امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
کتابی بسیار کامل و جامع برای نوشتن تحقیق های رشته بهداشت و مقالات با موضوع پسماندهای بیمارستانی
دسته بندی پزشکی
بازدید ها 2,164
فرمت فایل doc
حجم فایل 533 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45
32,400 تومان
کتابچه مدیریت پسماند

فهرست

مقدمه:                                                 4

كتابچه مدیریت پسماندهای بیمارستانی:        5

فصل اول –اهداف :                                  5

فصل دوم – تعاریف :                                 5

فصل سوم – حدود واختیارات..                     5

فصل چهارم- طبقه بندی پسماندهای پزشكی:  6

فصل پنجم تفكیك ، بسته بندی وجمع آوری:      6

فصل ششم : نگهداری..                             9

فصل هفتم : حمل ونقل.                            10

فصل هشتم: بی خطر سازی وتصفیه وامحاء.   12

پیوست(1)                                             14 

جدول طبقه بندی پسماندهای پزشكی ویژه:    14

شرح انواع پسماندهای پزشكی ویژه :            15

پیوست2:                                               19

ضوابط ومعیارهای روشهای عمده تصفیه و دفع. 19

2- ضوابط ومعیارهای روش ماكروویو.              20

3- ضوابط ومعیارهای دفن بهداشتی.             21

4- روش محفظه سازی..                           21

دفع پسماندهای مواد شیمیایی اشتعال زا :   22

*دفع پسماند مواد شیمیایی سمی*.           22

سم زدایی اتیدیوم بروماید و ژل های این محلولها 22

دفع پسماندهای مواد شیمیایی سرطانزا         22

دفع پسماندهای مواد خطرناک زیست محیطی: 23

دفع پسماندهای مواد رادیو اکتیو :                 23

مواد شیمیایی واکنش گر.                          24

دفع پسماندهای مواد شیمیایی خورنده :       25

دستگاههای امحاء زباله.                           26

شیوه های محاسبه متوسط حجم سطلهای زباله وترالی زباله: 28

نوع دستگاههای بی خطر سازی موجود در بیمارستان امام خمینی جیرفت(ره) 29

تجهیزات جانبی پسماندهای بیمارستان: 29

تجهیزات موجود در بخشها:                 30

مقدار زباله تولیدی بیمارستان امام خمینی جیرفت(ره) 31

زمانهای جمع آوری زباله زیر مجموعه های بیمارستان در طول 24ساعت.. 32

نقش مدیران بیمارستان در مدیریت پسماندهای بیمارستان. 33

*(طرح مدیریت پسماند در ایمنی بیمار)*. 33

مقدمه:                                          33

وظایف رئیس بیمارستان:                     34

وظایف مدیر پسماند بیمارستان :            35

وظایف مسئول بخش در مدیریت پسماند: 37

وظایف مترون بیمارستان در مدیریت پسماندها: 38

مدیر مسئول كنترل عفونت:                  39

مدیر پشتیبانی وتداركات:                    40

نقش مسئول بهداشت:                      41

كمیته مدیریت پسماند بیمارستان:          41

انواع زباله های تولیدی در بخش های مختلف بر اساس طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت: 42

منبع:                                             43

 

 مقدمه:

حفظ بهداشت جامعه و افراد آن از جنبه های مختلف یعنی بهداشت فردی ،بهداشت عمومی و بهداشت محیط زیست قابل بررسی است. افراد جامعه باید بدین باور برسند که علاوه بر رعایت موازین بهداشت فردی ملزم به حفظ بهداشت محیط پیرامون خود هستند زیرا در صورت عدم رعایت این موضوع سلامت آنها و سلامت سایرافراد جامعه در مخاطره خواهد افتاد.یکی از موارد مهم در زمینه حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه دفع زباله و مواد زائد از راه های صحیح است.مراکز بهداشتی درمانی که زباله های پزشکی،شیمیایی یا رادیولوژی را تولید می کنند تعهد اخلاقی و قانونی دارند که این زباله ها را به نحوی که کمترین خطرات زیست محیطی را بر جای گذارد، دفع نمایند.در این مبحث ضوابط وروشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشكی و پسماندهای وابسته آورده شده است.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا