امروز: سه شنبه 15 اسفند 1402
تحقیق درس آز اندازه گیری دقیق و كنترل كیفیتDFMEA 195
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1,252
فرمت فایل docx
حجم فایل 488 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 200
43,200 تومان
تحقیق درس آز اندازه گیری دقیق و كنترل كیفیتDFMEA

 تحقیق درس آز اندازه گیری دقیق و كنترل كیفیتDFMEA

فهرست

مقدمه تحقیق

فاز 1 ( مطالعه بازار )


مقدمه

معرفی محصول

برنامه اقتصادی و سیاستهای دولت

كالاهای جانشین و رقیب محصول

عقاید مشتریان و مصرف كنندگان

تولید كنندگان آسیاب / مخلوط كن

روند واردات وصادرات آسیاب مخلوط كن

روند تولید آسیاب / مخلوط كن در كشور

محاسبة تقاضای داخلی برآورده شده

پیش بینی تقاضای درآینده

تعیین سهم بازار قابل كسب

برآورد قیمت قابل عرضه به بازار

فاز 2 ( بررسی فنی )

جایابی ( انتخاب محل كارخانه )

نمودار گردشی فرآیند
شرح صفحه

لیست قطعات

برگه مسیر

نقشه‌های فنی

لیست ماشین آلات و تجهیزات

محاسبه ماشین آلات

نمودار سازمانی

محاسبة نیروی انسانی و جدول نیروی انسانی

محاسبه فضای مورد نیاز

جانمایی كلی و جانمایی كارگاهی

فاز 3 ( بررسی مالی )

بررسی مالی

سرمایه گذاری ثابت

اجزای سرمایه گذاری ثابت

جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت

هزینه های عملیاتی

سرمایه در گردش

جریان نقدینگی

برآورد صورتحساب سود و زیان

ترازنامه
شرح صفحه

دیاگرام جریان نقدینگی

فاز 4 ( تجزیه و تحلیل اقتصادی )

بررسی اقتصادی

نقطه سربه سر

شاخصها

مقدمه

پیشرفت اقتصادی ،‌ اجتماعی و تحقق هدفهای مورد نظر انسان ، مستلزم تخصیص مناسب منابع محدود مانند نیروی كار ،‌مدیریت ، سزمایه ، ارز و منابع طبیعی است.

با توجه به اهداف متفاوت متفاوت هر كشور ، این منابع محدود بایستی در جهت تحقق هدفهای اقتصادی اجتماعی همان كشور به كار گرفته شود . بكارگیری تمامی‌منابع محدود در جهت نیل به یك هدف موجب عدم دسترسی به آن منابع در دیگر موارد می‌شود . بنابرایناستفادة منطقی و ثنر بخش از منابع امكان پیگیری هدفهای بیشتری را فراهم می‌كند .

برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی مستلزم تعیین هدفها و اولویت‌ها و استفاده ثمر بخش و كارآمد از منابع محدود است . پس از تعیین هدفها و اولویتها و استفاده ثمربخش و كارآمد از منابع محدود است . پس از تعیین هدفها یكدوزمانی ، باید اثرهای هر طرح مشخص سرمایه گذاری ، در جهت نیل به هدفها بررسی و سنجیده شود .

تصمیمات سرمایه گذاری بخش اساسی فرایند توسعه را تشكیل می‌دهد . تصمیم گیری منطقی در بارة‌ طرح‌های سرمایه گذاری بدون‌ تردید موجب موفقیت و تحقق هدفها توسعه اقتصادی می‌شود . اگر طرحهای سرمایه گذاری ، پیشاپیش با روش و ضابطه‌ای معین و صحیح مورد بررسی و ارزشیابی قرار می‌گرفت چه بسا از اجرای بسیاری از آن طرحها خوداری می‌شد و یا اینكه دست كم با دیدی گسترده و بر اساس مسائل عینی چنان مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت كه اجرای   آنها تا حد ممكن به نفع جامعه تمام می‌شد .

گواه‌ این مدعا طرحهای اجرا شده و شكست خورده و طرحهای ناتمام رها شده می‌باشد .

بسیار شنیده می‌شود كه برنامه ریزی باید در راستای هدفهای مورد نظر مانند توسعه اقتصادی ، ایجاد ارزش افزوده ، كاهش وابستگی به خارج ، اشغال و ایجاد ظرفیتهای فنی انجام گیرد به‌ این منظور كلیه سیاست‌های مالی و اقتصادی و از جمله گزینش و اجرای طرحهای سرمایه گذاری نیز باید در راستای رسیدن به اهداف انجام گیرد .

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا