امروز: سه شنبه 15 اسفند 1402
پرسشنامه مهارتهای زندگی Life Skill Inventory
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 3,736
فرمت فایل pdf
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8
28,800 تومان
پرسشنامه مهارتهای زندگی
پرسشنامه مهارتهای زندگی
Life Skill Inventory
لطفا میزان برخورداری خود از مهارتهای زندگی را با توجه به مقیاس زیرمشخص نمایید.
1= بسیارکم ... 2= کم ... 3= متوسط ... 4= زیاد ... 5 = بسیار زیاد
آموزش مهارت خودآگاهی
1. آگاهی از نقاط ضعف و قوت خویش
2. آگاهی از حقوق و مسئولیت های خود
3. بیان ارزش های خود
4. اعتماد به نفس
5. داشتن نگرش مثبت به خود
6. داشتن نگرش مثبت به دیگران
7. تشخیص رفتار مناسب زنانه
8. تشخیص رفتارهای مناسب مردانه
9. راهنمایی گرفتن از ارزش های فردی هنگام انجام دادن کارها
10. تشخیص نیازهای روانی
11. لذت بردن از زندگی
داشتن هدف در زندگی
............
.
.
.
.

.
.

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا