امروز: شنبه 4 تیر 1401
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 800
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 63
48,000 تومان
بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات در سال تحصیلی 86-1385

مقدمه ........................................................................................................... 1

بیان مسئله .................................................................................................... 4

اهمیت و ضرورت پژوهش ............................................................................ 6

اهداف پژوهش ............................................................................................. 8

فرضیه‌های پژوهش ....................................................................................... 8

تعریف متغیرها ............................................................................................. 9

 

فصل دوم : پایه‌های نظری و پیشنة تحقیق

 

مقدمه .......................................................................................................... 11

اضطراب ..................................................................................................... 11

علائم اضطراب ............................................................................................ 19

بیماری‌های كه در اثر اضطراب ایجاد می شوند................................................. 20

رویكردهای نظری به اضطراب ...................................................................... 24

اضطراب امتحان ........................................................................................... 32

پیشینه تحقیقات ........................................................................................... 39

 

فصل سوم : روش تحقیق

 

مقدمه .......................................................................................................... 45

عنوان

 

صفحه

 

جامعه آماری ............................................................................................... 45

نمونه آماری ................................................................................................. 45

شیوه  اجرای تحقیق ..................................................................................... 49

روش‌های آماری .......................................................................................... 49

 

فصل چهارم : یافته‌های پژوهشی

 

مقدمه .......................................................................................................... 51

یافته‌های توصیفی ......................................................................................... 52

یافته‌های استنباطی ........................................................................................ 55

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

 

مقدمه .......................................................................................................... 57

بحث و نتیجه‌گیری ....................................................................................... 57

پیشنهادهای كاربردی .................................................................................... 60

پیشنهادهای پژوهشی ................................................................................... 61

محدودیت‌های پژوهش ................................................................................ 62

 

منابع و ضمائم ............................................................................................. 63

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا