امروز: سه شنبه 25 مرداد 1401
تحقیق مالی تولیدی کاکتوس
دسته بندی آزمون ارشد
بازدید ها 1,122
فرمت فایل zip
حجم فایل 711 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
28,800 تومان
تحقیق مالی تولیدی کاکتوس

فهرست مطالب

شـــــــــــــرح                                                                                                             صفحه

مقدمه...............................................................................................................................................................................3

ثبت و نگهداری موجودی ها ..........................................................................................................................................3

مواد مورد استفاده برای تولیدات كارگاه به شرح ذیل می باشد ..................................................................................4

تعاریف و اصطلاحات آورده شده در پرو‍ژه....................................................................................................................4

عناصر تشكیل دهنده بهای تمام شده...........................................................................................................................5

انواع محصولات كارگاه....................................................................................................................................................6

مواد اولیه كه برای تولیدات مورد استفاده قرار گرفته...................................................................................................6

جدول مواد تشکیل دهنده ای  هر یک از محصولات..................................................................................................10

جدول مقداری بهای تمام شده یك واحد....................................................................................................................11

جدول بهای تمام شده برای هر یک از محصولات(ریالی)...........................................................................................12

جدول بهای تمام شده كل تولیدات كارگاه در ماه مورد گزارش.................................................................................13

   جدول بهای تمام شده كالای فروش رفته كارگاه در ماه مورد گزارش.......................................................................13

جدول فروش كالا..........................................................................................................................................................14

جدول هزینه های سربار كارگاه برای یك واحد از هر محصول...................................................................................14

جدول تسهیم هزینه های سربار..................................................................................................................................15

جدول هزینه های توزیع و فروش در ماه مورد گزارش...............................................................................................15

جدول هزینه های عمومی اداری..................................................................................................................................16

جدول هزینه های حقوق و دستمزد.............................................................................................................................16

اطلاعات مربوط به فعالیتهای کارگاه طی ماه جاری.....................................................................................................17

ثبت های روزنامه مربوط به رویدادهای ماه جاری.......................................................................................................18

دفاتر کل........................................................................................................................................................................20

صورت سود و زیان .......................................................................................................................................................21

ترازنامه..........................................................................................................................................................................21

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا