امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران تعداد صفحات113 چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی امکان کاربرد یادگیری سیار در مدارس در مقطع ابتدایی می باشد این تحقیق برمبنای هدف، کاربردی و از نوع توسعه ای، از نوع توصیفی پیمایشی است در بخش امکان سنجی، امکان استفاده از اینترنت سیار و سیم کارت های برندهای مختلف بررسی گردید که شرکت مبین نت با ضریب نفوذ 70%
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 1,252
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.254 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 113
72,000 تومان
دانلود فایل ورد Word تحقیق امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

تعداد صفحات:113

چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی امکان کاربرد یادگیری سیار در مدارس در مقطع ابتدایی می باشد. این تحقیق برمبنای هدف، کاربردی و از نوع توسعه ای، از نوع توصیفی- پیمایشی است. در بخش امکان سنجی، امکان استفاده از اینترنت سیار و سیم کارت های برندهای مختلف بررسی گردید که شرکت مبین نت با ضریب نفوذ 70% و شرکت ایرانسل به دلیل قیمت و آنتن دهی مناسب، بهترین نتیجه را کسب نموند. در بخش ارائه مدل، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسانی است که در رشته مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده اند و در سال 92-1391 در آموزش و پرورش مشغول به خدمت بوده اند. برای گردآوری داده ها از بررسی اسنادی، پرسشنامه و مصاحبه، و برای مطالعه جامعه از سرشماری استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 65 محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ برای قسمتهای مختلف پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS Win19 درحدود 74 % به دست آمد. آزمون ناپارامتریک فریدمن برای مقایسه و رتبه بندی سیستم های آموزشی سنتی و هوشمند و مدرسه هوشمند سامسونگ که از یادگیری سیار در آن استفاده شده است، انتخاب گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون مولفه های سیستم سامسونگ رتبه بهتری را نسبت به دو سیستم دیگر کسب نموند و در نتیجه از این سیستم در طراحی مدل پیشنهادی استفاده گردید. در نهایت از آزمون دوجمله ای برای مقایسه مدل پیشنهادی با استاندارد ها استفاده شد که با توجه به نتایج حاصله فرضیه "مولفه های مدل پیشنهادی در سطح مطلوب است" تایید شد

فهرست مطالب

عنوان                                                          

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

1-مقدمه                                                                

1 1-2بیان مسئله و ضرورت تحقیق                                      

1-3اهداف تحقیق       

1-4سوالات یا فرضیه های تحقیق                            

1-5کلمات کلیدی       

1-5-1یادگیری الکترونیکی                                

2-5-1مدرسه هوشمند    

3-5-1یادگیری سیار  

4-5-1مدل هدف مدار تایلر                                    

6-1سازماندهی تحقیق                                        

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1-2مقدمه       

2-2یادگیری الکترونیکی                                                 

3-2استانداردهای یادگیری الکترونیکی                                

1-3-2کمیته صنعت حمل و نقل هوایی (AICC)             

2-3-2مدل مرجع شیء محتوای قابل اشتراک     

3-3-2کنسرسیوم جهانی آی ام اس          

2-4ابزارهای یادگیری الکترونیکی       

2-4-1 نرم افزارهای یادگیری الکترونیکی        

2-4-2 سخت افزارهای یادگیری الکترونیکی        

5-2 شبکه های رایانه ای       

2-6 محتوای آموزشی       

2-6-1 اشیای آموزشی       

2-6-2 ابر داده   

2-7 عناصر، مولفه های اصلی یادگیری سیار

2-7-1 سخت افزار یادگیری سیار

2-7-2 نرم افزار یادگیری سیار

2-7-3شبکه های مورد نیاز در یادگیری سیار

8-2نسل های تکنولوژی سیار

2-9عبارات یادگیری سیار

2-10انواع مدل های اجرایی برنامه های یادگیری سیار

2-10-1مدل دستگاه شخصی خود را بیاورید

2-10-2یک لپ تاپ برای هر کودک     

2-11وضعیت یادگیری سیار در کشورهای مختلف جهان

2-11-1یادگیری سیار در امریکای لاتین     

2-11-2یادگیری سیار در آفریقا و خاور میانه

2-11-3یادگیری سیار در اروپا

2-11-4یادگیری سیار در شمال امریکا         

2-11-5یادگیری سیار در آسیا

12-2نمونه های تحقیق های یادگیری سیار 

2-12-1تحقیق ممث برای آموزش ریاضیات در افریقای جنوبی برای گروه سنی دبستان

2-12-2تحقیق یوزا در زمینه ادبیات داستانی در افریقای جنوبی برای گروه سنی جوانان و نوجوانان

2-12-3تحقیق بریج آی تی  و امیا-اسمایل در امریکای لاتین

4-12-2تحقیق مبل 21 در امریکای شمالی        

2-12-5تحقیق متن به درس در کشور فیلیپین برای آموزش کودکان خردسال.

2-12-6مدارس هوشمند سامسونگ       

2-12-7آموزش و پرورش کره جنوبی     

2-13معماری سیستم یادگیری سیار               

2-13-1معماری سه لایه ای     

2-13-2یادگیری سیار و سیستم چند عامله 

3-13-2یادگیری سیار با تاکید بر سطح دشواری محتوای آموزشی

فصل سوم: روش تحقیق، بررسی و ارائه مدل پیشنهادی

3-1مقدمه       

3-2روش تجزیه و تحلیل داده ها                                      

3-3فراوانی پاسخگویان      

3-4اطلاعات پرسشنامه     

3-5بررسی نرمال بودن داده ها  

3-6سیستم پیشنهادی       

3-7اهدف آموزشی سیستم یادگیری سیار                            

3-8وضعیت و موقعیت دستیابی به اهداف                            

3-8-1محدوده جغرافیایی     

3-8-2معماری سیستم             

3-9محتوای آموزشی                                                     

3-9-1ایجاد محتوای آموزشی

3-9-2ارائه محتوای آموزشی     

3-9-3تمارین

3-10شیوه ارزشیابی       

فصل چهارم: امکان سنجی

4-1مقدمه       

4-2امکان سنجی       

4-3نتایج امکان سنجی        

4-4پرسشنامه سیستم پیشنهادی       

4-5فرضیات          

4-6روش تجزیه و تحلیل داده ها  

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1مقدمه       

 

5-2آموزش و پرورش ایران      

5-3مقایسه سیستم پیشنهادی با با سایر سیستم ها      

5-4مشکلات پیاده سازی یادگیری سیار                              

 

5-5نتیجه گیری       

5-6پیشنهادات           

فهرست منابع فارسی       

پیوست 1پرسشنامه میزان موفقیت سیستم آموزشی.

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا