امروز: پنجشنبه 5 خرداد 1401
بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 430
فرمت فایل docx
حجم فایل 111 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 115
31,680 تومان
بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

دارای 115صوبا فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                            صفحه

مقدمه.................................. الف

چكیده تحقیق.............................. د

-شروع موضوع تحقیق..................... 2

-اهمیت و ضرورت تحقیق................. 15

-اهداف تحقیق......................... 41..

-طرح سوال پژوهشی..................... 44

-فرضیه های تحقیق..................... 46

-تعریف اصطلاحات عملی و نظری........... 47

شرح موضوع تحقیق....................... 49

اهمیت و ضرورت تحقیق................... 52

خصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانی. 53

رشد اجتماعی در دورة نوجوانی........... 54

رشد روانی در دورة نوجوانی............. 55

عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشكلات دورة نوجوانی  56

چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان...... 57

اهداف طرح تحقیق....................... 58

طرح سؤال پژوهشی....................... 59

فرضیه های تحقیق....................... 60

تعریف اصطلاحات و مفاهیم................ 64

نوجوانی............................... 66

بهزیستی............................... 67

خانواده............................... 68

روانی – اجتماعی....................... 69

خودپنداری............................. 70

-ادبیات پژوهش........................ 71

-تاریخچه ای كوتاه از بهزیستی در ایران 72

-مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و كلی 73

ادبیات پژوهش............................ 73

تاریخچه ای كوتاه از بهزیستی در ایران.... 74

مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و كلی و دستورالعمل اجرایی.................................... 75

-توصیف نوع و روش تحقیق............... 76

-توصیف جامعه آماری................... 77

-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری.. 78

-روش آماری........................... 79

توصیف نوع و روش تحقیق................... 80

توصیف جامعه آماری....................... 81..

تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری...... 82

روش جمع آوری اطلاعات..................... 83

روش آماری............................... 84

-مقدمه............................... 85

-تحلیل مجذور نمرات T/student............ 86

-تجزیه و تحلیل آماری داده ها......... 87

مقدمه................................... 87

-اثبات فرضیه ها...................... 87

-نتیجه گیری كلی...................... 88

-محدودیت های تحقیق................... 89

-پیشنهادات........................... 89

-اثبات فرضیه ها...................... 89

-فرضیه............................... 89

-اثبات فرضیه......................... 89

-فرضیه............................... 90

-اثبات فرضیه......................... 90

-فرضیه............................... 90

-اثبات فرضیه......................... 90

-فرضیه............................... 90

-اثبات فرضیه......................... 90

نتیجه گیری كلی.......................... 91

توصیف نوع روش تحقیق..................... 91

جامعه آماری............................. 91

روش آماری............................... 91..

متغیرهای حاضر در این تحقیق.............. 91

محدودیتهای تحقیق........................ 93

پیشنهادات............................... 95

ضمائم................................... 97

مقیاس خودپنداری راجرز................... 99

مقیاس عزت نفس رونبرگ................... 101

منابع و مأخذ........................... 103

 

این تحقیق با موضوع بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده توسط شكوفه بنائی جهت گذراندن 4 واحد پژوهشهای علمی انفرادی و دوره كارشناسی و رشته روان شناسی بالینی زیر نظر اینجانب انجام گرفته در تاریخ ............................ مورد بررسی و با درجه ............................ مورد تأیید قرار گرفت.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا