشدجمعیت ................................................................................................... 23

-میزان با سوادی و بی سوادی جمعیت........................................................... 23

3-فصل سوم

1-3-شرح وظایف معاونت مالی و اداری شهرداری ...................................... 24

2-3-نمودار سازمانی معاون مالی و اداری شهرداری .................................. 25

3-3-شرح وظایف اداره حسابداری ............................................................... 26

4-3-نمودار سازمانی اداره حسابداری شهرداری ........................................ 29

5-3-سیستم حسابداری ................................................................................. 30

6-3-عملكرد اطلاعاتی .................................................................................... 31

7-3-عملكرد كنترلی ........................................................................................ 31

8-3-عملكرد خدماتی....................................................................................... 32

9-3-عوامل سیستم حسابداری ...................................................................... 32

10-3-طرز كار سیستم حسابداری ................................................................ 34  

11-3-ورودی سیستم حسابداری .................................................................. 35

12-3-پردازش اطلاعات ................................................................................. 37

13-3-خروجی یا محصول سیستم حسابداری .............................................. 42

14-3-استفاده كنندگان از اطلاعات مالی ........................................................ 44

15-3-استفاده كنندگان برون سازمانی .......................................................... 45

16-3-سایر استفاده كنندگان........................................................................... 49

17-3- استفاده كنندگان درون سازمانی ........................................................ 52

18-3-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداری تعهدی و ارزش نقدی53        

19-3-ثبت های هزینه، انبار و اموال .............................................................. 54

20-3-ثبت های مربوط به تحقیق ها، سرمایه گذاری ها و مشاركت ............. 56

21-3-ثبت های درآمد با توضیحات .............................................................. 57

22-3-نگرشی بر سیستم حسابداری كامپیوتری شهرداری .......................... 66

-منوی اصلی وزیر مجموعه ها........................................................................ 67

-مشاهده دستور دریافت ................................................................................. 67

-مشاهده سند بهادار ....................................................................................... 72

-تنظیم سند....................................................................................................... 73

-حدف سند....................................................................................................... 75

-دریافت اسناد از درآمد.................................................................................. 77

-استرداد اسناد به مؤدی................................................................................. 78
فصل چهارم

1-4-شرح فعالیت های كارآموز ..................................................................... 80

طبقه بندی حسابها............................................................................................ 83

حسابهای معین ................................................................................................ 102

گروه و حسابهای تفضیلی ............................................................................... 106

حسابهای تفضیلی درآمدی .............................................................................. 111

حسابهای تفضیلی هزینه ای ............................................................................ 115

عنوان گروه های اصلی و فرعی (طبقه حساب)................................................ 118

ترازنامه ........................................................................................................... 119

نتایج عملكرد (صورت درآمد و هزینه)............................................................. 120

حسابهای آماری و ترازنامه افتتاحیه و اختتامیه ............................................. 121

پیوست و ضمائممقدمه:

پر واضح است كه اداره نمودن شهر بزرگ و پر جازبه ای مانند تهران نیازمند مدیریت بسیار قوی و برنامه ریزی های كوتاه مدت و بلند مدت می باشد اجرای هر یك از این برنامه ها و ایجاد اشتغال و فرصت های برابر آموزشی، شغلی و ... برای شهروندان در سطح كلان شهری همچون تهران مستلزم صرف هزینه هایی هنگفت از جانب دولت است. دولت برای اینكه بتواند در كوتاهترین زمان ممكن به اهداف مورد نظر خود دست یابد بودجه پیش بینی شده برای اداره شهر را بین مناطق 22 گانه تهران تسهیم می‌كند. این تسهیم به تناسب جمعیت، مساحت، مراكز مهم اقتصادی – سیاسی، میانگین سنی و ... صورت می گیرد. به عنوان مثال در منطقه ای كه میانگین سنی كمتر (پایین تر) از مناطق دیگر است نیاز به فضاهای آموزشی، تفریحی محسوس تر است و با توجه به انیكه دولت خود را ملزم به تأمین نیازهای شهروندان می داند بنابراین بودجه اختصاص یافته به این منطقه در بخش عمرانی- آموزشی بیشتر از سایر مناطق خواهد بود. با توجه به اهمیتی كه دولت برای انجام هر چه بهتر و دقیق تر امور شهری قائل است مسئولیت های خود را كه مربوط به اداره این امور است به شهرداری ها كه جزء مؤسسات دولتی محسوب می گردد واگذار نموده است لازم به یادآوری است. با این كه هر یك از مناطق 22 گانه تهران توسط شهرداری مختص به منطقه خود اداره می شود اما كلاً زیر مجموعه ای از سازمان شهرداری مركزی كل تهران محسوب می شوند و از سیاست گذاری های كلان، در سطح شهر و در نهایت كل كشور تبعیت می‌كنند چنانچه ذكر شد هر ساله اعتبار خاصی برای هر منطقه تخصیص می یابد كه این اعتبار به تدریج و مرحله به مرحله در طی سال در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد. شهرداری ها نیز همچون سایر سازمانهای دولتی ضمن ارائه گزارشات دوره ای در زمینه میزان پیشبرد طرح های عمرانی، تحقیق های اقتصادی، سرمایه گذاری های شركت های تابعه (دولتی) و نحوه انجام امور محوله خود باید اطلاعاتی راجع به نحوه استفاده از منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته خود را به طور مشروح طبقه بندی شده و در قالب گزارشات مالی كه توسط حسابداران تهیه و مورد تأیید حسابرسان است در اختیار دولت قرار دهد. این اطلاعات ارزشمند مالی علاوه بر نظارت دولت بر امور بیت المال، دولت و مسئولین را در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و سیاست گذاریهای آتی یاری می‌كند. آنچنان كه ذكر شده تهیه این اطلاعات مالی به عهده حسابدارانی است كه در دایره حسابداری شهرداری ها، تحت نظر معاونت امور مالی به فعالیت می پردازند. در این گزارش سعی بر این است كه كلیاتی از مراحل و نحوه تنظیم این اطلاعات مطرح گردد.

امید است مورد توجه واقع گردد.

با تشكر

تاریخچه منطقه 11 (معرفی و شناخت اجمالی منطقه):

منطقه 11 شهرداری تهران از بخشهای كلان شهر تهران است سابقه شكل گیری بافتهای  مسكونی به اولین تجدید حیات تهران در دهه 1280 هجری قمری باز می گردد و مقارن با آن سالهاست و به پیكره سنتی شهر تهران مربوط می شود.

بدون شك رونق، توسعه و شكل گیری ساختارهای اصلی منطقه مربوط به دوران پهلوی اول است بین سالهای 1304 تا 1320 كه به تدریج این عناصر یا در محدوده كنونی منطقه 11 ویا در جوار آن است. (عناصری چون راه آهن، دانشگاه، پادگان، بیمارستان و پارك شهر) به طور كلی تا سال 1342 بخشهای مهمی از منطقه 11 از مناطق مرفه نشین و پر رونق تهران محسوب می شود اما همزمان به لحاظ موقعیت مركزی منطقه فعالیت های كارگاهی و بازارهای تخصصی در بخشهای شمالی منطقه رونق یافته است.

قواعد كلیه:

1-   مقصود اصلی از تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهر نشینان است.

2- امور راجع بلدبه از قرار تفصیل است اولاً اداره كردن آنكه اهالی شهر آنچه برای حفظ اصلاح امور بلدبه موجب قانون میدهد. ثانیاً اداره كردن اموال منقوله و غیر منقوله و سرمایه هائیكه متعلق به شهر است ثالثاً مراقبت در عدم قحطی آذوقه شهر به وسائل ممكنه، رابعاً ساختن و پاك نگه داشتن كوچه ها و میدان ها و خیابانها از پیاده رو و كالسكه رو و باغهای عمومی و مجاری میاه و زیر آبها و پلها و معابر و غیره و همچنان روشن كردن شهر و تقسیم آبهای شهری و مراقبت در تنقیه قنوات و پاكیزگی حمام ها و خامساً مراقبت در رفع تكدی و تأسیس دارالمساكین و دارالمجز مریض خانه ها و امثال آن سادساً معاونت در اقدامات حفظ الصحه و حفظ دواب و حشم و تأسیس دواخانه ها و امثال آن سابعاً مواظبت در اینكه معابر شهری موافق نقشه معینی باشد و اقدامات مقتضیه بر ضد حریق و سایر بلیات سماوی و ارضی بعمل آید و ثامناً بیمه ابنیه این متعلق به شهر از حریق تاسعاً معاونت در تكثیر معارف و مساعدت در دایر نمودن كتابخانه ها و قرائت خانها و موزه ها و حفظ مرمت مساجد و مدارس و ابنیه عتیقه، عاشراً مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمایش گاههای تجاری و كلیه مراقبت رواج حرفت و تجارت شهر و دایر نمودن محل تشخیص اسعار و معاملات عمومی.

3-   دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلقه به شهر است.

4- انجمن و اداره بلدیه می تواند به اسم شهر بیع و شراع و هر گونه معاملات نماید و به جاهای لازم شكایت كند و در محاكمه عدلیه اقامه دعوا نماید و مدعی الیه واقع شهود.

5- اراضی كوچه ها و میدان ها و پیاده روها و معابر رودخانه ها و سواحل رودخانه ها و زیرآبهاو غیره هر چند كه متعلق به شهر است اقامه دعوا نماید و مدعی الیه واقع شود.

6-   وجوهی كه اهل شهر برای مصارف بلدیه میدهند باید به حكم قانون باشد

7-   حاكم شهر باید مراقبت نماید كه اقدامات بلدیه مخالف با این نظامنامه نباشد

8-   اداره بلدیه حق دارد كه مهر معینی با اسم شهر داشته باشد

وظایف شهردای:

وظایف شهرداری به شرح ذیل است

1-   ایجاد خیابانها و كوچه ها و میدانها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه

2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح و معاب و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائل ممكنه

3- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها

4- مراقبت در امور بهداشت ساكنین شهر و تشریك مساعی با مؤسسات وزارت بهداشت در آبله كوبی و تلقیح واكنس و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه

5-   جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به كار و توسعه آموزش عمومی و غیره

6- اجرای تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و ... و همچنین كمك به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و كمك به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی كار

7- حفظ و اداره كردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری

8- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بوجه واصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرمانداری یا بخشداری به وزارت كشور ارسال می شود.

9- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها

10-    اهداء وقبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به  مبلغ اعانه ای كه داده است از مالیات درآمد معاف می باشد.

11-          نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها

12-          تهیه آمار مربوطه به شهر موالید و متوفیات

13-          ایجاد غسالخانه ها و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

14-    اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و همچنین رفع خطر  از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و كوچه ها و اماكن عمومی و دالان های عمومی، خصوصی و پر كردن و پوشاندن چاهها و  چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالكن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی كه افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودكش های ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنین شهر باشد

15-    جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها و به وزارت بهداری و دامپزشكی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران قبلاً به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی كه مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

16-          تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران

17-    پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم تعیین قیمت عادلانه اراضی ابنیه متعلق به اشخاص كه مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله كشی و فاضلاب اعم از داخل و یا خارج از شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر

18-          تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف و سائط نقلیه و غیره

19-    تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر

20-    جلوگیری از ایجاد و تأسیس كلیه اماكن كه به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمات برای ساكنین یا مخالف اصول بهداشت در شهر هاست شهرداری مكلف است از تأسیس كارخانه ها، كارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دكان ها و همچنین مراكزی كه مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراكز دامداری و به طور كلی تمام مشاغل و كسب هایی كه ایجاد مزاحمت و سروصدا كنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری كند و در تخریب كوره های آجر و گچ و آهك پزی و خزینه گرمابه های عمومی كه مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش های اماكن و كارخانه  و وسائط نقلیه كه كاركردن آنها دود ایجاد می‌كند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید.

21-    احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و كشتارگاهها و میدان ها وباغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختن خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساكن شهر

22-          تشریك مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد وغیره

23-    اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی

24-          صدور پروانه برای كلیه ساختمان هایی كه در شهر ساخته می شود

25-    ساختن خیابانها و آسفالت كردن سواره روها و پیاده روهای معابر كوچه های عمومی و انهار و جداول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل

26-    پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از كالاهای وارداتی و صادراتی كشور و محصولات داخلی غیره و ارسال یك نسخه از تصویب نامه برای اطلاع از وزارت كشور

27-    وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوح نامه آنها و شماره گذاری اماكن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی كه در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.

28-    صدور پروانه كسب برای اصناف و پیشه وران كلیه اصناف و پیشه وران  مكلفند برای محل كسب خود از شهرداری محل پروانه كسب دریافت دارند.


 

شرح وظایف اداره حسابداری:

اما همانگونه كه در بالا اشاره شد ریاست اداره حسابداری دارای پست 14 می‌باشد و جانشین وی معاون حسابداری است كه دارای گرید 13 مدیریت می‌باشد و زیر نظر رئیس حسابداری است و همچنین 4 واحد دیگر جزء زیر مجموعه حسابداری می باشد كه زیر نظر رئیس حسابداری یا در زمان نبودن (مرخصی بودن) رئیس حسابداری، تحت نظر معاون حسابداری انجام وظیفه می كنند.

1- متصدی دفاتر تشخیص حساب داری پست 12 مدیریت كه مسئولیت متصدی دفاتر حساب جمع آوری كلیه اسناد و پرداخت اعم از اسناد جاری و عمرانی و لیستهای حقوق پرسنلی و اسناد مربوط به واریزهای درآمد شامل چكها و سفته‌های مؤدیان می باشد در واحد دفاتر یا به عبارتی حساب نگهداری 2 نفر كارمند با پستهای مرتبة 10 و 9 زیر نظر مسئول دفاتر تشخیص حساب انجام وظیفه می كنند و كارهای مربوط به ثبت دفاتر روزنامه و دفتر كل و تهیه تراز ماهانه در این واحد انجام می شود لازم به یادآوری است متصدی لیست حقوق دارای پست مرتبه 9 می باشد كه مسئول پرداخت حقوق پرسنلی می باشد و همچنین متصدی امور بانكی: با پست 8 كار تنظیم صورت مغایرت بانكی را انجام می دهد و رابط بانك میباشد و وظیفه این شخص گرفتن صورتحساب از بانك و تهیه صورت مغایرت بانكی و پیگیری اقلام باز صورتحساب بانك و دفتر معین بانك می باشد كه می بایست صورت مغایرت بانكی همزمان با تهیه تراز آماده ارسال به اداره كل حسابرسی شهرداری تهران باشد متصدی صدور چك دارای پست 8 می باشد كه با رسیدن اسناد و لیستهای مربوط به پرداخت پس از رسیدگی و تأئید ممیز مالی نسبت به صدور چك اقدام می نماید. مسئول اعتبارات كه یك نفر كارمند هم زیر نظر وی انجام وظیفه می كنند كارهای مربوط به تأمین اعتبار و تعهد اعتبار و تعیین بودجه اسناد بصورت تدوین بودجه، اصلاح بودجه و متمم بودجه توسط این افراد انجام می شود كه پس از تعهد اعتبار توسط حسابداری اسناد دارای اعتبار را به هزینة منظور می كند لازم به یادآوری است كه پست مسئول اعتبارات دارای 11 می باشد و كارمند (متصدی اعتبارات) دارای پست 8 می باشد.

واحد سوم تداركات می باشد كه مسئول تداركات باداشتن پست 11 مدیریت نسبت به كارهای تداركات انجام وظیفه می كند و در تداركات 4 نفر مشغول فعالیت می باشند 1- سه نفر كار پرداز می باشند كه هر كدام دارای گرید6 الی 8 می باشند كه كار خرید توسط، كارپردازان انجام میشود و همچنین 2- متصدی تنظیم اسناد تداركات و ظیفه اش این است كه پس از تهیه پیش فاكتور و درخواست تهیه كالای مربوط به واحد مصرف كننده توسط كار پرداز نسبت به تكمیل سند اقدام نماید و پست این شخص 6 دفتری می باشد.

واحد چهارم: صاحب جمع اموال و ابناردار می باشد كه درارای پست 9 است و شرح وظایف وی این است كه كلیه اجناس و اموالی كه توسط كارپردازان جهت اداره خریداری می شود را به دو صورت تقسیم می كند: 1- اموال مصرفی كه دارای عمر زیاد نیست و كالای با دوام نمی باشد. 2- كالاهای با دوام یا به عبارتی غیر مصرفی می باشند كه اینگونه اجناس و كالا را می بایست بر روی تك شماره بر چسب اموال چسبانده و در دفاتر اموال به ثبت برسد و ورود و خروج یعنی حواله های صادره از انبار می بایست توسط صاحب جمع اموال كنترل شود و لازم است بدانید نزد صاحب جمع اموال یك نفر با پست 8 بنام متصدی انبار یا انباردار مشغول فعالیت می باشد و كلیه موارد مورد اشاره در بالا توسط متصدی انبار به ثبت دفاتر انبار یا كاركرد اجناس می رسد و با امضاء صاحب جمع اموال هم وارد انبار میشود و هم حواله های خروج از انبار صادر میشود.

در مجموع كلیه فعالیتهای مربوط به اعتبارات و كارپردازان و صاحب جمع اموال و انبار دار می بایست متصدی دفاتر حساب برسد تا موفق به گرفتن تراز ماهانه شود.

اعطاء كنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی

بانكها، مؤسسات  مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی كه به واحدهای انتفاعی وام و سایر تسهیلات مالی كوتاه مدت اعطاء یا بلند مدت اعطاء می‌كنند اصولاً به بازیافت به موقع اصل و فرع وام و تسهیلات مالی شده توجه دارند. اعطاء كنندگان اعتبارات و تسهیلات مالی كوتاه مدت معمولاً به اطلاعاتی درباره موجودی نقد، قابلیت نقدینگی سایر داراییها و توان مؤسسات در ایفای به موقع تعهدات كوتاه مدت نیاز دارند. اعطاء كنندگان وام و تسهیلات بلند مدت معمولاً به اطلاعاتی درباره سود آوری، داراییهای مولد، بنیه مالی و قابلیت مؤسسه در ایفای تعهدات بلند مدت نیازمندند.

فروشندگان كالاها و خدمات

اشخاص و مؤسساتی كه بطور مستمر به یك مؤسسه انتفاعی كالا یا خدمات عرضه و اغلب با آنان نسیه معامله می‌كنند برای تصمیم گیریهای خود نیازمند به اطلاعاتی از تداوم فعالیت كنونی مؤسسه از لحاظ انجام دادن معاملات بعدی، میزان وجوه نقد و قابلیت نقدینگی سایر داراییها و توانایی آن در پرداخت به موقع بدهیها می باشند.

مشتریان

اشخاص و مؤسساتی كه بطور مستمر از یك مؤسسه انتفاعی كالا یا خدمت خریداری می كنند، برای تصمیم گیریهای خود نیازمند به اطلاعاتی از قیمت،‌ شرایط فروش، كیفیت كالاها و خدمات، اطمینان از تداوم فعالیتهای آن از لحاظ سفارشهای بعدی و تضمینها و خدمات بعد از فروش می باشند.

كاركنان

مسئولیت كارفرما در تأمین معیشت كاركنان و وابستگی استخدامی آنان به كارفرما، منشأ حق و نیاز كاركنان به كسب اطلاعاتی درباره وضعیت موجود و آ‌ینده فعالیتهای یك مؤسسه انتفاعی است. كاركنان مؤسسات بزرگ معمولاً توسط تشكلهایی نظیر نمایندگان منتخب، انجمنهای صنفی یا شورای اسلامی كار نمایندگی می شوند و به اطلاعاتی از موارد زیر نیاز دارند:

-    مبانی و چگونگی محاسبه پاداش افزایش تولید، بهره وری، مشاركت در سود و سایر حقوقی كه به موجب قوانین و یا بنا بر قراردادهای دسته جمعی كار به آنان تعلق می گیرد.

-         توانایی مؤسسات در پرداخت به موقع حقوق یا مزایا.

-         تصمیمات مدیران مؤسسه در استخدام جدید، باز خرید و بركناری كاركنان، بهداشت كار و تسهیلات رفاهی.

دولت

دولت در نقش حاكمیت، برای حفظ حقوق ملت و گروههای مختلفی كه با یك مؤسسه رابطه دارند و انجام امور زیر به اطلاعات مالی مؤسسات نیاز دارد:

-         برنامه ریزی و هدایت اقتصاد كشور.

-         اتخاذ تصمیمات و اعمال تدابیر لازم برای ایجاد ثبات، تعادل، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی.

-          اخذ انواع مالیاتها و عوارض

-         تأدیه حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامه های تأمین اجتماعی.

-         نظارت بر قیمتها و عرضه كالاها و خدمات توسط مؤسسات.

معمولاً دولتها از طریق وضع قوانین و مقررات، مؤسسات را ملزم به دادن گزارشهای مالی خاص به مراجع مالیاتی، مركز بررسی قیمتها و سازمان بیمه های اجتماعی می نمایند.

سایر استفاده كنندگان

علاوه بر گروههایی كه بر شمرده شد اشخاص و مؤسسات دیگری نیز برای قضاوت و تصمیم گیری در باره مؤسسات به ویژه مؤسسات بزرگ، به اطلاعات مالی نیاز دارند كه مهمترین آنها عبارتند از:

- سرمایه گذاران بالقوه. مؤسساتی نظیر شركتهای سرمایه گذاری، صندوقهای بازنشستگی، شركتهای بیمه و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری كه به سرمایه گذاری در اوراق بهادار می پردازند برای خرید سهام و سایر اوراق بهادار شركتهای سهامی به اطلاعات مالی این گونه مؤسسات نیاز دارند.

- كراگزاران بازار سرمایه. هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار، كارگزاران بورس و تحلیلگران مالی كه وظایفی را در بازار سرمایه به عهده دارند برای تنظیم امور و

معاملات و ارائه خدمت به سرمایه گذاران موجود و بالقوه به اطلاعات مالی مؤسسات انتفاعی به ویژه شركتهای سهامی نیاز دارند.

- جامعه. نقشی كه واحدهای انتفاعی به ویژه مؤسسات بزرگ در اقتصاد، اشتغال و رشد و توسعه كشور دارند و آثار زیست محیطی و چگونگی استفاده از منابع طبیعی ملی منشاء نیاز جامعه به اطلاعات مالی مؤسسات به ویژه مؤسسات بزرگ عمومی و خصوصی است.

پژوهشگران و مؤسسات تحقیقاتی مالی و اقتصادی و مراكز آمار اقتصادی، مطبوعات و رسانه های گروهی و جمله مراجعی هستند كه با كسب اطلاعات مالی از مؤسسات بزرگ عمومی و خصوصی، نقش و عملكرد آنها را در معرض قضاوت افكار عمومی جامعه قرار می دهند.

ملاحظه می شود كه اشخاص و گروههای متعددی با هدفهای گوناگون برای تصمیم

گیریهای خود به اطلاعات مالی مؤسسات نیاز دارند. از آنجا كه رفع تمام نیازهای كلیه گروههای استفاده كننده توسط سیستمهای حسابداری امكان پذیر نمی باشد معمولاً اطلاعات مالی به ترتیب اولویت استفاده كنندگان از لحاظ حق، نفع یا علاقه فراهم می شود.

در جمع بندی مطالب بیان شده، طرز كار و جریان اطلاعات در یك سیستم حسابداری به شكل نمودار در زیری نشان داده شده است.
فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا