امروز: چهارشنبه 17 خرداد 1402
مقاله فضاهای ورودی بناهای سنتی در 30 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی معماری
بازدید ها 1,172
فرمت فایل doc
حجم فایل 105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
19,200 تومان
دانلود مقاله فضاهای ورودی بناهای سنتی

مقاله فضاهای ورودی بناهای سنتی در 30 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت docهر فضای ورودی از یك یا چند بخش تشكیل می شده است كه هر كدام دارای خصوصیات كاركردی یا نهادین بوده اند.

1) پیش خان: فضای وسیع و بزرگی است كه در جلوی پیش طاق بعضی از بناهای مهم و بزرگ مانند مسجد جامع یزد طراحی می شده است. یكی از اهداف احداث پیش خان اهمیت بخشیدن به فضای ورودی بنا و تمایز آن از فضاهای اطراف می بوده است. بدنه‌های پیش خان ها را معمولاً طراحی می كردند آن جبهه از پیش خان كه فضای ورودی بنا در آن قرار داشت از بهترین طراحی برخوردار بوده است. در برخی موارد كه پیش خان در امتداد یك میدان ممكن بوده كه موجب بشود حدود پیش خان از فضای میدان تأثیر پذیرد، در این صورت با طراحی یك عنصر معماری مانند دست انداز یا سكو محدوده ی پیش خان را تعریف می نموده اند.

2) پیش طاق: پیش طاق فضایی سرپوشیده و نیمه باز مانند ایوان است كه در جلوی درگاه ورودی طراحی و ساخته می شده است در بعضی از موارد در شهرهای مختلف به پیش طاق همان جلوخان یا پیش خان گفته می شده است. در بعضی از موارد در كنار دو جرز این پیش طاق ها دو سكو طراحی و در نظر گرفته می شده است. عموماً ارتفاع پیش طاق از ارتفاع سایر سطوح مجاور ان بیشتر بوده است. در بعضی از موارد نادر مانند مسجد جامع یزد ارتفاع پیش طاق به حدود چند برابر سطح مجاورش می رسیده است.

معمولاً پیش طاق ها دارای تزئینات بسیار زیاد بوده اند- معمولاً كاشی- و معمولاً باز كتیه ی احداث بنا را در زیر یا قسمتی از این پیش طاق ها قرار می داده اند.

درگاه: فضای كوچكی كه در ورودی در آن قرار می گیرد درگاه خوانده می شود.

از لحاظ ساختمانی درگاه فضایی است كه در دو سوی آن دو جرز یا دیوار قرار گرفته است و چهارچوب در ورودی در آن نصب می شود و طاق درگاه را نعل درگاه گویند به شكل قوس یا افقی است. طاق های قوسی شكل معمولاً با آجر و طاق های افقی غالباً با كمك تیرچوبی ساخته می شده اند و عمق درگاه غالباً در اكثر بناها حدود5/0 متر است اما تا5/1متر نیز می رسیده است.


سرفصل های اصلی

بخش اول

مقدمه

پیش درآمد

بناهای مهم و ورودی های آن

بخش دوم

اجزای تشكیل دهنده ورودی های سنتی

بخش سوم

عناصر و اجزا كاربردی ورودی ها

عناصر تزیئینی ورودی ها

بخش چهارم

اصول تركیب و طراحی سلسله مراتبی بناهای سنتی ایران- یزد

بخش پنجم

نحوه دسترسی ها به ورودی بناها و فضاهای درونی

بخش پنجم- قسمت دوم:

شكل مسیر دسترسی به فضاهای درونی

بخش ششم

تعداد ورودی های هر بنا

بخش هفتم

تزئینات ورودی بناها

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا