امروز: شنبه 4 تیر 1401
تحقیق معرفی ITO و ویژگی های آن
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 690
فرمت فایل docx
حجم فایل 84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 108
26,400 تومان
معرفی ITO و ویژگی های آن

تحقیق معرفی ITO و ویژگی های آن به صورت ورد وقابل ویرایش ودارای108 صفحه

فصل اول

1-1- معرفی ITO و ویژگی های آن

1-1-1- خواص عمومی و ساختار فیزیکی

1-1-2- خواص الکتریکی

1-1-3- تحرک حامل های آزاد؛ مکانیزم پراکندگی

1-1-4- ویژگی های اپتیکی

1-1-5- ثابتهای اپتیکی

1-1-6- ساختار باند

1-2- روشهای لایه نشانی ITO

1-2-1- تبخیر حرارتی

1-2-2- لایه گذاری به روش بخار شیمیایی

1-2-3- افشانه گرما کافت (Spry pyrolysis)

1-2-4- چاپ صفحه ای (screen printing)

1-2-5- لایه گذاری توسط باریکه الکترونی (e – beam)

1-2-6- لایه گذاری به روش بخار شیمیایی

1-3- تماس نیمه هادی ITO

1-3-1- تحلیل دیاگرام باند انرژی تماسMS

فصل سوم

3-1 عملیات قبل از لایه نشانی

3-1-1- استفاده از محلول (RCA)

3-1-2- استفاده از حمام اولتراسونیک

3-1-3-  گرما دهی به زیر لایه

3-2 عملیات لایه نشانی

3-2-1- کندوپاش

3-2-2- اساس مکانیزم کندوپاش

3-2-3- dc کندوپاش

3-2-4- rf کندوپاش

3-2-5- مگنترون کندوپاش

3-2-6- کندوپاش واکنشی

3-2-7- مزیت های فرایند کندوپاش

3-2-8- سیستم لایه نشانی مورد استفاده در این تحقیق

3-2-9- تاثیر فاصله بین هدف و زیرلایه بر خواص فیلم ITO

3-2-10- تاثیر فشار جزئی اکسیژن روی ویژگی های فیلم ITO

- عملیات پس از لایه نشانی

- فرایند پس گرمایش

 

فصل چهارم

4-1- الگودهی به نمونه ها

4-1-1- طراحی و ساخت الگو

4-1-2- انواع فتورزیست

4-1-3- روش Lift-off

4-1-4- روش زدایش (etching)

4-1-4-1- زدایش خشک

4-1-4-2- زدایش تر

4-2- ضخامت سنجی

4-3- اندازه گیری مقاومت تماس

4-4- اندازه گیری مقاومت ورقه ای

4-4-1- پروب چهار نقطه ای

4-5- روش های کریستالوگرافی

4-5-1- بررسی با کمک میکروسکوپ نوری

4-5-2- بررسی با میکروسکوپ الکترونی

4-5-3- میکروسکوپ اسکن کننده الکترونی (SEM) و تحلیل تفکیک کننده اشعه ایکس (EDX)

4-5-4- میکروسکوپ انتقال دهنده الکترون (TEM)

4-5-6- شناسایی بر اساس تفرق اشعه ایکس (XRD)

4-5-7- RBS

4-5-8- بررسی با کمک میکروسکوپ نیرو اتمی (AFM)

4-6- طیف سنجی فروسرخ

4-6-1- فرایند جذب فروسرخ

4-6-2- موارد کاربرد طیف فروسرخ

4-6-3- حرکات ارتعاشی

4-6-4- دستگاه طیف سنج فروسرخ

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا